Skip to content

tb en coin resort hotel muziekwijk 1, glennmiller Traditional Geocache

Hidden : 03/31/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

makkelijk hotel in almere, gebruik de getallen uit de gc code om de sleutel te verkrijgen.
easy hotel in Almere, use the numbers in th gc code to obtain the key.

 
9 2 9 2 PUBLIC TRANSPORT INFO

from Amsterdam:

stop-train or sprinter towards Almere or Lelystad
station Almere Muziekwijk
walk: < 5 minuten


de cache


De cache is op ooghoogte geplaatst..

Je hoeft NIET in, rond of bij hout te zoeken, dus NIET bij het huis op de hoek

Gebruik de nummers van de GC-code van deze cache om het sleuteltje te pakken.TB uit? TB in!

the cache


The cache is located at shoulder height.

You do NOT have to search in, or next to, any wood, so NOT at the house on the corner.

Use the numbers in the GC-code for this cache to obtain acces to the key.TB out? TB in!Almere muziekwijk
Travel bug en coin resort

1e cache
Glenn Miller

In Almere-stad ligt een woonwijk "muziekwijk". Sinds eind 80'er jaren van de vorige eeuw in gebruik, en verdeeld in verschillende delen. Er is een "popwijk" (Golden Earingstraat, Elvis Presleystraat), er is een "instrumentenwijk" ("Pianoweg", "Harpstraat"), een "klassieke wijk" (Rachmaninovstraat, Chopinpad) en nog zo een paar.

Deel van de popwijk in Muziekwijk is "Gewild Wonen", de bouwRAI van 1990. Hier wilde "de gemeente Almere onderzoeken of de consument inderdaad een grotere invloed wenst op de verschijningsvorm, de omvang en indeling van zijn woning en wat hiervan het uiteindelijke effect is op een buurt". "Grensverleggende architectuur van o.a. Herman Hertzberger, atelier PRO en Arne van Herk zijn hier te zien.". Jaja. Ofterwijl: best bijzondere huizen. Voor 1990 dan.

Alton Glenn Miller
1904-1944

Miller werd beroepsmusicus tijdens de twintiger jaren van de vorige eeuw. Overtuigd van zijn kwaliteiten als leider, organisator en arrangeur wilde Miller een eigen band. Hij richtte in 1937 zijn eigen orkest op, met in de gelederen een aantal bekende musici (o.a. Charlie Spivak, Irving Fazola en Sterling Bose). Doordat succes echter uitbleef ontbond hij de band op oudjaarsdag 1937. Begin 1938 probeerde Miller het opnieuw, ditmaal met allemaal jonge, onbekende musici. De band sloeg begin 1939 ineens aan doordat de door Miller ontdekte typische sound (gevormd door het samenspel van een klarinet en een tenor-saxofoon die de melodielijn spelen en de drie overige saxen die harmoniseren) populair werd.
Tussen 1940 en 1942 was Millers orkest het meest populaire dansorkest van de VS. In 1942 nam hij dienst bij het Amerikaans leger en werd tot kapitein benoemd. Hij werd orkestleider van de Army Air Force Band met als taak optredens te verzorgen voor de Amerikanen overzee. Op 15 december 1944 zou hij van Engeland naar Parijs vliegen maar kwam daar nooit aan.
Almere music-suburb
travel bug and coin resort

1st cache
Glenn Miller

In Almere-stad there is an area called "music area". It has been in use since the late 80's of the last century, and is divided into several seperate parts. There is a pop-area (Golden Earingstreet, Elvis Presleystreet), we have an "instruments quarter" (Pianoroad, Harpstreet), a classical quarter is also present (Rachmaninovstreet, Chopinpath) and so on.

Part of the pop-area in Muziekwijk was an expo called "wanted living". In 1990, the city of Almere wanted to experiment "if the consumer wanted more influence on the shape, size and floorplan of their houses, and what the impact on the neighbourhood wouild be". You will find new architecture (remember: 1990 !) made by (amongst others) Herman Hertzberger, atelier PRO and Arne van Herk. Or, in normal words: nice area, with funny houses !

Alton Glenn Miller
1904-1944

Miller became proffesional musicianduring the 20's in the last century. Confinced of his own qualities as bandleader, organiser and arranger Miller wanted his own band. In 1937 he started his own band with many well known names like Charlie Spivak, Irving Fazola en Sterling Bose. Succes was far, so the band was discontinued newyears evening 1937. Early 1938 Miller tried again, this time with young, unknown musicians. In 1939 the band suddenly hit it off because of the Miller created specific sound. He used clarinet and tenor sax playing melody and 3 other saxes that play harmony.
Between 1940 and 1942 Millers orchestra was the most popular dance orchestra in the U.S. In 1942 he enrolled in the U.S. army and was granted the rank of captain. He became orchestral leader of the Army Air Force Band. His work was to perform for the overseas troops. On December 15 1944 Miller was to fly from England to Paris. He never arrived.

Additional Hints (Decrypt)

AY: bhgybbx rkcerff, znne qna naqref. Baqre qr xyrc mvg qr fyrhgry. Pbqr 168. Ibbe qr qhvqryvwxurvq: wr ubrsg AVRG va qr ihvypbagnvaerf gr tenira!

RA: bhgybbx rkcerff, jvgu n gjvfg. Gur xrl vf ybpngrq haqre gur yvq. pbqr 168. Gb znxr guvatf zber pyrne: Lbh qb ABG unir gb frnepu vafvqr gur tneontr pbagnvaref!
.
.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)