Skip to Content

<

Veselske piskovny/Sandpits Veselí

A cache by Birne Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/18/2008
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Veselské pískovny - Sandpits Veselí


Cesky   Cesky

Tato Earth keš vás dovede do míst, kde se kdysi dávno vyskytovalo more, u kterého se podobne jako dnes, dalo koupat. Prakticky na výchozích souradnicích mužete též pohodlne zaparkovat.

Zdejší kvalitní a z vetší cásti již vytežené šterkopísky jsou usazeniny z jednoho konkrétního geologického období, doplnené pokryvy rícních šterku a písku vcetne živcových písku, prekryté pozdeji nepríliš mocnými vrstvami fluviálních šterku a písku, nivní a svahové hlíny, sedimenty z vodních nádrží poprípade kyselou slatinou a oligotrofní rašelinou.

V prostoru dnes zhruba vymezeném mezi rekami Lužnicí a Nežárkou u Veselí, vzniklo postupem doby nekolik velkých jezer, sloužících k dobývání šterkopísku. Další ložiska šterkopísku v Trebonské pánvi jsou pak soustredena do blízkosti Majdaleny a Suchdola nad Lužnicí, vše opet v široké rícní nive Lužnice. Ložiska urcená k težbe mají mocnost kvalitních šterkopísku zpravidla od nekolika metru až do desítek metru a pravidelne je zaplavuje spodní voda, težba suroviny proto probíhala a na nekterých místech dosud probíhá, vetšinou pomocí plovoucích sacích bagru. Vytežená ložiska pak zpravidla slouží k rekreacním úcelum jako práve veselské pískovny.

Celá Trebonská pánev je dnes chránenou krajinou oblastí, pricemž její jednou z nejcennejších cástí je niva reky Lužnice, predevším v jižní a centrální cásti CHKO. Díky tomu, že tok reky nebyl v techto místech prakticky nijak regulován, najdete zde nekolik terasových stupnu a dochovanou dynamiku toku. K udržení tohoto unikátního biotopu též napomáhá jedinecné vodní dílo „Nová reka“, která odvádí cást vod Lužnice do Nežárky.

Nedaleko od výchozích souradnic se též nachází jedinecná prírodní rezervace „Písecný presyp u Vlkova“, což je taková malá jihoceská poušt. K písecnému presypu u Vlkova vás zavede keš  Dune of  sand/písecná duna.

Pro uznání logu u této keše musíte splnit následující úkoly. Cást odpovedí najdete prímo na místní informacní tabuli naucné stezky „Veselské pískovny“, cást budete muset vyhledat.

 Úkoly:

 

1. Soucástí vašeho logu musí být vaše fotka porízená u nekterého z jezer pískovny, u osamelých lovcu postací fotka GPS.

2. Na e-mail birne.geo@gmail.com nebo pres profil mi pošlete odpovedi na tyto otázky:
 a) kolik velkých jezer je dnes v oblasti veselských pískoven a jaká je celková rozloha území pískoven v ha;
 b) kdy (ve kterém období, tzn. uvést roky) zde probíhala intenzivní težba šterkopísku;
 c) kdy se zde nacházelo ono již zmínené more (lze najít dva ruzné údaje, oba považuji za správné). Období uvedte co nejpresneji, napr. odpoved druhohory nebo devon nepovažuji za správnou.

Logy, které nebudou obsahovat fotku, nebo ke kterým nebude zaslána odpoved budou obratem smazány. Logovat nález smíte hned, pri prípadných nesrovnalostech v odpovedi budete vyzváni k její oprave.


Speciální podekování patrí Dorcadionovi za podporu a preklad listingu této keše.

 
Použité prameny:

- Informacní tabule naucná stezky  „Veselské pískovny“;

- Správa Chránené krajinné oblasti Trebonsko

Englis    English

The Earthcache wants to bring you at the place, where a shallow sea was millions years ago.

Local high quality gravel-sand deposit (mostly exploited…) are sediments from one particular geological era, supplemented by covers from river-gravels and sands including feldspar sands, later overlapped by not very strong layers of fluvial gravels and sands, alluvial soils, sediments from water basins, eventually acidic bog / oligotrophic peat.

 In the area restricted roughly by rivers Lužnice and Nežárka near Veselí, developed over time several great lakes, serving for gravel-sand mining. Other gravel-sand deposits in Trebon basin are localized into area nearby to Majdalena and Suchdol nad Lužnicí, all of team again in broad alluvium of Lužnice river. Deposits usable for exploitation has usually depth from several meters to several tens of meters are periodically flooded by subsoil water. Therefore mining is performed mostly by using of sand-pump dredgers. Exploited deposits are usually used for recreation – example of this fate are “Veselí sandpits”
(Veselské pískovny).

 Whole Trebon basin is protected landscape area (PLA), where one from most valuable parts is Lužnice river alluvium, especially in southern and central PLA parts. Thanks to practically no real river banks regulation in this these localities, you can found here several terrace stages and extant stream dynamics. For preservation of this unique biotope serves also matchless medieval waterwork “Nová reka” (A New River), which drains part of Lužnice water do Nežárka river…

 For validity of your log you have to fulfill following tasks:

1. A part of your log has to be accompanied by a photo of you with GPS with any from sandpit-lake in Veselí.

2. Through GC.com profile or via e-mail birne.geo@gmail.com send to me answers to these questions:

a) How much big lakes is in the “Veselí sandpits” (Veselské pískovny) area today and what is their total area in hectares.

b) In which historic era were these deposits intensively exploited.

c) In which geological era was earlier mentioned sea here.

 

Logs without uploaded photo and sent answers will be deleted promptly !

 

 

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

732 Logged Visits

Found it 719     Didn't find it 4     Write note 8     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 845 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.