Skip to content

At the edge of a meteorite EarthCache

Hidden : 03/24/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


An earthcache in Lakeaharju, Vimpeli. Almost Drive In.

Earthcache Vimpelin Lakeaharjulla. Kätkön lähelle pääsee autolla.

*********************************************************

Impact crater or meteorite crater is a crater affected by a large meteorite or asteroid. Its diameter can be anything from 10 meters to hundreds of kilometers. Impact craters can be found from planets, moons, asteroids and from other solid solar system objects. In the moon, Mercury and Mars there have been discovered impact craters with diameters over 1000 kilometres. The most well known impact crater in Finland is lake Lappajärvi.

According to the latest research, Lappajärvi was born about 73 million years ago, at the end of the cretaceous period. So the age you can find from the cache site is incorrect. There was a new Scandinavian research device (secondary ion mass spectrometer, SIMS) in use when the latest calculations were made. By using this SIMS–device, it is possible to measure from a small part of the mineral structure the uranium-lead dating.

In 1960 it was still a common belief that Lappajärvi was a volcanic crater.

From the cache site you find more information about the crater and about the meteorite.

To log this cache you must:

- Calculate the time it would take if the same meteorite flew from the cache site to Helsinki.

After you have sent your answer to me via my profile link, you can log this cache. Please don't include answer in your log.

*********************************************************

Törmäyskraatteri eli meteoriittikraatteri on suuren meteoriitin tai asteroidin synnyttämä kraatteri, jonka läpimitta on tavallisimmin kymmenistä metreistä jopa satoihin kilometreihin. Törmäyskraattereita on planeetoissa, kuissa, asteroideissa ja muissa kiinteissä taivaankappaleissa. Kuussa ja Merkuriuksessa sekä Marsissa on havaittu jopa yli tuhannen kilometrin läpimittaisia törmäysmuodostelmia. Suomen tunnetuin kraatteri on Lappajärvi.

Viimeisen tutkimuksen mukaan Lappajärvi on syntynyt liitukauden lopulla 73 miljoonaa vuotta sitten, joten ikä joka mainitaan kätköpaikalla on vähän väärin. Uusimmassa tutkimuksessa käytettiin uutta yhteispohjoismaista tutkimuslaitetta, jonka avulla kraatterin ikä kyettiin määrittämään aiempaa tarkemmin. Ikämääritys tehtiin Tukholmassa sijaitsevalla SIMS-laitteella (Secondary Ion Mass Spectrometer), jolla mineraalirakeen pienestä osasta voidaan mitata uraanin radioaktiiviseen hajoamiseen lyijyksi perustuva ikä, ns. U-Pb-ikä.

Lappajärven kraaterin uskottiin vielä 1960-luvulla olleen tulivuoren kraatteri, ennen kuin meteoriittiteoria vahvistui.

Kätköpaikalta löydät lisää tietoa Lappajärven synnystä ja meteoriitista.

Logataksesi kätkön sinun tarvitsee:
- Laskea kauanko ko. meteoriitilla kestäisi matka kätköpaikalta Helsinkiin.
Lähetä vastauksesi profiililinkin kautta minulle (älä logiin). Sinun ei tarvitse odottaa vastausta, mutta ilman lähetettyä viestiä olevat loggaukset poistetaan.

Additional Hints (No hints available.)