Skip to Content

This cache has been archived.

Kees en Anita: Na 701 logjes en 870 foto's geplaatst op deze cachepagina vinden wij het welletjes.
Het is niet bekend óf en in welke hoedanigheid het bord in de toekomst terug komt.

Allen die deze earthcaches bezocht hebben: onze welgemeende dank!

Groetjes, Kees en Anita

More
<

De Heere Peel

A cache by Keesenanita Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 2/19/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

We weten het: de stuifduinen zijn ernstig overgroeid en de brug is niet meer zoals ie moet zijn. Helaas wordt daar niets aan gedaan. Het maken van een foto lukt vast toch wel zoals ie ongeveer hoort te zijn....

Door de gemeente Horst aan de Maas is het voormalige heidegebied de Heere Peel aan de landbouw onttrokken. In dit gebied is op een landschapsarchitectonische wijze het oorspronkelijke peellandschap geconstrueerd.
De naam Heere peel doet vermoeden dat deze grond toebehoorde aan een van de grote
herenboeren dit in tegenstelling tot de rest van de Peel dat een gemeenschappelijk bezit was.

De naam Peel komt van het latijnse “locus paludosus” hetgeen moerassige plek betekent. De
Peel vormde tot ca. 1900 over een lengte van ca 50 km. en breedte van ca. 25 km. een grote
barrière tussen Brabant en Limburg. Tot op heden is deze scheiding tussen cultuurhistorisch en
sociaal opzicht duidelijk waarneembaar. Deze moeras- en veenachtige situatie is ontstaan
direct na de laatste ijstijd (ca. 10.000 jaar voor Christus) als gevolg van smelten van het ijs en
het omhoog komen van het gebied tussen de Peel en de Maas, waardoor het gebied vernatte
en de natuurlijke afwatering naar de Maas stagneerde. Hierdoor werd een proces van veen en
moerasvorming in gang gezet dat eeuwenlang duurde.

Vanaf de eerste bewoning werd er in dit gebied turf gestoken als brandstof. De groei van de
bevolking, de aanleg van de spoorweg Eindhoven-Venlo en de Noordervaart hebben vanaf ca.
1800 de ontginning van de Peel ingeluid. Vanaf de Brabantse zijde (Helenaveen) gebeurde dit
op een planmatige en industriële wijze. Het afgegraven veen werd onder andere gebruikt als
turfstrooisel en brandstof. Vanaf het schrale arme dekzandlandschap aan Limburgse zijde werd
min of meer gelijktijdig een kleinschalige boerenontginning van de heide in gang gezet.
Begrazing door schapen en afplagging van de heide met als doel het verkrijgen van mest om
de hoger gelegen zandgrond vruchtbaar te maken, speelden een essentiële rol bij de
ontstaansgeschiedenis van het oorspronkelijke landschap. De bevolkingsgroei en het
landbouwbeleid (zelfvoorzieningsbeleid) hebben er na de Tweede Wereldoorlog toe geleid dat
grote delen van de Peel middelsontginning en ruilverkaveling verloren zijn gegaan en als
landbouwgrond in cultuur zijn gebracht. Deze marginale landbouwgronden staan thans, op
basis van herrijking van de actuele ruimteclaims, vanuit cultuurhistorie, landschap, natuur en
recreatie, wederom in de belangstelling.

Hoe deze earth cache te loggen?
1. Optioneel: Ga naar de volgende coördinaten, N 51º 27.088 E 005º 57.929. Maak daar een foto van
minstens één teamlid, met gps, met de stuifduinen als achtergrond en plaats deze foto bij je log.
Het stuifduin is door de begroeiïng niet mer zo goed zichtbaar en er grazen schapen op.
Onze foto hebben we op de pagina laten staan omdat de cache zo van origine bedoeld was.
2. Waar is de herinrichting van de Heere peel een mix van?
3. Op basis van welke structuren zijn de hoofdlijnen van het plan getrokken?
Deze antwoorden mailen via ons profiel en niet in de log vermelden.
LOGS VAN TEAMS DIE EEN FOUT ANTWOORD GEMAILD HEBBEN, WORDEN DIRECT VERWIJDERD!


English:
The municipal of Horst aan de Maas has taken the former heathland the Heere Peel away from
agriculture. The original Peel-landscape has been created in this area.

The name Heere Peel makes one suspect that these lands belonged to one of the big lord
farmers. On the contrary that the rest of the Peel was common property.

De name Peel is derived from the Latin “locus paludosus”, which means swampy area. The
Peel formed until about 1900, over a length of 50 kilometres and a width of 25 kilometres, a big
barrier between Noord-Brabant and Limburg. Until today this separation between culture still
exist. These swampy and peaty situation is arisen directly after the last ice age (about10.000
B.C.) as a result of the melting ice and the uprising of the area between the Peel and the Maas,
due to which the area became more wet and the natural drainage to the Maas stagnated.

From the first habitation, this area was used for peat signing to use it for fuel. The growth of the
population, the construction of the railway Eindhoven-Venlo and the Noordervaart, have, from
about 1800, rung in the grubbing of the Peel. From the side of Brabant (Helenaveen) this
happened in a planned and industrial way. The dug up peat was primarily used as fuel. From
the side of Limburg there was a small farmers grubbing of the heath. The population growth
and the agricultural policy have led to the loss of large areas of the Peel due to grubbing after
the Second World War and used as agricultural areas. These areas are now in the spotlight
again due to culture historical, landscape, nature and recreation.

How to log this earthcache?
1. Go to the following coordinates: N 51º 27.088 E 005º 57.929.
Make a picture of at least one team member, with GPS, with the dunes in the background.
2. Where is the refitting of the Heere Peel a mix of?
3. On basis of what structures have the main principles of the plan been made?

Mail these answers and put them not in your log.

LOGS FROM TEAMS WHO HAVE MAILED A WRONG ANSWER, WILL BE REMOVED IMMEDIATELY!

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

713 Logged Visits

Found it 700     Didn't find it 4     Write note 6     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 869 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.