Skip to Content

<

Skalne Grzyby

A cache by Dragon Riders Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 1/29/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Skalne Grzyby (Rock Mushrooms) is one of most interesting part of Poland National Park - Table Mountains

Mushrooms are one of the most striking manifestation of the processes of erosion and weathering. Usually found in desert areas, they are formed over thousands of years when erosion of an isolated rocky outcrop progresses at a different rate at its bottom to that at its top. Abrasion by wind-borne grains of sand is most prevalent within the first three feet of the ground, causing the bases of outcrops to erode more rapidly than their tops.

In National Par Table Mountains there are objects made another way. Running water had the same effect as wind in the deserts. Chemical composition of the rocks were an important factor. Upper part of the rock is more resistant to erosion and weathering, so it erode more slowly than the base. Its formation is also attributed to chemical weathering at the base of the rock due to the collection of dew near the surface.
Upper part of objects were bottom of sea before Orogeny (Orogeny is the process of natural mountain building, it was tectonic structural event)

The Stolowe Mountains are the only example in Poland of mountains built of horizontaly laid rocky layers. These rocks, called joint sandstones, interlaid with marls were created in the sediments of the sea, which in late Cretaceous period (100 millions years ago) came to this region. They lie on an even older, dated from Permian period, sandstones and conglomerates. The development of the sculpture of the Stolowe Mountains began after the with drawal of the Cretaceous sea (about 70 millions years ago).

In the process of shaping the Stolowe Mountins the very important part was played by water, not only by erosion of the surface, but also its influence underground in the wellhead zone. In the first case, the chemical and mechanical erosion created fantastic rocky forms in the exposed parts of the joint sandstones on the top of Szczeliniec Wielki and Maly, Skalniak and Naroznik and also Radkowskie Skaly and Skalne Grzyby. In the second, the removal of the eroded rock by underground water on the contact of the permeable sandstones with the impermeable marls causes the creation of empty spaces inside the mountain. This is followed by the sandstones shattering and sinking. The changing climatic conditions through the period of 7 millions years had their impact on the intensity of the sculpturing process. The geometry of the forms was shaped by the rock fissuring and their shape resembling buildings, mushrooms, animals and people was determined by different rocky layers and different binding material of the rocks.

To the area of National Park except the Stolowe Mountains covering much bigger northern and eastern part belong also situated in the south-western region a part of Lewin Hills built form Kudowski granodiorite. This granodiorite comes form the Carboniferous period of Palaeozoic era (360 - 290 million years ago). Czartowski Kamien (Devil's Stone) and Czerwona Skalka (Red Rock) situated at Szosa Stu Zakretow (Way of Hundred Turns) belong to some of the exposures of these granodiorites. The sandstones in the neighbourhood of Pstrazna i Jakubowice are of the same age and you can find there traces of fossilized Carboniferous plants. The oldest rocks appearing in the area of the Park are mica slates surrounding Kudowski granite. As there is an easy access to the rocks building the Stolowe Mountains and Lewin Hills, they have been for a long time exploited in numerous although small stone-pits. Nowadays, only joint sandstones are mined in the stone-pits in Radkow and near Polanica Zdroj and they are used for building and stonework. In the 19th century in the neighbourhood of Pstrazna except rocky raw materials also hard coal was mined in the hardly efficient mines.

On coordinates above (50°26.965 16°25.339) - there is a free parkingplace.

You must fulfill the requirements for log this cache:
1)Into log insert your photos
a)with you, GPS and Guidepost on 50°27.112 16°25.233 (here you can choose direction of trip)

b)with GPS and with any rock mushroom in this area

2) Send to my email jirin.nozicka@seznam.cz following data:
a) Estimate the heigh of mushrooms
b) Write the GPS elevation above sea-level you measured somewhere among Rock mushrooms
c) By which kind of mineral is the upper part of mushrooms created.

Guidepost where you can choose direction of trip
50°27.112 16°25.233

K uznani logu by bylo fajn splnit tyto podminky jinak mi to bude moc lito ale budu mazat logy:

1)Do logu vlozte fotku na ktere budete vy, GPSka a rozcestnik (u osamelych lovcu staci fotka GPS a rozcestniku). Rozcestnik najdete na 50°27.112 16°25.233 (zde se muzete rozhodnout po ktere turisticke znacce si okruh projdete)

b)dalsi vlozena fotka by mela obsahovat stejne veci jako fotka u rozcestniku, akorat tady misto rozcestniku bude nejaky skalni hrib.

2) Na emailovou adresu jirin.nozicka@seznam.cz mi poslete nasledujici informace:

a) Odhadnuta vyska skalnich utvaru
b) GPS vysku kterou namerite nekde mezi skalnimi utvary
c) Jake materialy ve svrchnim utvaru zpusobily, ze se vrchni cast eroduje pomaleji nez spodni.

Zalogujte na gc.com, kdyby bylo neco spatne tak se Vam ozvu. V logu by bylo fajn napsat jestli rostou nebo nerostou :-)

Skalne Grzyby to jedna z najciekawszych części polskiego Parku Narodowego Gór Stołowych.

Grzyby są jednym z najbardziej uderzających symboli procesów erozji i wietrzenia. Skalne grzyby zwykle spotykane są na obszarach pustynnych, a powstają w ciągu tysięcy lat, kiedy erozja wyizolowanej wychodni skały postępuje w różnym tempie u dołu i na jej szczycie. Ścieranie (abrazja) skały przez przenoszone przez wiatr ziarenka piasku jest najbardziej widoczne do wysokości jednego metra nad ziemią, powodując szybszą erozję dolnych partii skały niż ich wierzchołków.

W Parku Narodowym Gór Stołowych zjawisko to przebiega nieco inaczej. Bieżąca woda miała taki sam wpływ na erozję jak wiatr na pustyniach. Ważnym czynnikiem był skład chemiczny skał. Górna część skały jest bardziej odporna na erozję i wietrzenie, więc eroduje wolniej niż podstawa. Jego powstawanie przypisuje się również wietrzeniu chemicznemu u podstawy skały, ze względu na gromadzenie się rosy na powierzchni skały.

Górna część skał była dnem morza przed orogenezą (orogeneza to epoka górotwórcza związana z powstaniem gór wskutek ruchów tektonicznych)

Góry Stołowe są jedynym w Polsce przykładem gór zbudowanych z poziomych warstw skalnych.

Skały te, zwane piaskowcami ciosowymi (od licznych pionowych spękań), powstały z gruboziarnistych osadów naniesionych tu w górnej kredzie (100 milionów lat temu) przedzielonych drobnoziarnistymi marglami. Leżą one na jeszcze starszym, bo datowanych na okres permski, czerwonych piaskowcach i zlepieńcach. Proces kształtowania się rzeźby Gór Stołowych rozpoczął się ok. 70 mln lat temu po wycofaniu się morza w okresie kredy (morze czeskie).

W procesie kształtowania Gór Stołowych bardzo ważną rolę odgrywała woda, nie tylko poprzez erozję powierzchni, ale także jej wpływ pod ziemią.

W pierwszym przypadku erozja chemiczna i mechaniczna wytworzyła fantastyczne formy skalne na piaskowcowej warstwie osadowej (górne piaskowce ciosowe) tworzące wierzchowiny jak Szczeliniec Wielki i Mały, Skalniak i Narożnik, a także Radkowskie Skały i Skalne Grzyby.

W drugim przypadku wypłukanie zerodowanej skały przez wodę podziemną na styku przepuszczalnych piaskowców z nieprzepuszczalnymi marglami powoduje tworzenie pustych przestrzeni wewnątrz góry. Proces ten powoduje pękanie piaskowców i pogłębianie się tych spękań. Zmieniające się warunki klimatyczne w okresie ostatnich 7 milionów lat miały wpływ na intensywność procesu rzeźbienia. Formy skał zostały ukształtowane przez ich spękanie, a ich kształt przypominający budynki, grzyby, zwierzęta i ludzi został zdeterminowany przez różne warstwy skalne i materiał wiążący te skały.

Do obszaru Parku Narodowego oprócz Gór Stołowych zajmujących znacznie większą północną i wschodnią jego część, znalazł się przylegający do nich od południowego-zachodu fragment Wzgórz Lewińskich, zbudowany z granitoidu kudowskiego. Powstał on w paleozoiku okresie karbonu (360 - 290 milionów lat temu).

Niektóre wychodnie lub odsłonięcia tych granitoidów występujących na terenie parku stanowią "Czartowski Kamień" oraz usytuowana przy Szosie Stu Zakrętów "Czerwona Skałka". Tego samego wieku są również piaskowce z okolic Pstrążnej i Jakubowic, w których można znaleźć ślady odciśniętych karbońskich roślin. Najstarszymi skałami występującymi na terenie Parku są łupki łyszczykowe otaczające granitoid kudowski.

Łatwa dostępność skał budujących Góry Stołowe i Wzgórza Lewińskie sprawiła, że od dawna eksploatowano je w licznych, choć niewielkich kamieniołomach. Dziś wydobywa się tylko piaskowce ciosowe w dwu kamieniołomach w Radkowie i koło Polanicy Zdroju, wykorzystując je dla potrzeb budownictwa i kamieniarstwa. Oprócz surowców skalnych w rejonie Pstrążnej eksploatowano w XIX w. węgiel kamienny w mało wydajnych kopalniach.

Na podanych współrzędnych N 50° 26.965 E 16° 25.339 - jest darmowe miejsce parkingowe.

Musisz spełnić następujące wymagania do zalogowania tego cache:
1) Do loga wstaw swoje zdjęcia
a) z tobą, GPS i drogowskazem na współrzędnych N 50° 27.112 E 16° 25.233 (tutaj możesz wybrać kierunek podróży)
b) z GPS i z dowolnym grzybem skalnym w tym obszarze

2) Wyślij na mój e-mail jirin.nozicka@seznam.cz następujące dane:
a) Oszacuj wysokość grzybów
b) Napisz wysokość GPS nad poziomem morza, którą zmierzyłeś gdzieś wśród grzybów
c) Jakim rodzajem minerału jest górna część tworzonych grzybów.

Drogowskaz, w którym możesz wybrać kierunek podróży znajduje się na współrzędnych: N 50° 27.112 E 16° 25.233

Zaloguj wizytę się na geocaching.com, a jeśli coś jest nie tak, skontaktuję się z Tobą. W logu byłoby miło napisać, czy rosną czy nie rosną :-)

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

160 Logged Visits

Found it 157     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 353 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.