Skip to Content

This cache has been archived.

CathyH: Cache container has been removed by the Swedish Transport Administration.

More
<

Skottenborg

A cache by A.Nehlin Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/02/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

En enkel tvåstegs multicache. / En nem multicache i to deler. / An easy two-step multicache. / Une multicache simple en deux étapes.

En mycket märkvärdig byggnad i Christianstad är Skottenborg, uppförd precis utanför stadsbefästningarna, förmodligen som en vaktbyggnad.

Citat från Christianstad kommuns hemsida:

"Här invid utfartsvägen från staden/fästningen mot sydväst och Långebro uppfördes tidigt, kanske redan vid stadens uppbyggande under 1610-talet, en byggnad i korsvirke. På 1640-talet förekommer namnet Skottenborg efter borgmästaren Thomas Andersen Skotte. Under den danska ockupationen av staden på 1670-talet användes huset som vaktbyggnad.

Vid mitten av 1700-talet var tulltjänstemannen Hans Seiffert hyresgäst. År 1759 köpte hans svärson mjölnaren Anders Åberg Skottenborg; han var då redan ägare av en intill belägen väderkvarn. Huset skall tidigare ofta ha varit bebott av möllarna vid nämnda kvarn och användes också som krog, det senare även under Anders Åbergs tid som ägare. Den nye ägaren lät uppföra en sedermera riven tillbyggnad vid södra sidan. I dag utgörs huset av en bredare del i väster och en smalare i öster, vardera försedd med pyramidformat tak. Åldern för den senare delen är inte känd.

Vid mitten av 1780-talet inlöstes Skottenborg av staten. Planerad rivning i samband med utbyggnad av befästningsverken i söder blev dock inte av. Huset fick nu användning som tjänstebostad för bl.a. personal vid fästningsutbyggnaden.

Strax efter mitten av 1800-talet var det åter aktuellt med rivning, dock ej utförd, för utvidgning av kyrkogården intill.

År 1905 förvärvade staden Skottenborg från staten och huset kom sedan genom åren att användas som bostad för chefen vid stadens museum, senare länsmuseet.
"

Vid de angivna koordinaterna finns en liten skylt.
Vilket år dog Thomas Andersen Skotte? Använd året som AAAA.
AAAA-198=XXXX
AAAA+7904=YYYY
För att hitta cachen ska du gå till:
N 56° 0X.XXX'
E014° 0Y.YYY'
Lycka till!

DANSK
------------------------------------------------------------

En meget bemærkelsesværdig bygning i Christianstad er Skottenborg, konstruered lige uden for byens fortifikationer formentlig som en vagt-bygning.

Et kort resumé af husets historie:

Skottenborg kan have været bygget så tidligt som i 1610. Byens borgmester i 1640 var kaldt Thomas Andersen Skotte, og gav dermed navn til huset.

Gennem tiderne har huset ofte blevet brugt som et hjem for mølleren af møllen, der var beliggende i nærheden. Samtidig har det også været brugt som en kro.

Det har været truet af nedrivning flere gange, for at give plads til en udvidet fortifikation eller senere en udvidet kirkegård. Heldigvis har det aldrig blevet rivet ned, og er i dag hjemsted for byens museumdirektør.

På de givne koordinater vil du finde en lille skilt.
Hvilket år døde Thomas Andersen Skotte? Brug året som AAAA.
AAAA-198 = XXXX
AAAA +7904 = YYYY
For at finde cachen, gå til:
N 56 ° 0X.XXX '
E014 ° 0Y.YYY '
Held og lykke!

ENGLISH
----------------------------

A very remarkable building in Christianstad is Skottenborg, buildt just outside the city fortifications probably as a guarding building.

A short summary of its history:

Skottenborg, a half timbered house, may have been buildt as early as in 1610. The town's mayor in 1640 was called Thomas Andersen Skotte, thereby the name of the house.

Throughout the times the house has often been used as a home for the miller of the mill that was situated nearby. At the same time it has also been used as an inn.

It has been threatened by demolition a number of times, to give place to an extended fortification or later an extended graveyard. Fortunately, it never were demolished, and today it is the home of the city's museum director.

At the given coordinates you will find a small sign.
What year did Thomas Andersen Skotte die? Use the year as AAAA.
AAAA-198=XXXX
AAAA+7904=YYYY
To find the cache go to:
N 56° 0X.XXX'
E014° 0Y.YYY'
Good luck!

FRANÇAIS
------------------------------------------------------------

Une bâtiment très remarquable en Christianstad est Skottenborg, construée à l'extérieur de la ville, probablement comme une bâtiment pour les gardes.

Un bref résumé de l'histoire:

Skottenborg, une maison à colombages, a probablement été contruée en 1610. Le maire de la ville en 1640 appelait Thomas Andersen Skotte, et il a donné le nom de la maison.

La bâtiment a souvent été utilisé comme une maison pour le meunier du moulin qui se trouvait à proximité. En même temps, il a également été utilisé comme une auberge.

Il a été menacé de démolition par un certain nombre de fois. Heureusement, il n'a jamais été démolis, et aujourd'hui il est la maison du directeur du musée de la ville.

Aux coordonnées, vous trouverez un petit signe.
En quelle année est Thomas Andersen Skotte mort? Utilisez l'année sous la forme AAAA.
AAAA-198 = XXXX
AAAA+7904 = YYYY
Pour trouver la cache, allez à:
N 56 ° 0X.XXX '
F014 ° 0Y.YYY '
Bonne chance!

Additional Hints (Decrypt)

[SE]Qäe ievqznfxvarevrg fngg.
[DK]Uibe iraqavat-znfxvarevrg ine.
[ENG]Jurer gur gheavat znpuvarel jurer.
[FR]Bù yrf znpuvarf gbheanag n égé.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.