Skip to content

This cache has been archived.

Alex Reviewer: Archivace listingu keše

Alex Reviewer, reviewer pro ČR

More
<

Koldovka

A cache by srutci Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/12/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

tato cache je umístena na puvodním hradišti tvrze velkoskalické s výhledem na Babicino údolí

Ceskou Skalicí vedla dle Kosmovy kroniky k roku 1068 obchodní stezka spojující Prahu s Polskem, ale nálezy rímských mincí z druhého století našeho letopoctu dovolují soudit, že tudy procházeli kupci již dríve.
O osídlení povodí stredního toku Úpy rozhodl Premysl Otakar I. (1197-1230). Nejprve vybudovali nedlouho po sobe dve opevnená rodová sídla:
- tvrz maloskalickou ( poblíž finále multi-cache Naše paní Božena ) na pravém brehu poblíž dnešního kostela a muzea B.Nemcové v Ceské Skalici
- tvrz velkoskalickou ( tato cache) na levém brehu Úpy nad Babicciným údolím v místech, kde se dosud ríká Na hrade a místne Koldovka.
Není známo(nebo z duvodu rivality Ceské Skalice a Malé Skalice nechce být známo), která ze skalických tvrzí byla postavena dríve.
Postupne bylo osídlováno rozsáhlé území mezi Úpou a Metují. Velkoskalická tvrz byla nejspíše postavena jako první opevnené sídlo pri rece Úpe, aby chránila Úpskou cestu, vedoucí ze Skalice do rtynsko-svatonovické kotliny pod Jestrebí hory. Úpská cesta zde navazovala na Svídnickou cestu.
Petr ze Skalice postavil v druhé polovine 13. století na strední Úpe tri mohutné hrady: Rýzmburk (ten me doufám ješte ceká), Cervenou Horu( viz multi-cache) a Vízmburk(viz cache) . Petrovi mladší synové Rubín a Petr postoupili pri kolonizaci kraje až k Porící u Trutnova a za Jestrebími horami pronikli k Teplicím nad Metují.
Roku 1393 bylo Velkoskalické panství pripojeno k Náchodu. V první polovine 15. století se majitelé strídali. 1437jej získal Jan Kolda ze Žampachu spolu s Náchodem a po pádu Rohácova Sionu sám jediný vedl odtud boj proti panské jednote a domácím i slezským stoupencum Zikmundovým . Roku 1450 byla Skalice znicena vojsky táhnoucí k Náchodu proti Janu Koldovi mladšímu, který panství získal po svém otci roku 1447.
Dle záznamu ješte v roce 1830 bylo možno pozorovat zbytky zdí a príkopu, ale dnes bychom již marne hledali.
Na záver neco z povestí šírících se pouze ústne a mezi námi kluky : Ve skalnaté stene pod hradem jsou dve pukliny ve skále o hloubce cca 5m ( pristupujte velmi opatrne – skály jsou zvetralé a svah velký), které mely být tajnou chodbou spojující Náchod s Velkoskalickou tvrzí a kterou mel Jan Kolda uprchnout pred neprátelským vojskem .

The business way across Ceská Skalice from Prag to Poland was situated by Kosmas Chronicle from 1068 , but finds of Roman coins from the 2.century A.D. let us conclude, that shopkeepers passed here before.
About settlement of middle basin of the Upa decided Premysl Otakar I,the czech king (1197-1230) First they built two castles:
- Castle of Mala Skalice (near by the final of multi-cache Nase pani Bozena)on the right bank of the river, near today´s church and the Museum of B.Nemcova, one of the biggest writers of the Czech republic in the 19. century
-Castle of Velka Skalice ( this cache) on the left bank of the river Upa above the Grandmother´s Valey, on the place, which is still called „On Castle“.
It isn´t known so far ( maybe because of the rivality between the Ceská and Malá Skalice), which of the two castles is older.
A large territory was settled step by step between the rivers Upa and Metuje. The castle of Velká Skalice was built as first fortificated castle by the river of Upa to save the Upa way.
Next fortificated castles by the Upa way were built in the 13.century - Ryzmburk, Cervená Hora ( multi-cache) and Vizimburk (cache).
The remains of the castle Velká Skalice cannot be foun today, because during the battle in 1450 between the army and the castle´s owner Jan Kolda, the castle was destroyded.
In the end something of the mystery spreading only orally and „among us - the boys“: In the rock under the castle there are two cracs , approximately 5 meters long .(draw near very carefuly- the rocks are pretty soft and disintegrated).This cracs used to be a secret tunnel from Nachod and Jan Kolda is said to escape before army through this tunell.

Additional Hints (Decrypt)

íara ri hunif x rpre ryn x hqneu qbc zrarznx h hzbegf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.