Skip to content

<

Oranje Nassau Kazerne

A cache by Team40 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/09/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Scroll down for an english version

 

Op 3 juli 1988 arriveerden in Nederland zes architecten voor een workshop: Koji Yagi uit Japan, Alexandros Tombazis uit Griekenland, Cuno Brullman uit Frankrijk, Patrick Pinnell uit de Verenigde Staten, Tage Lyneborg uit Denemarken en Jeremy Bailey uit Groot-Brittannië. Elk van deze architecten mocht onder de regie van PRO een nieuwbouwtoren op het voormalige kazerneterrein voor zijn rekening nemen.

 


Zij waren overigens niet de eerste buitenlandse architecten die hun stempel op het terrein zouden drukken. In 1810 maakte de Franse genie-officier Picot de Moras het ontwerp voor de 276 meter lange kazerne dat door stadsbouwmeester Abraham van der Hart verder werd uitgewerkt.

 

Restauratie en hergebruik van dit indrukwekkende monument, gelegen tussen twee zeventiende-eeuwse bolwerken aan de Singelgracht, vroegen om een aangepast nieuwbouwplan voor woningen op het ervoor gelegen exercitieterrein van driehonderd bij negentig meter. Niet alleen de uitgesproken symmetrie van het kazernegebouw, maar evenzeer de belangrijke schuin wegschietende zichtlijn richting Linnaeusstraat en de rechte Singelgracht zijn belangrijke uitgangspunten van het stedenbouwkundige plan van atelier PRO.

 


Naast de torens vertoont het plan drie verschillende bouwvormen: een boog, een carré en een blok. Twee van de torens staan los, de andere ontspringen aan laagbouw. Niet de twee torens die de open gehouden centrale as flankeren zijn het hoogst, maar juist de torens aan de gedeeltelijk bebouwde zijas. De verschillen in de plattegronden en de zeer uiteenlopende (Amsterdamse) inspiratiebronnen van de buitenlandse architecten zorgen voor de nodige variatie in de gevels van de torens, die door overeenkomsten in maatvoering en materiaalgebruik echter een compositorische eenheid vormen door de regie van Hans van Beek.

 


 

Start op: N 52.21.940 E 4.55.330

Je staat hier voor de poort van de de voormalige Oranje NassauKazerne. Boven de poort is één van de vele timpanen (= gevelversiering) van dit gebouw te zien.

Hoeveel leeuwen zie je in deze timpaan?

Noteer dit antwoord als:

De volgende coordinaten zijn: N 52.21.(A*214+270) E 4.55.348

Je bent nu aangekomen op het binnenterein van de kazerne. Hier stonden vroeger een aantal bijgebouwen waarvan er twee zijn overgebleven. Rechts voor je staat het voormalig keukengebouw. In de muur op het noordwesten zijn op de bovenste etage een aantal ramen aangebracht.

Hoeveel ruiten tel je?

Noteer dit antwoord als:

B=

Loop nu in zuidwestelijke richting naar N 52.21.(B*30 + 25) E 4.55.(B*9 + 12)

Aan deze zijde van de kazerne was ooit ook een timpaan – een gevelversiering onder het dak - aangebracht. Aangezien deze ten tijde van de renovatie niet meer bestond heeft een kunstenaar een nieuwe ontwordpen. . Hoeveel pijlen steken er recht omhoog?

Noteer dit antwoord als:

C=

De volgende coordinaten zijn: N 52.21.(4175/C) E 4.55.330

Het binnenterrein van de voormalige kazerne was hier afgesloten met een hoog hek met grote stalen deuren. Nu staan er slechts paaltjes die moeten voorkomen dat auto's het terrein op rijden.


Hoeveel rood-wit gestreepte paaltjes moeten de auto's tegen houden?

Noteer dit antwoord als:

D=

De volgende coordinaten zijn: N 52.21.(3860/D – 90) E 4.55.(1728/D)

Vanuit deze positie heb je een mooi zicht op alle woontorens. Op een van deze torens, ontworpen door een japanse architect, is een vele meters hoge lotusbloem aangebracht.

Uit hoeveel verticale stalen stangen bestaat deze bloem?

Noteer dit antwoord als:

E=

Loop nu langs het water naar de volgende coordinaten: N 52.21.(69*E - 4) E 4.55.(32*E + 15)

Misschien sta je nu midden op een kunstwerk! Ergens bij dit kunstwerk staat een beschrijving.

Op hoeveel metalen steentjes staat dit? Tel daar vier bij op van de verdwenen steentjes die nu vervangen zijn door steen.

Noteer dit antwoord als:

F=

De volgende coordinaten zijn: N 52.21.(33300/F) E 4.55.(F*10 + 8)

Opnieuw sta je op een kunstwerk. In 1992, kort na het realiseren van de nieuwbouw, werd de sierbestrating volgens ontwerp van de kunstenares Agnes van Genderen aangelegd. Er is gebruik gemaakt van 3 verschillende kleuren natuursteen.

Tel nu zo onopmerkzaam mogelijk de lichtblauwe driehoekjes. Hoeveel zijn dit er? (heb je een hint nodig?)

Noteer dit antwoord als:

G=

De volgende coordinaten zijn: N 52.21.((G + B + E)*2 - 29) E 4.55.(G – 62)

Rust hier gerust even uit!

Geocachers vind je over heel de wereld. Woont er ook hier een? Op welke etage zou deze persoon wonen?

Noteer dit antwoord als:

H=

Ter controle: A+B+C+D+E+F+G+H= 521

 

Je hebt nu alle opdrachten gehad. Tijd om de cache te zoeken.

De lokatie is op minder dan 10 meter van:

N 52.21.(1000 – B – C – D – E – F – H) - 19

E 4.55.(G – B - D - H) - 49

Eindlokatie en berekening zijn op 16 december 2018 gewijzigd.

.

Plaats de stash op exact dezelfde plaats terug!!!

 

Veel succes.

 

 

 

In the eighties of the 20thcentury the Oranje Nassau Kazerne (an old barrack) has been completely renovated. Nowadays the building houses apartments and at ground level there are several small companies.

 

At the 3th of July 1988 six architects arrived in the Netherlands for a workshop: Koji Yagi from Japan, Alexandros Tombazis from Greece, Cuno Brullman from France, Patrick Pinnell from the United States, Tage Lyneborg from Denmark and Jeremy Bailey from Great Britain. Each of these architects designed one tower in the former courtyard of the barrack. This was done under the supervision of the architects bureau PRO

 

 

 

Start: N 52.21.940 E 4.55.330

 

You are standing in front of the entrance of the former Oranje Nassau Kazerne. Above the gate there is one of the many tympanums (= gable decoration). How many lions are there in this tympanum?

Note down the answer as:A= 

Next coordinates: N 52.21..(A*214+270) E 4.55.348

You have arrived in the courtyard of the barrack. In former days there were a number of outhouses of which only two remain. At the right you see the former kitchen. In the wall on the northwest side on the upper floor a number of windows has been introduced.

How many window-panes do you count ?

 

Note down the answer as: B=

 

Go southwest to N 52.21. (B*30 + 25) E 4.55. (B*9 + 12)

On this side of the barracks, once, a tympanum - a gable decoration under the roof - had been made. Since these no longer existed at the time of the renovation of the building a new one had been made. How many arrows point straight up?

 

Note down the answer as: C=

 

 

Next coordinates: N 52.21. (4175/C) E 4.55.330

The courtyard of the former barrack had been closed here with a high fence with large steel doors. Now there are only bollards that must prevent cars from driving into the area.

How many red-white lined bollards do you see?

 

Note down the answer as: D=…

 

 

Next coordinates are: N 52.21. (3860/D - 90) E 4.55. (1728/D)

From this position have you a beautiful view on all towers. One of these towers, devised by a Japanese architect, has a lotus flower of numerous meters high attached to it.

Out of how many steel cables has the flower been constructed?

 

Note down the answer as: E=

 

 

Walkalong the water to the next coordinates: N 52.21. (69*E - 4) E 4.55. (32*E + 15)

Perhaps you stand in the middle of an artwork! Somewhere at this artwork there is a description . On how many silverstones is this description +4 (because 4 ex disappeared) written?

 

Note down the answer as: F=

 

 

Next coordinates: N 52.21. (33300/F) E 4.55. (F*10 + 8)

Again you stand at an artwork. In 1992, shortly after the realization of the building project the decoration of the public square was designed by the artist Agnes van Genderen. She used 3 different colours dimension stone.

Count the amount of blue triangles as inconspicuously as possible. How many are there? (hint necessary?)

 

Note down the answer as: G=

 

 

Next coordinates: N 52.21. ((G + B + E) *2 - 29) E 4.55. (G – 62)

Rest here for a while! Geocachers can be found all around the world. Is there one here too? On what floor does this person lives? (The dutch use the western European way of counting floors. This means that ground level is floor 0, and not 1 like in America)

 

Note down the answer as: H=…

 

 

 

Check: A+B+C+D+E+F+G+H= 521

 

The location is less than 10 meters away from:

N 52.21. (1000 - B - C - D - E - F - H) - 19 E 4.55. (G - B - D - H) - 49

Changed on 16 december 2018.

 

 

Put back the stash at exactly the same place!!!

 

Good luck, have fun

 

Additional Hints (Decrypt)

Oynhjr qevrubrxwrf: wr xhag bbx fyvz tnna erxrara!
Oyhr gevnatyrf: znyvtanag pbhagvat vf nyfb cbffvoyr!
Fgnfu: zntargvfpu, ovaaraxnag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.