Skip to content

Åsane kirke - Den Trondhjemske postvei Traditional Geocache

This cache has been archived.

Luna B: Bortevekk, og blir ikke erstattet.
Takk for hyggelige logger. Denne får leve videre i boklisten

Gone, will not be replaced,
Thanks for nice logs.

Luna B

More
Hidden : 12/15/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

GC179A1 - Åsane kirke

Norsk:

Turboksen ligger i tilknytning til Den Trondhjemske postvei. Inngår som luke 15 i Adventkalenderen for Vestlandet 2007.

English:
This cache is one of others along The Trondheim Post Road.

Den Trondhjemske postvei - The Trondheim Post Road - Der Trondheimsche Postweg

Norsk:
En kongelig forordning av 1647 (Christian IV) var startskuddet for etablering av postvesenet i Norge. Ordningen ble satt igang av stattholder Hannibal Sehested og medførte behov for faste postveier mellom de største byene. Fra Bergen var det fra starten bare postveiforbindelse til Christiania, først fra 1786 gikk det fast rute også til Stavanger og Trondheim.

I begynnelsen fulgte posttransporten de gamle ferdselsårene. I 1758 kom det nye krav til veistandard, veiene skulle fra nå av være kjørbare og mange steder måtte veiene kraftig utbedres og tildels legges om. Øverste ansvarlig for gjennomføring av dette programmet var Generalvegmester von Krogh. Arbeidet startet i 1780 og varte til 1804; den delen av postveien som går gjennom Åsane ble bygget i denne perioden, og er idag den best bevarte strekningen av de gamle postveiene ved Bergen.

Traseen fra Bergen fulgte Øvregaten, over Stølen og Sandviken, via Munkebotn og over Eidsvågfjellet. Fra Eidsvåg gikk ruten gjennom Glaskaret (skaret der sola går ned, dvs glar) til Rolland, Åsane gamle kirke, inn til Mellingen, opp og over Rimmaskaret, og ned forbi Falkanger til postbryggen i Tellevik. Derfra ble den rodd over fjorden til Isdalstø på Lindås, ført videre til Seim og nordover.

Deler av veien eksisterer fortsatt, mange steder som fine turveier.

English:
Organized postal system started i Norway in 1647. There were three important directions for sending mail from Bergen to the other most important cities; in the early beginning only to Christiania (i.e. Oslo), after 1786 also frequently to Stavanger and Trondheim. Parts of these old roads are still in good condition, and is today used for recreation.

Info.: Norsk - English - Deutsch


Kilder:
Kulturminne i Mellingen i Åsane, Bergen kommune (Hordaland fylkeskommune 2002)
Kulturhistorisk vegbok (Hordaland fylkeskommune 1993)
Bergen byleksikon (Kunnskapsforlaget 1994)
Åsane i hundre (Media Bergen AS 2004)
Turkart Bergen (Statens kartverk 1994)
Postvegane i Hordaland (Eide forlag 1989)

Åsane kirke:

Norsk:
Plassen her i Sauråsbakken har vært benyttet som kirkested i hvert fall siden middelalderen. Det er nevnt kirke her allerede i 1585, sannsynligvis en liten stavkirke tilsvarende Urnes. Man antar at langkirken i treverk og gråsteinsmur fra 1795 ble bygget utenpå den gamle som deretter ble revet.

Kirken var annekskirke under Hamre prestegjeld. Dengang måtte presten først bli rodd over fjorden fra Hamre på Osterøy til Steinestø og derfra med hesteskyss langs Prestavegen og Den Trondhjemske postvei hit til «Kapitlet på Saurås». Tiende ble betalt til hovedkirken i Hamre, mens kirken i Åsane (eg. kapellet) fikk sine inntekter av leiekyr og -sauer. Dette var dyr som var gitt til kirken, og som kirken så leide bort på åremål. Ordningen med leiekyr og -sauer varte til 1843, da ble alle dyrene (da 28 kyr og 110 sauer) auksjonert bort for tilsammen 319 spesidaler og 16 skilling. I 1956 ble Åsane skilt ut som eget prestegjeld.

Under 2.verdenskrig hadde tyskerne en fangeleir for sovjetiske krigsfanger nedenfor kirken. På kirkegården er det en minnestein over sovjetiske fanger som falt i tysk fangeskap, og rett ovenfor kirken er det reist en bauta til minne om nordmenn som falt under krigen.

Kirken ble påtent og brant ned natt til 1.juledag 1992 - bare kirkeprotokollene, noen messehagler og spiret ble reddet. Heldigvis var kirken godt dokumentert, originaltegninger forelå også, og allerede året etter var kirken gjenreist og vigslet på ny.

I skrivende stund er et større handelshus planlagt rett ved gravplassen. Dette har skapt heftig debatt lokalt, og kommunens planavdeling har utarbeidet detaljerte føringer for hvordan dette kan integreres i et sårbart kultur- og våtmarksområde.

En liten anekdote:
Det var vanlig med vielser etter gudstjenetsen. Folk fra byen likte å se kronebruder, og om de var tilstede i kirken under gudstjenesten fikk de se på vielsene etterpå. En historie forteller om en famile som rundt 1850 gjerne startet hjemmefra klokken 5 om morgenen for å rekke fram i tide. Etter at det hele var over, var det å gå tilbake igjen, gjerne med en stopp i Sandviken for at far skulle få noe å leske seg på, og ungene en liten blund, før siste etappen inn til Engen.English:
The church was built in 1795, burn down at christmas eve 1992 and rebuilt 1993 as a true copy. The nazis had a concentration camp for russian soldiers below the church during the 2nd world war. There is a memorial in the graveyard over those foreign soldiers who did not survive the imprisonment. A monument of killed norwegian during the war is raised a little above the church.

Kilder:
Bergen Byleksikon (1999)
wikipedia.no
Bergen kommune, planavdelingen
Åsane, bygda og folket (Haukedal 1956)
Åsane bygdebok (1975)

Additional Hints (Decrypt)

[NO]: v zhe, hgfvqra [EN]: va jnyy, bhgfvqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)