Skip to content

Na lodi po Vltavě I. - Vyšší Brod Multi-cache

Hidden : 08/14/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Klasifikace vodácké obtížnosti je WW I-II. Na výchozích souradnicích se pro cache nepotápejte! K nalezení cache si budete muset splout Vltavu na úseku z Vyššího Brodu do Rožmberka n.Vlt.
(Graf na pozadí listingu je aktuální stav průtoku v úseku této multiny)


Tok reky Vltavy mezi Vyšším Brodem a Rožmberkem je vodácky nejfrekventovanejším úsekem v Cesku (a možná i v Evrope). Splavný úsek dolní Vltavy zacíná ve Vyšším Brode na rícním 319.km pod prehradou Lipno II., tj. vyrovnávací nádrž prehrady Lipno I. ("vyrovnávacka"). Za vysokou popularitu vdecí tato cást dolního úseku Vltavy, krome rychlého proudu (4-5km/hod) s cetnými perejkami a romantickou krajinou s radou kulturních památek, také udržování stálého minimálního prutoku z prehradní nádrže Lipno II. Tento minimální prutok ciní 6m3/s a je dostatecný pro splouvání reky v celém zmíneném úseku (jen u težších kánoí muže být problematický krátký úsek pod jezem u Herbertova). Pri plánování výletu tak nejsou vodáci odkázáni na dostatecné srážky, jako je tomu v prípade rady dalších ceských rek. Na vodním úseku z Vyššího Brodu do Rožmberku mužete splout celkem 3 jezy (ve Vyšším Brode, v Herbertove a dále v Rožmberku). Po ceste doporucím zastavit na vodáckém odpocívadle U trí veverek, které je v puli plavby do Rožmberka (po obou stranách je v letní sezóne kiosek - vyberte si - waipoint KNAJPA).

    Takže se pohodlne posadte do Vašich plavidel a mužete pomalu vyplout smer Rožmberk. Cestou budete zjištovat indicie (císla), abyste mohli odlovit fyzickou cache kdesi u Rožmberka. Stage A a C lze spatrit z plavidla za každého prutoku, kdežto stage B a D lze prímo z plavidla videt až pri prutoku nad cca 10m3/s, takže za nižšího stavu reky se budete muset kousek brodit. Dále upozornuji na stage C, která muže být pri rychlejší plavbe prehlédnuta a následne by mohla stát spoustu sil pri zpetném pádlování! Všechny stage jsou umísteny tam, kde je relativne klidná voda a není tedy nutno sjíždet jezy ci mírné pereje s GPSkou v ruce a riskovat tak utopení ci namocení prístroje. Takže si v klidu Vaše prístroje pred sjíždením jezu schovejte do bezpecí a vybalte až na klidnějších úsecích.

Aktuální stav vody ve Vyšším Brode zjistíte na stránkách Povodí Vltavy. Merení je provádeno pod prehradou Lipno II. prímo u kempu Pod hrází, kde je merný profil.

  indície souradnice nápoveda k získání indície
A=   N 48° 37.283
E 014° 18.635
pluj tesne kolem pilíre, tak abys pilír mel na levoboku a nad sebou najdeš jednomístné císlo "A"
B=   N 48° 37.259
E 014° 19.673
hledej ružové znamení na levoboku; na témže stromu zezadu najdeš vyražené císlo "B"
C=   N 48° 37.593
E 014° 21.259
hledej ružové znamení na jediném dubu na ostruvku v rece; pod ruž. znamením najdeš císlo "C"
D=   N 48° 38.509
E 014° 22.186
hledej ružové znamení na dvou stromech s parezem; na pravém z nich najdeš císlo "D" - pokud je číslo nečitelné, tak D=C-E
E=   kolikamístné je císlo "C"
FINAL N 48° 39. B x (D - B) - C + B
E 14° 2E. (B + A) x (D - B)

Ješte pár odkazu, které by se mohly hodit:
Pro odlovení této cache nemusíte mít vlastní plavidlo. Vše potrebné je možné zapujcit v pujcovne lodí a raftu INGEtour ve Vyšším Brode.
Tato multicache byla publikována soucasne s eventem AHOOOOJ Vltavo ´08 - také mi byl venován od Lakuse "certifikát" v podobe zarámovaného obrázku k této cache - ješte jednou díky!
Pokud budete pokracovat z Rožmberku po proudu Vltavy dál, tak verte, že k eventu:
AHOOOOJ Vltavo ´09 byla publikována multicache Na lodi po Vltave II. - Rožmberk,
AHOOOOJ Vltavo ´10 byla publikována multicache Na lodi po Vltave III. - Branná,
AHOOOOJ Vltavo ´11 byla publikována multicache Na lodi po Vltave IV. - Cesky Krumlov
AHOOOOJ Vltavo ´12 byla publikována multicache Na lodi po Vltave V. - Cesky Krumlov II.
Pokud by pro nekoho bylo kešek v okolí Vltavy málo, tak zde je Bookmark.
Mit dem Kanu Moldau abwärts I. - Hohenfurt

Die Klassifikation der Flu ß schwierigkeit ist WW I-II. Der Cache befindet sich nicht an den Basiskoordinaten. Um den Cache zu finden, mußt du die Moldau von Vyšší Brod (Hohenfurt) nach Rožmberk (Rosenberg) mit dem Kanu befahren.

     Der Abschnitt der Moldau zwischen Hohenfurt und Rosenberg ist einer der am meist besuchten Flüsse in Tschechien, vielleicht sogar von Europa. 
Der fahrbare Teil beginnt in Hohenfurt unter dem Stausee Lipno II. Dieser Abschnitt verdankt seiner Beliebtheit der raschen Stromwerte (4-5 Stundenkilometer)  und den zahlreichen Stromschnellen entlang einer romantischen Landschaft mit vielen Sehenswürdigkeiten. Am Fluß herrscht auch eine ständige Strömung die durch den Stausee Lipno II kontrolliert wird. Diese Strömung beträgt 6m3/s und ist genug um den ganzen Fluß zu befahren. Von Hohenfurt nach Rosenberg gibt es 3 Wehre (in Hohenfurt, in Herbertov und in Rosenberg). Unterwegs kann ich dir den Imbiss „U trí veverek“ empfehlen. Er befindet sich etwa in der Mitte der Strecke - waypoint KNAJPA.

     Entlang der Strecke von Hohenfurt nach Rosenberg mußt du die Indizien (Nummern) entdecken, um den finalen Cache in der nähe von Rosenberg zu finden. Stage A und C sieht man bei jedem Wasserstand aus dem Boot.
Stage B und D kannst du erst beim Wasserstand von ca. 10m3/s direkt aus dem Boot sehen. Wenn der Wasserstand niedriger ist, mußt du ein wenig durchs Wasser waten. Weiters möchte ich dich auf Stage C aufmerksam machen, die ist bei hohem Wasserstand einfach zu übersehen. Alle Stages befinden sich im relativ ruhigen Wasser, also du mußt nicht die Wehre oder Stromschnellen mit dem GPS in der Hand befahren.

  Indizien Koordinate Hilfe für Indizienfund
A=   N 48° 37.283
E 014° 18.635
Paddle nahe dem Pfeiler, so daß du den Pfeiler links hast. Über dem Kopf kannst du Nummer "A" finden.
B=   N 48° 37.259
E 014° 19.673
Suche ein rosa Zeichnen an der linken Seite. Hinter jenem Baum findest du Nummer „B“.
C=   N 48° 37.593
E 014° 21.259
Such ein rosa Zeichnen an der einzigen Eiche auf der Insel im Fluß. Unter dem rosa Zeichnen findest du Nummer "C".
D=   N 48° 38.509
E 014° 22.186
Suche ein rosa Zeichnen an zwei Bäumen mit einem Baumstumpf. An dem rechten Baum findest du Nummer "D" - wenn ist Nummer unleserlich, dann D=C-E
E=   Wie viel Ziffern hat Nummer "C".
FINAL N 48° 39. B x (D - B) - C + B
E 14° 2E. (B + A) x (D - B)

Den aktuellen Wasserstand kannst du auf dieser Webseite finden.
Für die Suche brauchst du kein eigenes Boot. Du kannst dir ein Boot beim Bootverleih INGEtour entleihen.
free counters

Additional Hints (Decrypt)

úcyar h mrzr; nfv 1z iyrib bq "fxyhmnixl"; cebfíz, cbpgvir ieng wrqra xelpí xázra an fié zífgb, gnx nol aršyn ivqrg xenovpxn - qíxl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)