Skip to content

<

Hoslovice-vodni mlyn

A cache by SMOLDA .CZ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/30/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Hezké místo na výlet, Doporucuji fotoaparát.

Jedinecný jeden nejstarší dochovaný vodní mlýn v Cechách najdete nedaleko od Strakonic.   Zastupitelstvo Jihoceského kraje schválilo dne 1.. brezna 2005 odkoupení jedinecné technické památky, vodního mlýna v Hoslovicích, do vlastnictví Jihoceského kraje s tím, že pro predalo tento majetek do správy Muzea stredního Pootaví Strakonice, Které je jim zrizováno. ve zvlnené krajine šumavského Podlesí, približne 17 kilometru od Strakonic smerem jihozápadním, se rozkládá obec Hoslovice. V Její Spodní cásti u potoka stojí tri stavby, jejichl návšteva jakoby nás prenesla do DOB Dávno minulých. Areál unikátního hoslovického mlýna tvorí puvodni Mlýnice s obytnou cásti, chlévy s kolnou jeden Stodola, všechny kryté dosky, roubené ci zdené ze smíšeného zdiva. Patri k nemu take Rybnícek s náhonem, sad jedno louky. Obytný dum s Mlýnici je rozložité patrové stavení Témer ctvercového pudorysu o rozmerech asi 12 x 16 metru. Široká valbová Strecha je krytá dosky. Obvodové Kamenné konstrukce jsou zdené, Obytná cást, patrové komory Šalanda sroubeny jedna z Mírne pritesaných trámu. Stropy jsou povalové, v. Mlýnici je strop ze širokých fošen. Ze vstupní sine je prístup do CTYR prostor. Cerná kuchyne je prizpusobena otopnému systému se sporákem, Který s peci vévodí sousední svetnici, v níž se dochovalo vybavení z 20.. let minulého století jeden Drevená Podlaha ze širokých prken. Další Skladový prostor má povalový strop jeden z podlahu udusané Hliny. Mlýnice v Levé cásti se Zachovalá se vším pomocným vybavením Jeden používaným náradím. Významné jeden unikátní je, le je zde k videní Ceské jednoduché složení s Jednim mlýnským kamenem, násypkou jedna ostatními potrebnými soucástmi. Dvur areálu mlýna uzavírá vedle brány obdélná Zdena chlévu kamenná budova se sedlovou strechou krytou dosky. Prostor chléva je sklenut tremi poli Pruské Placky do pasu. Na chlév navazuje Kolna pro vozy jedno zemedelského stroje jedno náradí. Podstreší bylo využíváno jako Seník. Ke Strední cásti dvorního prucelí chlévu jsou pristaveny ojedinelé roubené Prasecí chlívky. Za mlýnem na svahu stojí Stodola obdélného pudorysu o rozmerech 17 x 6 metru.Sedlová Strecha s bednenými Štíty je opet krytá dosky. Obvodové konstrukce jsou castecne Kamenné jeden castecne roubené, za stodolou se dochovala konstrukce žentouru s upraveným pozemkem. Mlýn Byl pohánen vodou, privádenou vantroky z malého rybníka. Toto zachovalé vodní dílo zajištované príkrým Náspem jedna Hrází se nachází bezprostredne nad budovou mlýna. Náhon je asi 150 metru dlouhý jeden zacína nad Malým jezem u potoka. Vzhledem ke stredovekému puvodu vsi Hoslovice (podle písemných zmínek již existovala v roce 1352) mlýn v míste Staval již v TÉTO dobe. První písemné doložená zpráva je z Berni ruly z roku 1654. V ní je uvedeno, že pro Byl zde "mlýn o jednom kole 16 strychu pól" osedlým Byl Tomáš Mlynár. Tuto dataci potvrzuje dendrochronologický pruzkum. Stromy, použité v konstrukcí stropu sýpky, Byly pokáceny v letech 1568 až 1569. Je tedy nepochybné, že pro mlýn Staval v tomto míste již více nel chlívek pred ctyrmi lety. Zmínka o mlýnu o jednom kole se objevuje pozdeji jeste v. Tereziánském katastru z roku 1748 ve Scítání lidu v roce 1905. Mlýn Byl stále v provozu. Vlastníci, bratrí Harantovi, jeste koncem 70. let osadili nový Hrídel Mlýnského kola as mletím koncili asi pred dvaceti lety. Výjimecný Byl zpusob Posledních života vlastníku, kterí se od padesátých let izolovali od spolecnosti. Odmítli veškerý technický Pokrok, proto poslední dochovanou technickou úpravou je žentour za stodolou. V areálu zakonzervovali Tradicní venkovský zpusob života - není zavedena elektrina, chybí sociální zarízení, obytné místnosti tvorí malou cast budovy. Díky tomu je mlýn Dalších staveb vcetne jedna pozemku v autentickém stavu tak, jak jej znali obyvatelé Hoslovic jedna okolí po staletí. Zámerem strakonického muzea je jeho celková obnova jeden Uvedení do provozu mlýna, vcetne revitalizace rybníka jedna Mlýnského náhonu. Vzhledem k prilehlým pozemkum pocítáme isnbsp; umístením Drobného hospodárskeho zvírectva. Areál s dobovým autentickým zarízením bude tak vhodný pro ukázky tradicních remesel, zemedelské výroby jeden místního zvykosloví (Masopust, VELIKONOCNÍ obchuzky, Posvícení, Vánoce). Obec Hoslovice je clenem Sdružení obcí šumavského Podlesí as ostatními obcemi je cílem turistu. Láká je nejen celé Šumavy s predhurí roztroušenými vesnicemi, ale postupne zde zacínají nalézat Odpovídající ubytování Jeden obcerstvení. Primo v obci existují možnosti ubytování v soukromých penzionech, do deseti kilometru jsou vzdálené další ubytovací jedno stravovací kapacity (Cestice, Vacov, Volyne, Katovice). Uvedené sdružení obcí Pripravuje prestavbu školy v Drešínku (asi 4 Vzdálený km) na turistickou ubytovnu jeden podél areálu mlýna Muže být vedena cyklostezka do Cestic. Turisté, pohybující se v okolí hoslovického mlýna, navštevují již v Soucasné dobe nekolik velmi cenných kulturních památek. Sdružení obcí Pocítá s vetší propagaci napríklad kostela jeden areálu staveb Kalvárie v Cesticích, dvou kostelu jeden tvrze v Dobrši, zámeckých areálu v Tažovicích jeden Nemcicích ci stredoveké tvrze v Doubravici u Cestic. Ve Volenicích (asi 10 km) otevre pravdepodobne v roce príštím Obecní úrad v bývalé Zemedelské usedlosti Muzeum selského statku.Dva podnikatelé v Hoslovicích jeden nedalekém Hodejove se venují ekologickému zemedelství, nabízejí vyjíždky na koních další Atrakce pro turisty. Obec Hoslovice leží Témer v. centru šumavského Podlesí jedna areál mlýna Mohl by se stát prirozeným centrem, kolem nehož by se pohybovala vetšina návštevník regionu. Vzhledem k tomu, že Jihoceský kraj jako Jediný v CR nemá svuj historický skanzen, je to jedinecná príležitost k jeho Založení. V soucasné dobe koncí Základní stavební úpravy jeden areál by mel byt castecne v provozu pro návštevníky v letní sezóne 2008. Slavnostní zahájení provozu 5.4.2008 od 10,00 hod se otevre hoslovický mlýn pro verejnost. Predvedeme Vám mlácení obilí, pohon žentourem jeden spustíme Mlýnské kolo. Nebude chybet obcerstvení (klobásy, pivo), PERNÍKOVÁ srdce z Hoslovic, Turecký med další Dobroty. Parkování Je možné Pouze na zacátku obce asi 700 metru od mlýna. Kulturní akce v Hoslovicích: Návštevní doba: duben, kveten, zárí Úterý-Pátek 13,00 - 16,00 Sobota, Nedele 10,00 - 16,00 cerven-srpen Úterý-Pátek 13,00 - 17,00 Sobota, Nedele 10,00-17,00 Poslední Návštevníci Budou vpušteni do areálu 30 minut pred koncem Návštevní doby. Vstupné: Základní vstupné dospelí 20, - Kc deti od 6 do 15 let 10, -- Kc slevy: Studenti ve veku 15 až 26 let jeden osoby se zdravotním postižením po predložení prukazu, držitelé prukazu euro Jihoceské Výletní karty 10, - Kc Vstupné zdarma: Deti do 6 let, osoby starší 70 let po predložení dokladu, clenové Asociace muzeí jeden galerii CR, KPVU, Unie výtvarných umelcu, Svaz muzeí na Slovensku, zamestnanci Národního památkového ústavu, clenové ICOM jeden obdobných zahranicních asociací muzeí jedna galerii (po predložení prukazu). Návštevník je povinen dodržovat Tyto zásady: * ZÁKAZ kourení v Celem areálu * nevstupovat do budovy mlýna s objemnými zavazadly jeden domácími zvíraty * dbát vaech pokynu dozoru jeden pruvodcu * nevstupovat do prostor oznacených ZÁKAZ vstupu * nepohybovat se zemedelskými stroje jedno náradím, nepremístovat VYSTAVENÉ predmety * Pouze Procházet po vycleneném prostoru, vymezených cestách jeden pozemcích * Nepoužívat Otevrený ohen Príjezd k areálu K areálu není Možné prijet osobními auty ani autobusy vzhledem k úzké príjezdové komunikací. Nutné je vozidla zaparkovat na okraji obce u hlavní silnice (u Obecního úradu Nebo zemedelského areálu). Mlýn je od parkovišt vzdálen asi 800 metru, Prístupný je Pouze na kole ci tíživý. ZÁKAZ neplatí pro držitele prukazek ZTP. http://www.muzeum.strakonice.eu/mlyn.php free counters

Additional Hints (Decrypt)

I cnermh cbq zrpurz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.