Skip to content

<

Ice Age – a time travel

A cache by Hilletrackers Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/03/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Välkommen till en tidsresa!

Cachen befinner sig i ett gammalt numera nästan igenvuxet grustag. Vegetationen kan med lite fantasi förvandlas till ett kargt efteristidslandskap med i huvudsak björkar och gräs. Marken är kuperad och mellan träden kan man skymta en liten sjö. Tittar man upp mot grustagets ”väggar” kan man se varvig lera. Leran skapades under istiden då enorma mängder sediment förflyttades av isälvar och lagrades vid deras utflöde. Den som vill fördriva tiden kan räkna åren som deltat låg här. Varje varv motsvarar ett år – precis som på trädens årsringar. Många år blir det… Du står nu alltså under havets vattennivå i forna tiders landskap. Några hundra meter norrut går högsta kustlinjen dvs så pass långt upp på land som havet en gång utbredde sig.

(VARNING! Skulle du komma i mörker, norrifrån, se upp för raskanten!)

”Bonus” - Så färdas vi till järnåldern!
Åker du ett par hundra meter norrut på den smala asfalterade vägen finner du Ekebjärs gravfält - ett fint gammalt gravfält precis invid vägen. Det består av två domarringar och ett flertal stensättningar. Ingen undersökning har företagits inom området men gravfältet har sannolikt anlagts under yngre järnåldern. Det var en tid då livsbetingelserna ändrades radikalt genom klimatförsämring vilket anses ha lett till en mer stationär bosättning.

********

Welcome to a time travel!
The cache is located in an old gravel pit. The vegetation is mostly birch and grass and may with some imagination be transformed into a typical after-ice-age landscape. If you study the “walls” inside the pit you might see varved clay. The clay was created during the ice age when an enormous amount of sediment was transported by ice rivers. The sediment was deported at the outflows of the rivers thus creating the varved clay. If someone wants to know for how long this amazing event lasted he or she only has to count the “annual rings”. Good luck!

(Warning! If you travle by dark, from north, whatch out for the edge.)

“Bonus” - And so we travel in to the Iron Age
If you travel a couple of hundred metres to the north on the narrow asphalt road you will find Ekebjärs grave field. A nice old grave field just beside the road. It is dominated by several circles of stones. No examination has been made in the area but the grave field is most possibly from the Iron Age. It was during this time that a climate change resulted in a stationary settlement.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.