Skip to Content

This cache has been archived.

Skupec Reviewer: Archivace listingu kese
Skupec Reviewer pro CZ kraje, Stredoceský, Královéhradecký, Pardubický, hl. mesto Prahu

More
<

Wodolka

A cache by jijto Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/24/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Predstavujeme vám multikeš, která vás provede po význámným místech mestecka
Odolena Voda. Leží na rozmezí vyvýšené Pražské plošiny a Stredolabské tabule 15 km severne od Prahy, 7,5 km východne od Kralup nad Vltavou a 8 km jihozápadne od Neratovic.Pocet obyvatel k 17. lednu 2007 byl 5 125 a prumerný vek je 35 let.

První zápis o obci Odolena Voda pochází až z roku 1352 a to ze zápisu o majetku kapituly pri Svatém Vítu na Pražském hrade. Zápisy hovorí o kostelu svatého Klimenta, farári ci vikári. Roku 1374 je pak zminován rytír Jan Laclík z Odolena Vody.

Název obce Odolena Voda se menil:
1352 - Odolenowawoda
1394 – Odolenauoda
1421 – Odoleni Woda
1556 – Vodolina Voda
1788 – Wodolka
1854 – Vodolka
1923 – Odolena Voda – poslední oficiální název obce, který platí do soucasnosti

Toto jméno vzniklo podle jména mýtického rytíre Odolena, podle jiných zdroju dle byliny stejného jména. Odolena Voda se sklonuje dle vzoru pán (napr.2.pád Odolena Vody,pro lepší predstavu mužeme použít jméno Novák.Nováka Voda - Nováka Vody)

Všechna zajímavá nebo významná místa Odolky se sem nedala zahrnout, protože okruh by byl moc dlouhý a nezáživný. Za zmínku napr. stojí DUM VITEZSLAVA HÁLKA.
Je to dum, kde se 5. 4. 1835 narodil Vítezslav Hálek – ceský básník, prozaik, dramatik, literární kritik a publicista. Jeho otec mel v Dolínku (nyní soucást Odolena Vody) pronajatou hospodu.

Dále pak TVRZ na Dolním námestí.
Odolská tvrz pochází z poloviny 16. století. První zmínky o ní jsou z r. 1563, kdy údajne Jan Sekera ze Sedcic zdedil celé panství i s tvrzí. Písemné prameny potvrzují, že Sekerkové ze Sedcic vlastnili tvrz od jejího vzniku až do bitvy na Bílé Hore, aniž by byly zaznamenány požáry ci jiné pohromy.Roku 1620 došlo k vydrancování tvrze polskou jízdou, ale nelze predpokládat závažné poškození, protože Sekerkové objekt nadále obývali.Roku 1680 je v jezuitském urbári jeho stav uváden jako velmi špatný. Behem druhé poloviny 17. století byla tvrz opravena, o stavebních úpravách se nedochovala žádná dokumentace.Po zrušení jezuitského rádu v roce 1773 je majetek preveden na studijní fond.Roku 1811 prešel majetek panství do rukou náboženského fondu a ten ho dále pronajímal. Od r.1816 byl nájemce August z Ledebouru, který ves i se sousedními Brežanami roku 1820 odkoupil. Roku 1823 je pak odprodal Janovi ze Somssich a ten je roku 1828 prodal dále Matyáši Friedrichovi z Riesse. Jeho syn Adolf pak držel statek až do konce 19. století, kdy ho odprodal Hospodárské kreditní bance. Ta roku 1910 odprodala statek Ferdinandu Blochovi-Bauerovi. Tomu patril až do druhé svetové války, kdy byla prirazena k majetku nemeckého státu. Po válce byl nakrátko vrácen rodine Blochu, ale následne znárodnen a priclenen ke Státnímu statku Dáblice. Roku 1967 pak došlo k vytvorení Státního statku Odolena Voda. Objekt tvrze byl využíván k bytovým úcelum, postupne zchátral. Po revoluci v roce 1989 byl spekulativne odprodán firme Kenvelo, zbylí obyvatelé vystehováni a objekt dále chátral. V roce 2006 došlo ke koupi objektu panem Kodymem, který ho postupne rekonstruuje.

A ted už k zacátku kešky....Naše putování zacíná na souradnicích:
N 50° 14.055 E 14° 24.674

Zacátek je na Dolním námestí u MARIÁNSKÉHO SLOUPU ze 17. století.Mariánské sloupy se stavely ke sláve Panny Marie, casto jako díkuvzdání za ukoncení moru ci jinou významnou pomoc.

1. ÚKOL: Najdete na sloupu rok, ve kterém byl opraven = A, B, C, D
Aby jste získali správné souradnice pro další úkol, doplnte:
N 50° (B+C+D) . (D-3) A C
E 14° (A+B+C)*2 . (B-3) (B-A) (C+D)

2. ÚKOL: Prohlédnete si pomník padlých vojínu z 28.10.1918 a spocítejte kolikrátje na nem napsáno jméno Josef = E, Václav = F, František = G
Pro získání dalších souradnic, doplnte:

N 50° (F-C) . G (15-F) (E+F+G-31)
E 14° (F+B) . (E-C) G (C+A)

KOSTEL SV.KLIMENTA od K.I. Dientzenhofera (1733 – 1735).
První zmínka o kostele se dochovala z r. 1352. Nejvýznamejší období v dejinách kostela je za jezuitské doby. V r. 1734 byl zboren puvodní kostel a postaven K.I. Dientzenhoferem nový.Do r. 1863 visel na veži zvon Sv. Václava a Sv. Víta, který ulil Brikcí z Cimperka v roce 1558. Vetší opravy se kostel dockal v r. 1863, kdy do nej uhodil blesk. Naštestí ho Matyáš Friedrich von Riese-Stallburg nechal pojistit na 10 700 zlatých, takže vyplacené peníze od pojištovny použil na opravu kostela. Po 1. svetové válce probehla další oprava a to v letech 1923 – 24 za úcasti obce a státu. Jinak restaurátori pracovali na opravách kostela ješte na konci 20.století (1992 – 1999). Díky nim se v barokní podobe dochoval dodnes.

3. ÚKOL: Najdete v zahrade u kostela hrob Václava Cibulky. V kolika letech Cibulka zemrel? (Je možné, že se na vecer zahrada zamyká, v tom prípade spocítejte kaštany v aleji od kostela ke hrbitovní bráne, pocet vynásobte 2 a prictete 4). Dostanete dvojmístné císlo: H,I a opet prosím doplnit:

N 50° (4+H+I) . (G-A) I C
E 14° (F+H+I) . I (B/D) D

Nacházíte se v lesním zákoutí obehnaném zbytky kamenných zdí.
Místu se ríká BARONSKÝ HRBITOV.
Zde kdysi stávaly dva kamenné pomníky. První patril Matyáši Bedrichovi, baron Riese – Stallburg (1787 – 1864) a jeho žene Marii, rozené baronky Hochbergové z Hennersdorfu (1792 – 1857). Tento baron v r. 1828 zakoupil panství Chvateruby, Vodolka a Panenské Brežany a spojil je pod spolecnou správu a kolem roku 1840 vystavel v Panenských Brežanech nový, tzv. Dolní zámek. Zde 14.4. 1864 umrel. Z druhé strany pomníku jsou vytesána jména jeho peti detí. Druhý pomník patril jeho druhé žene Gertrude baronce Leonhardi (1807 - 1866). Tu si Matyáš vzal za ženu 1.9.1858 ve svých jedenasedmdesáti letech. Prestože byla o dvacet let mladší, zemrela dva roky po Matyášovi.

4. ÚKOL: Poslední úkol vás zavede na místo, kde je uložená keš, jen musíte spocítat borovice uvnitr rozvalin = J a doplnit do vzorce:

N 50° A D . (J+D) (J+A) A
E 14° C I . (J-C) (H+A) H

Pro první dva nálezce ceká turistická drevená známka Odolena Vody.

PREJEME VÁM HODNE ŠTESTÍ V LUŠTENÍ A PRI HLEDÁNÍ!

Místo pro finálku je pomerne hodne navštevováno mudly, dejte prosím pozor. Jo a ješte jedna vec, radeji zde nenechávejte GC nebo TB. V Odolce bohužel rádí nejakej ZLODEJÍCEK.

Additional Hints (Decrypt)

Uyrqrw zrmv xberal.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.