Skip to Content

This cache has been archived.

Nesyty: Po dnesní kontrole je opet pryc tak se uklada.
Skoda ji.

More
<

Hodonínské strípky

A cache by Geoteam Nesyty Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/29/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Hodonínské

obrázek

strípkyProvedena zmena listingu vcetne názvu a umístnení. Doufám ze se bude líbit.
Zapomenutá studnaNecekaný objev v Hodoníne ucinili pracovníci stavební firmy pri rekonstrukci Nádrazního rádku. Po odkryvu pulmetrové vrstvy staré vozovky se stavebníkum naskytl pohled na bezmála ctyrtunový kruhový poklop. Kdyz jej pomocí tezké techniky odsunuli, nahlédli do minulosti. Kamenná studna, jejíz otvor betonový kolos ukrýval, je podle archeologa Frantiska Kostroucha z Masarykova muzea nejméne sto padesát let stará. Objevená studna je sedmnáct a pul metru hluboká a je v ní sestnáct metru vody. Zajímavým zjistením byla konstrukce studny, kterou tvoril kamenný plást vyzdený z nasucho kladených opracovaných pískovcových kamenu. Studna patrne souvisí s výstavbou nádrazí nebo se sousední Mautherovou sladovnou. Jeste ve druhé polovine 19. století byla studna zrusena a na jejím míste vznikla soucasná ulice.Krome studny narusila stavba v hloubce témer dvou metru pod soucasným terénem také cihlový klenutý kanál. Nekteré cihly mely na sobe kolek s rakousko-uherskou orlicí. Vyrobila je nekdejsí vehlasná hodonínská cihelna bratrí Redlichu.

Zde zjistíte první indicie na dosazení do vzorecku pro finální cache.
A = Letopocet na stítku studny ve formátu ABCD a to D-C-B-A.
Houpavý most


obrázek


V roce 1900 byla na konci cukrovarské aleje nad kolejistem tehdejsí Ferdinandovy severní dráhy zrízena po levé strane nádrazí zeleznicní lávka, která dlouho slouzila pro cesty do nové cásti mesta a do lesa vubec. Zelezná nýtovaná konstrukce pripomínala ilustrace z románu J. Verna.V dobe parních lokomotiv to bylo místo, které poskytovalo na tyto nádherné stroje nový a nezvyklý pohled z jiné perspektivy. Odvázlivci spechali po nadchodu na místo nad projízdejícím vlakem, nehlede na mnozství létajících jisker se nechali zahalit dýmem a párou a nasávali atmosféru silné masiny.

Zde zjistíte druhé indicie na dosazení do vzorecku pro finální cache.
B = Císlo popisné na blízké budove ve formátu ABCD a to A+C.
Zidovský hrbitov


obrázek


Pochází z doby zalození zidovské obce a je dolozen od r.1620. Nekolikrát byl rozsirován (1693, 1820, 1871) do výsledné rozlohy 7918 m2. Od 60.let 20.století vyvíjeli tehdejsí predstavitelé mesta snahu dosáhnout zrusení tehdy památkove chráneného pohrebiste. Mezi lety 1973-80 pak byl hrbitov skutecne zrusen a cást náhrobku premístena na nové pohrebiste a plocha upravena na park G.Preissové. Pouze v prední cásti zustalo do oblouku symbolicky zasazených nekolik starsích náhrobku a jeden novodobý pomník s textem o osudu hrbitova.

Zde zjistíte tretí indicie na dosazení do vzorecku pro finální cache.
C = Pocet náhrobku za pametní deskou vydelte poctem rádku na pametní desce psané hebrejským písmem.KostelPuvodní fara se poprvé vzpomíná jiz v roce 1240. Jedná se o listinu ceského krále Václava I. zminující se o správci kostela Jakubovi, který mel jistou správní funkci na hodonínském panství Konstancie Uherské, druhé manzelky Premysla Otakara II. Tehdy stál kostel zrejme románského slohu na stejném míste jako dnes a s nejvetsí pravdepodobností byl také zasvecen sv. Vavrinci. V roce 1780 byl kostel sv. Vavrince prestaven do dnesní podoby a naposledy byl prestavován v roce 1668 hrabetem Oppersdorfem. Na prestavbu kostela získával prostredky vysokými a duslednými danemi a poplatky. Za tímto úcelem pozval do Hodonína zidovské osadníky, kterým dovolil provozovat tri palírny alkoholu.V roce 1805 po prohrané bitve u Slavkova se na hodonínské fare na tri hodiny zastavil ruský car Alexandr I. Pro kostel byl roku 1845 vysveceny nové varhany. Jejich donátorem byl sám císar Ferdinand I.

Zde zjistíte ctvrté indicie na dosazení do vzorecku pro finální cache.
D = Pocet rímských císlic na morovém sloupe vydelte císlem 4.RadniceStará radnice byla postavena roku 1609.Byla to jednopodlazní podélne orientovaná stavba se zvýseným prízemím, stredním barokním portálem, trojicí strmých stítu a s vezickou na hrebeni prostrední strechy. Radnice byla zborena nekdy po roce 1926. V roce 1902 se zapocaly práce na výstavbe nové radnice a tato stavba vlastní secesní a nemecké novogotické prvky. Díky hojné plasticite prvku stavba pusobí vyvázene a dynamicky. Za pozornost stojí predevsím plastika královny Konstancie - manzelky Premysla Otakara I, která je k videní na stítu s hodinami a balkonem. Samotné stavební práce se ukoncily a ke slavnostnímu otevrení doslo v roce 1904. Poslední generální úprava, kterou radnice prosla probehla v roce 2002, kdy byla rozsírena o prostor kavárny. Tohoto roku probehla také instalace zvonkohry do radnicní veze. Obsahuje priblizne 360 známých melodií do kterých se obyvatel nebo návstevník mesta muze zaposlouchat vzdy ve 12:00, 15:00 a 18:00 hodin.

Zde zjistíte páté indicie na dosazení do vzorecku pro finální cache.
E = Soucet obetí na pametní desce na stene radnice odectete císlem 460.Synagoga

obrázek


Vse je spjaté s tím ze slovácko bývá spojováno hlavne s krestanstvím, ale vedle krestanu tady po staletí zili a pracovali také Zidé.Nejvýznamnejsí budovou vsak vzdy bývala synagoga. Ta nejstarsí prý vznikla adaptací opusteného bratrského sboru po r.1622 uprostred východní cásti ostrova.Po pozáru r.1690 byla na tomtéze míste r.1696 vystavena zednickými mistry Simonem Bachmayerem z Vyskova a Janem Stamberským z Hodonína nová. Konecne na témze míste si zidovska obec vystavela v r.1863 nový templ ve zdobném novogotickém slohu s maursko-orientálními prvky. Synagoga byla samostatne stojící dvoupodlazní halová stavba s valbovou strechou, tvorící lokální dominantu areálu zidovské ctvrte. Dispozicní resení bylo tradicní, ale se zastaralou a málo praktickou koncepcí venkovního otevreného schodiste na zenskou galerii. Prucelí proclenovala ctverice vezicek v rozích a kamenné desatero nad vstupem. V interiéru zaujala bohatá výzdoba sten iluzivní výmalbou a stukovým dekorem. Synagoga byla uzívána do zacátku okupace a v r.1942 vázne poskozena nacisty, po válce zborena.

Zde zjistíte sesté a poslední indicie na dosazení do vzorecku pro finální cache.
F = Soucet císlic na tretím rádku pametní desky.

N 48°50.ABC
E 17°07.DEF

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.