Skip to Content

This cache has been archived.

Wexicek: R.I.P.

More
<

Kostelik v Hornich Redicich (CITO Cache)

A cache by Wexicek Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/13/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jednoduchá keš poblíž obce Horní Redice, která je dostupná i pro lovce bez prístroju GPS.

Vítejte v Horních Redicích!

Horní Redice

Dle predhistorických nálezu kamenných a bronzových jsou Redice pokládány za nejstarší osady v našem kraji, podobne jako Chvojenec, Kunetice, Pardubice, Rosice, Ostrešany, Zminný a další. Název obce Redice prevzat asi puvodne od rozbredlé pudy v okolí bahnitého potoka Rediny - pozdeji Redicky. Redice delí se v Horní a Dolní již za císare Josefa II., kdy na kontraktu na robotní aboláci podepsán jest za Horní Redice rychtár Matej Zahrádka a za Dolní Redice Jakob Kabrhel. Dle scítání obyvatel z roku 1910 mely Horní Redice 146 domu a 954 obyvatel, Dolní Redice 151 domu a 986 obyvatel.

Kostel

O kostelu a zvonici:

Roku 1857 dne 16. února byla držena licitace (dražba) v obydlí Václava Vinare cís. 73, tehdejšího predstaveného na Redický chrám Páne, který byl až na sakristii celý drevený a starý. Steny byly shnilé a již desátý rok se v tomto chrámu nesloužily mše pro nebezpecí zrícení. Obce Horní a Dolní Redice dríví vylicitovaly za 103 stríbrných. Kde byl drevený kostel postaven, není známo. Chrám tento byl již r. 1350 farním a odstoupen z dekanátu Mýtského k novému biskupství litomyšlskému. V pozdejších bourích husitských byla fara bezpochyby zrušena. V seznamu far na panství Pardubickém nalézáme kostel redický v r. 1615 i 1654 jako filiální od Holic. Stavba nového kostela byla zapocata dne 21.5.1861. Konala se pri tom velká slavnost, na které svetil farár Jan Novák z Holic s kaplanem Cižinským první základní kámen, potreli jej maltou a na místo položili a trikráte na nej kladívkem zednickým uderili. Nový redický kostel byl dokoncen a slavne vysvecen v roce 1862. Kostel redický jest z kamene, jednolodový, slohu copového, zprvu bridlicí krytý, dnes pálenými taškami, s vežickou. Presbiter tvorí petisten nepravidelný a má podlouhlá okna. Zevnitr po celém kostele jest pod rímsou vlys oblouckový. Kolem kostela je hrbitov, s drevenou zvonicí. Na zvonici byly tri zvony libého souzvuku, nejvetší z r. 1616 s nápisem, prostrední byl bez nápisu a mel jen kolem koruny arabesku z lupenu. Nejmenší nese nápis v písmu nemeckém: Léta boziho tisicého CCCCosmdesátéhosedmého tento zwon slyt jest ke czti a chwale matky bozi a wssem swatym amen. Hrbitov redický byl zastara opevnen príkopem a náspy. Z opevnení toho lze spatriti zbytky na západní strane. Jest to príklad opevneného kostela, jakých v 13. a 14. stoletá v Cechách casto nalézáme. Za hrbitovem smerem k Dašicum jsou pohrbeni pruští vojínové padlí v sedmileté válce, v níž také Redice mnoho utrpely. Toto místo bylo v r. 1997 zrekonstruováno a slavnostne posveceno.

Kostel

Památná Horánka:

Dáme-li se od redického kostela polní cestou kolem Farského kopce, prijdeme zanedlouho na Horánka, táhlou strán, zvedající se jižne od Redic nad širou rovinou. Nejvýchodnejší cást této stráne vrcholí v homolovitém kopci Horaníku, vysokém 265 m. Dlouhá tato výšina videla v cervenci r. 1758 zápas rakouského vojska Laudonova a vojska pruského krále Bedricha II., když se srazily tyto voje u Ostretína a na návrší redickém. Jiste nejeden padlý voják byl odnesen k vecnému odpocinku poblíž kostelíka redického. O stráni horánecké si lid vypráví v jejím okolí, že na ní kdysi stávalo mesto a poukazuje na prohlubne bývalých studnic. Ale dnes nic nestává na tomto návrší, co by opodstatnovalo pravdivost této povesti, nebo ji aspon ponekud potvrzovalo. Horánka jsou celá, až po temeno obrácena v role, k nimž vede od Redic hluboký úvoz. Jen na zmíneném jejich nejvyšším míste, na temeni a na jižním svahu je dosud pastvina. Na ní se tu a onde snaží bídné kroví uhájiti si své dávné místo. Podle písemných záznamu i podle obdoby pri jiných osadách na Holicku mužeme potvrdit, že Horánka bývala porostlá lesem jako sousední stráne u Holic a Ostretína. Horánka byla vymýcena asi v té dobe, kdy podléhal sekyrám nových osadníku. Na Horánkách nebylo tedy mesto, jak se nekterí domnívali, ale jiste v praveku pohanský háj a žárovište a tam severneji kolem nejaké modly, kde je dnes redický kostelík, byla sídla pradávných obyvatelu. Vždyt' blízko úvozu tam, kde stávala planá hrušen, táhne se cerný pruh zeme. V nem pred mnoha lety vyorali a vykopali množství nádob z pohanských hrobu. Popelnice i s milodary kolem nich byly cástecne zniceny, ale vetším dílem byly uloženy v mestském muzeu pardubickém.

Tolik historie. Doufáme, že pro Vás informace o obci a kostelíku byly prínosem, ale ješte mnohem víc zajímavých vecí se dozvíte na webových stránkách obce Horní Redice.

A jde se lovit!

A ted, pokud máte zájem, mužete vyrazit na lov! Veríme, že se Vám bude v okolí Redic líbit a budete úspešní. Z místo kde je ukryta keš je pekne videt jak kostel Sv. Václava, tak smerem na severozápad zminovaný kopec Horánka. K úznání logu ovšem budete muset splnit malý úkol. Kolem keše pribývá odpadku, a jelikož není v našich silách všechen neporádek uklidit, chceme vás požádat o spolupráci a o dobrý skutek.

Úkol zní takto: Doma si pripravte nabitý fotoaparát a ke standartní geovýbave doma pribalte pytel na odpadky (stací i malý pytlík od svaciny). Najdete keš na souradnicích N 50°04.293, E 015°56.569. Zalogujte a poté posbírejte pár odpadku z okolí. Na úvodních souradnicích se nachází krížek, který mužete použít jako stojan pro Váš fotoaparát. Vyfotografujte prosím svojí osobu s pytlem nasbíraných odpadku v pekné kompozici s kostelem v pozadí (samozrejme muže být i jakákoliv jiná fotka, na které je jasné, že jste se o splnení úkolu pokusili). Po odlovu vyhodte nasbírané odpadky do k tomu urceného kontejneru nebo popelnice. Porízenou fotografii priložte k Vašemu logu. Gratulujeme, udelali jste dobrý skutek, Váš log bude uznán! Moc Vám dekujeme! Pri lovu budte prosím opatrní! Keš je umístena relativne blízko frekventované silnice, ale kvuli lovu není treba na silnici vstupovat!!!

Všem prejeme mnoho štestí a zábavy.

Upozornení pro motoristy: keš LZE ODLOVIT stylem drive-in, ale dodržujte pravidla silnicního provozu! Nezastavujte na hlavní silnici!!! Tesne u souradnic keše je místo mimo vozovku, kde mužete bezpecne zaparkovat!

Additional Hints (Decrypt)

FÚF CX

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.