Skip to content

Om Leerms kommen Multi-cache

Hidden : 08/24/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Een korte wandeling in en om Leermens.
Leermens is één van de 17 kernen van de gemeente Loppersum. Het is een rustig dorpje op het Groninger platteland.
Het bovenstaand startcoördinaat is ook de parkeerplaats. Dit is tevens de parkeerplaats voor Op Roemte 2.

OPMERKING
De WP,ts zijn aangegeven met WP*** en tussenpunten met TP***

Om Leerms kommen.
Het dorp geniet enige provinciale bekendheid vanwege de uitdrukking: Hai is om Leerms kommen (Hij is om Leermens gekomen), dat wil zeggen: hij is om het dorp heen gelopen, met de betekenis: hij weet goed wat er in de wereld te koop is, of hij is door schade en schande wijs geworden. Volgens andere varianten wordt gezegd: hai het oet dob dronken, hai het op dikke stain zeten of ook wel (spottend) hai het in aaskedobbe poest. De uitdrukking verwijst volgens de overlevering naar de intacte ossengang om het dorp. De rechters van het Eesterrecht (Oostrum = Eenumerhoogte) vergaderden bij de kerk van Leermens. Waarschijnlijk liepen ze eerst een ronde om het dorp, namen vervolgens een slok water uit de dobbe, en legden daarna de eed af bij een grote zwerfkei die op de wierde naast de kerk lag. Het gezegde heeft kennelijk te maken met de taken van de rechters, die verantwoordelijk waren voor het onderhoud van wegen, sloten en waterreservoirs. Oorspronkelijk zullen ze een ronde langs de grenzen van hun rechtsgebied hebben gemaakt. Het dorp ligt aan het Leermenstermaar dat via het Oosterwijtwerdermaar uitmondt in het Damsterdiep.
De torenlegende.
Over het dorp Leermens zijn enkele oude volksverhalen bekend. Een verhaal gaat over de vroegere toren van Leermens, die vermoedelijk uit de tweede helft van de 11e eeuw dateerde. De toren had twee spitsen, maar volgens het verhaal hadden het er eigenlijk drie moeten worden. Er waren namelijk drie zusters, die uit vroomheid elk een spits wilden bouwen. Een van de zusters stierf echter voordat de bouw begon. De beide anderen lieten toen de middenplaats maar leeg en zetten daar de doodskist van de overledene neer. Deze plek bleek voor heksen bij uitstek geschikt om er te vergaderen en te eten. Niemand kon hen daar op die hoge plaats storen en zo bleef het, tot de toren wegens bouwvalligheid in 1822 werd afgebroken en vervangen door het huidige houten torentje.

De Donatuskerk.
De vroeg romanogotische Donatus kerk van Leermens dateert uit de periode rond 1100.

Bron: WikipediaHet haventje


Additional Hints (Decrypt)

± 7 zge bbfg ina ireoenaqr obbz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)