Skip to Content

<

Kotlari / Strafing Missions

A cache by les-coccinelles Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/18/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ]

William L. Kiggins se stal jediným príslušníkem armádního letectva USA, který padl behem 2. svetové války v bojové akci na území mesta Brna.

[EN]

2/Lt William L. Kiggins was the only U.S. soldier killed in Brno during World War II.[CZ]

Na zadanych souradnicich cache nehledejte!

Kotlári

Akce dálkových stíhacu, nazývaných též „hloubkari“ ci „kotlari“ (dle jejich castých útoku na parní kotle tehdejších lokomotiv, vozový park, další železnicní objekty a trate za úcelem ochromení zásobování nemeckých vojsk), nabyly od léta 1944 na intenzite díky možnosti využívání leteckých základen v obsazené jižní cásti Itálie. Hloubkoví stíhaci doslova „lovili“ lokomotivy na území obsazené neprítelem.

Pojdme se na jednu z bojových výprav podívat podrobneji.

Do bojové mise dne 11.10.1944 nad územím okupovaného Ceskoslovenska se zapojilo 40 dálkových stíhacu z 307., 308. a 309. perute. Tri letouny se pro poruchu vrátily, 37 stroju pokracovalo v letu severním smerem pres Jaderské more, Šibenik a jugoslávské hory k západnímu brehu Balatonu, poté k severozápadu pres Madarsko a Bratislavu na Moravu. Pred Brnem se perute rozdelily. 309. perut operovala na západ od Brna v oblasti Jihlavska s cílem útocit na železnicní cíle, 307. perut se u Brna stocila k jihu ke znicení vojenského letište v rakouském Parndorfu. Jedním z cílu 13 letounu 308. perute (308. FS), startujících z letište San Severo u poloostrova Gargano, bylo i letište Luftwaffe (II.SG 101) na kraji Brna mezi Slatinou a Cernovicemi. Na letišti bylo serazeno nekolik desítek nemeckých letounu, prevážne typu Ju-88, Ju-188 a Fw-190. Pri útoku bylo zniceno 9 letadel a dalších 19 poškozeno.

Cást letounu 308. perute zaútocila vedle letište i na slatinskou železnicní stanici a znicila zde 1 cisternu s leteckým benzínem a lokomotivu. Pri odpoutání od horícího cíle byl jeden ze stroju v malé výšce zasažen nemeckou protiletadlovou baterií, která mela svoje dobre maskované stanovište v tzv. Turanském lese (prostor nynejšího civilního letište). Obsluha byla informována o probíhajících útocích neprátelských hloubkových stíhacu a v malé výšce letící letoun se pro ni stal snadným tercem.

Zasažený P-51B Mustang porucíka Williama L. Kigginse se stovkami litru leteckého benzínu v nádržích se nekolik set metru za osadou Slatinka ve velké rychlosti roztríštil v cerstve zoraném, po nedávných deštích rozbláceném poli a explodoval. Náhodnými svedky katastrofy stroje byli sedláci z okolních obcí, kterí pracovali toho ríjnového odpoledne na svých polích. Krátce po havárii se na místo dostavili zástupci nemeckých úradu, kterí za pomoci wehrmachtu a protektorátní policie uzavreli místo dopadu.

Ohorelé torzo tela, které nikdo nebyl schopen identifikovat, nechaly nemecké úrady prevézt na selském voze slatinského sedláka Šmahy do márnice hrbitova v Brne-Slatine. Zde bylo následujícího dne ve vecerních hodinách místním hrobníkem Svobodou pohrbeno za prítomnosti tajemníka obce a zástupce nemeckých úradu do neoznaceného hrobu na tzv. Novém hrbitove. Presto byl jeho hrob na svátek Dušicek 2. listopadu 1944 plný svícek od slatinských obcanu. Díky svedkum, kterí byli u prevozu spáleného tela letce na hrbitov, se ve Slatine dlouho udržovala legenda o cernošském puvodu mrtvého pilota.

Ostatky 2/Lt. Williama L. Kigginse setrvaly na slatinském hrbitove až do úterý 17. zárí 1946, kdy byly exhumacní jednotkou z oddelení amerických válecných hrobu pusobících v Ceskoslovensku vyzvednuty a po preložení do speciální rakve prevezeny na Brnenskou Novou radnici. Tady došlo za úcasti verejnosti k pietnímu aktu. Následne byly ostatky prevezeny do Spojených Státu a znovu pochovány.

William L. Kiggins se stal jediným príslušníkem armádního letectva USA, který padl behem 2. svetové války v bojové akci na území mesta Brna. Na jeho pocest byl 13.10.2007 v MC Brno-Slatina slavnostne odhalen pomník.

(autor: Jan Mahr; prevzato z publikace Americtí hloubkoví stíhaci nad Brnem, Ivo Koukola a kolektiv, 2007)

Úkol

Na zadanych souradnicich cache nehledejte!

Vaším úkolem je najít pomník Williama L. Kigginse odhalený v roce 2007 (do 270m od úvodních souradnic, strýcek Google rád poradí), konkretne potom osvetlovací prvek v bezprestrednim okoli (stribrny lampa). Na nem je ukryta cache. Vrácejte keš na stejné místo!

Evince bude...

Doneste si vlastní tužku![EN]

The cache is not on the initial coordinates!

Strafing Missions


During the summer of 1944, strafing missions from U.S. fighters grew in intensity due to the use of airbases in the liberalized part of south Italy.

These missions were called "strafing" after the German term "strafen", meaning "to punish". They were primarily attacks on steam-engines, wagons and other railway infrastructure, with the aim of paralyzing the supply chain of German army. The U.S. fighters hunted steam-engines over the entire area that was controlled by the enemy.

Let's have a look at one of the actions.

11.10.1944: Forty planes from 307th, 308th and 309th Fighter Squadron took off to operate in enemy-held Czechoslovakia. Three planes returned because of mechanical failures. The remaining 37 planes continued on fly to north over the Adriatic Sea, over the Sibenik and Yugoslav mountains to the west coast and then northwest over Hungary, Bratislava to Moravia. They operated close to Brno: the 309th operated on the west from Brna in the Jihlava area, targeting railways, the 307th turned to south to destroy the army airfield at Austrians Parndorf. One of the targets for thirteen 308th planes, which took off from San Severo close to Gargano peninsula, was also Luftwaffe airfield (II.SG 101) in the suburbs of Brno between the Slatina and Cernovice districts. Dozens of German planes (Ju-88, Ju-188 and Fw-190) were parked there. Nine of them were destroyed and another 19 were damaged.

A few planes from the 308th also attacked the railway station in Slatina, destroying the cistern with avgas and immobilizing the steam-engine. After attacking the target, one of the planes was hit by flak from a well-situated enemy in Turany forest (today, a closed civil airfield). The defending enemy was informed about the attack and the low flying plane was an easy target.

Second Lieutenant William L. Kiggins and his P-51B Mustang with hundreds liters of avgas hit the ground at high speed, a few hundred meters past the Slatinka settlement. The plane smashed into the ploughed field (wet and muddy after recent rain) and exploded. The witnesses were farmers from nearby villages who were working in their fields during this October afternoon. German officers came shortly thereafter and, with help of Wehrmacht and Police, closed the crashed site.

The unidentifiable torso of a burned body was taken by German officers and transported on a farmer's Smaha cart to the mortuary in Slatina. The next evening, in the presence of German officers and the secretary of the city, the body was interred to an unnamed grave in the "new cemetery" by gravedigger Svoboda. In spite of the close guard, on All Saints' Day (2nd November 1944), his grave was adorned with candles from Slatina residents. Since there were witnesses of the transport of the burned body, there were tales that the pilot was an Afro-American (he was not).

The pilot's remains were in the Slatina cemetery until Tuesday, 17th September 1946, when a US exhumation unit took them in a special casket to the new city hall of Brno. Then they were transported back to the United States.

2/Lt William L. Kiggins was the only U.S. soldier killed in Brno during World War II. On 13th November 2007, a memorial was presented in his honour.

(author: Jan Mahr; Americtí hloubkoví stíhaci nad Brnem, Ivo Koukola a kolektiv, 2007)
English corrections: rot13

Question

The cache is not on the initial coordinates!

Find W. L. Kiggins memorial (build in 2007; less then 270m from initial coordinates, uncle Google will help). Cache is hidden on silver streetlights close to the memorial...

Please bring your own pen!


Additional Hints (Decrypt)

PM: cerebfgyý gvp gnp, zntarg / RA: gvp gnp obk, zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.