Skip to Content

This cache has been archived.

FitReviewer: Nedostali sme žiadnu odozvu na žiadosti o údržbu a obnovu kešky.
Preto tento listing teraz archivujem.
V mene všetkých nálezcov kešky - ďakujem ownerovi za zážitky, ktoré nám priniesla.


FitReviewer (Matúš) - Community Volunteer Reviewer for Slovakia
Geocaching.com | Help Center | Guidelines (Pravidlá) | Regional Guidelines
Odpovede na základné otázky (nielen) ohľadom zakladania kešiek nájdeš v mojom profile.

More
<

Nové Zámky - New Castle

A cache by mcafrika Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/29/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Táto multicache Vás prevedie miestami, kde sa kedysi nachádzalo šest bášt dávnej pevnosti, 
ktoré tvoria aj súcasný erb Nových Zámkov.
Súradnice Vás privedú na parkovisko kde môžete odparkovat a zacat hladanie ...


NOVÉ ZÁMKY

Dejiny  Nových Zámkov sa casto spájajú s obdobím stredoveku, kedy sa na území dnešných Nových Zámkov nachádzali štyri stredoveké dediny - Nyárhíd, Gúg, Györök a Lék. Za samotný vznik Nových Zámkov odborná literatúra  pokladá výstavbu prvej novozámockej pevnosti  na lavom brehu   rieky Nitry v roku 1545. Prvú novozámockú pevnost dal vybudovat ostrihomský arcibiskup Pavol Várday, aby po obsadení Ostrihomu Osmanmi ochránil územia patriace k Ostrihomskému arcibiskupstvu. Druhá,  moderná renesancná pevnost bola postavená v mocaristom teréne na pravom brehu rieky Nitry v rokoch 1573 - 1580. Novú pevnost projektovali talianski architekti  Ottavio a Giulio Baldigarovci. Pevnost mala pravidelný šestuholníkový pôdorys s mohutnými ušnicovnými bastiónmi pre delostrelectvo. Hradby boli po celom obvode obohnané širokou vodnou priekopou, ktorá bola napojená na rieku Nitru. Vojenský dozor nad stavbou pevnosti mal šlachtic Fridrich Žerotín. Nové Zámky sa stali centrom protitureckej obrany na západnom   Slovensku v 16. a na zaciatku 17. storocia . Po úplnom dobudovaní sa Nové Zámky považovali za jednu z najlepších pevností Habsburskej monarchie. O význame pevnosti svedcí i niekolko osmanských útokov, ktoré pevnost prežila za poldruha storocia. Pocas pätnástrocnej vojny (1593-1608) spustošili Nové Zámky a okolie krymskí Tatári a vojská velkovezíra Ibrahima pašu. Novozámocká pevnost sa stala v roku 1663 cielom výpravy osmanskej armády na cele s velkovezírom, pašom Ahmedom Köprülüm. Obranu Nových Zámkov oslabila nepremyslená akcia velitela novozámockej pevnosti grófa Adama Forgácha, ktorý chcel znemožnit prechod osmanskej armády cez Dunaj znicením pontónového mosta, avšak podcenil silu osmanskej armády a utrpel tažkú porážku. Táto nepremyslená akcia Adama Forgácha následne oslabila obranu novozámockej pevnosti. Velkovezír Ahmed Köprülü dorazil k hradbám novozámockej pevnosti v polovici augusta 1663 a v priebehu niekolkých dní , 18.augusta, zahájil dobývanie pevnosti. Prvé týždne dobýjania pevnosti neboli pre Osmanov úspešné. Novozámocká posádka úspešne odolávala osmanským útokom niekolko týždnov. Boje o novozámockú pevnost vyvrcholili v druhej polovici  septembra 1663. Po výbuchu na Fridrichovej bašte bola novozámocká posádka nútená kapitulovat a  24. septembra 1663 vyvesila bielu zástavu. Velkovezír Ahmed Köprülü paša vyhlásil Nové Zámky za centrum novej provincie - Eyalet-i Uyvar.  Prvým miestodržitelom Nových Zámkov sa stal  Kurd Mehmed.  Krátko po jeho smrti sa stal novým miestodržitelom paša Sary Hüsejin. Osmani sa snažili zabezpecit si príjmy z platenia daní a naturálnych dávok od poddaných. Mesto a jeho okolie pod osmanskou nadvládou velmi trpelo. Až 7. júla 1685 zacal Karol Lotrinský s plukovníkom Heislerom vojenské akcie proti Novým Zámkom. Obklúcili pevnost a ked zaciatkom augusta 1685 velkovezír paša Ibrahim obliehal Ostrihom, pod Novými Zámkami zostal polný maršal Caprara. Caprara zabezpecoval  brody cez rieku Nitru, aby osmanská posádka nedostala pomoc.  Caprara sa sústredil na ostrelovanie bášt  a vnútornej pevnosti pricom vyhorel sklad potravín a františkánsky kostol. Cisárske vojská prenikli až k hradbám a 19. augusta 1685 obsadili pevnost. Hrad bol po 22 - rocnej osmanskej nadvláde oslobodený. Žial, väcšina pamiatok po Turkoch bola znicená. V roku 1691 vydal arcibiskup Juraj Szécsényi výsadnú listinu, ktorou povýšil Nové Zámky na mesto. Nové Zámky zohrali dôležitú rolu i v povstaní Františka Rákócziho II. .  I osud generála Ladislava Ocskaya, ktorý zradil kurucov sa spája s Novými  Zámkami. Adam Jávorka, porucík novozámockého hradu preoblecený za žobráka, ho zajal. Vojenský súd Ocskaya odsúdil a 3. januára 1710 v Nových Zámkoch popravil. Miesto popravy je dnes vyznacené na dlažbe Hlavného námestia pamätnou tabulou.  Hrad posledný raz opravovali v roku 1705 pod dozorom vojvodu Bercsényiho ( jeho epitaf sa i dnes nachádza na fasáde františkánskeho kláštora ). Na príkaz Karola III. v roku 1724-25 novozámocký hrad zbúrali. Tým sa skoncila jeho 150- rocná strategicko-historická úloha. Väcšina bastiónov má dodnes výraznú formu, ktorá umožnuje identifikáciu ich polohy.

Zopár ilustrácií z dobových kroník (klikni pre zvacšenie)
Situovanie bášt:

B1 Cisárska bašta – spocítaj pocet betonových schodov = A
B2 Michalská bašta – spocítaj pocet písmen na pomníku = B 
B3 Žerotínova bašta – poznac si 4 miestne popisného císlo stlpu bez verejného osvetlenia = CDEF
B4 Forgáchova bašta - poznac si rok uvedený na kovovej bráne = GHIJ
B5 Ceská bašta - spocítaj pocet osôb na soche situovanej v múre domu = K
B6 Ernestova bašta - poznac si popisné císlo ciernej farby uvedené na budove banky = LMNO
Finálne súradnice:  N47 59.UVW   E18 09.XYZ
U=D   V=B-H+G   W=L      X=M   Y=A   Z=K
Cache vyberajte opatrne  a berte do úvahy aj muklov  sediacich napr.  v autách

Zaujímavé linky :

Táto skrýša bola založená v den narodením môjho krsného syna Miška žijúceho v NZ, ktorý má narodeniny raz za 4 roky :-)

Additional Hints (Decrypt)

fgebz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

265 Logged Visits

Found it 239     Didn't find it 5     Write note 10     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 5     Owner Maintenance 2     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 33 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.