Skip to Content

This cache has been archived.

pistabox: end

More
<

NPP Adamce

A cache by pistabox Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/03/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

keš Vás zavede na chranenou prirodni pamatku obce Zeletice,chovejte se prosim ohleduplne k zdejsi prirode ;-)


NPP Adamce

V katastru obce Želetice se nachází nekolik kopcu, které se vyznacují zvláštní faunou a flórou, nazývané Adamce. Je to oblast pomerne teplá a suchá. V této kombinaci sucha a navíc horka mohou prežívat pouze vybrané druhy rostlin a živocichu, které pochází ze Stredomorí nebo z ruských stepí. Ty naopak nejsou schopny prežít v okolní krajine, a jsou proto vzácné.
Adamce byly v minulosti využívány jako pastvina pro dobytek, cástecne koseny i vypalovány, což umožnilo výskyt stepních druhu.

Trešnový sad v západní cásti byl založen v roce 1937. Stepní porost pod ním je mírne omezen.
Území se nachází na úbocí kopce Homolce mezi obcemi Želetice a Nenkovice, 273 metru nad morem.
Svahy dosahují místy sklonu až 45°. Prumerná rocní teplota presahuje 9°C a celkový úhrn srážek 500 mm. Oblast je odvodnována potokem Trkmanka, který se vlévá do Dyje.
Národní prírodní památka na Adamcích je jednou z nejpestrejších moravských stepí. Její rozloha ciní 7,47 ha a nachází se približne jeden kilometr jihozápadne od obce Želetice.
Geologický podklad tvorí Ždánsko - hustopecské souvrství, které je tvoreno vápenitými jíly, slíny a drobivými slidnatými pískovci.
Agentura ochrany prírody a krajiny CR - stredisko Brno - provádí na tomto území botanický a zoologický pruzkum.
Inventarizacní pruzkum byl prováden v roce 1990 PhDr. Liborem Ambrozkem a Janem Wilemem Jongepierem.

Ceský úrad ochrany prírody stredisko Brno vypracoval v roce 1993 plán péce pro toto chránené území.
Cílem je zachování pozustatku prirozených stepních rostlin a zlepšení prírodního a krajinného prostredí. V rámci tohoto plánu se zavázal OÚ Želetice, jakožto jediný vlastník území, k provedení, prípadne zajištení kosení travních porostu a odstranení vykosené hmoty.
Porosty na urcených plochách se musí kosit 1x za 3 až 4 roky. Plochy zde se nacházejí kavylové a nízkostébelné, porosty je však možné ponechat bez zásahu.
Dále zajistil OÚ se cleny Mysliveckého sdružení odstranování nežádoucích drevin, hlavne borovic. Nepuvodní druh slivone a skalníku i borovic by v budoucnu mohl predstavovat nebezpecí z hlediska zastínení svahu ležícího nad ním a dále šírení borovic a skalníku z náletu.

Ceská inspekce životního prostredí spolupracuje s OÚ Želetice na vytvorení ochranného území kolem Národní prírodní památky. V minulosti ohrožovaly území cerné skládky i invaze zahrádkáru vyrývající rostliny.
V soucasné dobe je toto území ohroženo hospodarením na prilehlých pozemcích hlavne nad horní hranou. Splachy z kultur pestovaných v tesné blízkosti chráneného území negativne ovlivnují stepní vegetaci.
Hlavne aplikování prstíku na ochranu rostlin má negativní dopad na narušování stávajících jedinecných spolecenstev.
Proto se kolem celého chráneného území vytvárí 10 m široký travnatý lem, který se má 2x rocne kosit. Nesmí se na nem používat hnojiva ani chemické prostredky.

Celé chránené území bylo oznaceno sedmi tabulemi se státním znakem a byly instalovány informacní tabule. Byla odstranena také bývalá strelnice.

Svahy Adamcu jsou však také ohroženy sesuvy a nebezpecné jsou i požáry. 6. srpna 1993 schválilo Ministerstvo životního prostredí plán péce a ochrany pro toto území.

Ve studiích flóry na této naší chránené lokalite se jako kriticky ohrožené druhy uvádejí lékovec vonný (Daplhne cneorum), hadinec nachový (Echium russicum), kosatec nízký (Iris pumila). Jako silne ohrožené rostliny vemenícek zelený (Coeloglossum viride), koniklec velkokvetý (Pulstilla grandis), kozinec rakouský (Astragalus austriacus). Mezi ohrožené druhy jsou uvádeny hlavácek jarní (Adonanthe vernalis), sasanka lesní (Anemone sylvestris), hvezdnice chlumní (Aster amellus), koulenka vyšší (Globularia punctata), kotinec vicencovitý (Astragalus onobrychis), kozinec dánský (Astragalus danicus), tremdava bílá (Dictamnus albus), zvonek sibirský (Campanula sibirica), chrapa Triufettiho (Cyanus triumfettii), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), len tenkolistý (Limum tenuifolium), kavyl Ivanuv (Stipa joannis).

Na teplomilných druzích rostlin je závislá celá rada vzácných druhu hmyzu. Území je jedním z posledních útocišt opylovacu z rádu blanokrídlých a rady druhu parazitického hmyzu, který v okolních zónách funguje jako duležitý regulátor populacní hustoty zemedelských škudcu. Kere a stromy ukrývají mnoho vzácných druhu ptáku. Ornitologové uvádejí výskyt 37 druhu, napr. strnad lucní, žluva hajní nebo strakapoud jižní.
Prirozený porost na Adamcích nenarušují jen nevhodné výsadby drevin, ale i plevele, jako je kopriva, pchác oset.

Presto však mužeme ríci, že Adamce jsou jednou z nejzachovalejších stepních lokalit na Jižní Morave.

V roce 2004 byl dán návrh na zarazení lokality do soustavy NATURA 2000.

Jako chránené území byla tato lokalita vyhlášena výnosem MK CR 29. prosince 1972.
Nachází se na úbocí kopce Homole mezi obcemi Želetice a Nenkovice, 273 metru nad morem.
Výskytište mnoha vzácných a ohrožených druhu rostlin a živocichu.

Visit Link]


dalsi 2 kesky danci farma
ZOO Hodonin

Additional Hints (Decrypt)

wrqryu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

368 Logged Visits

Found it 326     Didn't find it 5     Write note 25     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 6     Update Coordinates 2     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 53 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.