Skip to content

Trebicsky skauting 2 - 1. oddil skautu a skautek Traditional Geocache

Hidden : 04/14/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vítejte v sérii Trebícský skauting, tohle je její 2. cache, je umístená blízko kluboven skautu na ulici Švabinského. Štastný lov, v následujících rádcích si mužete precíst o historii 1. oddílu skautu v Trebíci.


Z Abahoa 78/1999, Skautská navštívenka (10) - 1. chlapecký oddíl skautu strediska Srdícko

Letošní rok Okresní rada Junáka v Trebíci vyhlásila rokem bratra Antonína Hobzy - Srdícka. Byla to práve tato legenda trebícského skautského hnutí, která v zárí roku 1923 po výstave prátel prírody v nove postavené Masarykove škole seskupila kolem sebe kroužek hochu a vytvorila 1. chlapecký oddíl Svazu junáku.

Hned v léte príštího roku se vypravili na letní tábor, který si postavili u Vevcic na rícce Jevišovce. Oddíl se zvetšoval a vyvíjel bohatou cinnost: každé léto tábor, úcast na akcích moravských i celostátních, výchova rádcu a vudcu ... až do roku 1940. Na zacátku prázdnin - behem tábora - getapu rozpustilo Junák.

Ihned po skoncení války se oddíl opet zformoval a aktivne pracoval pod vedením Karla Vrány - Rajnišeho až do roku 1950, kdy byl Junák rozpušten podruhé. V padesátých a šedesátých letech se chlapci scházeli dáky statecné a obetavé práci Josefa Bublana - Rikitana. Sice pod jinou hlavickou a s omezeními, ale kontinuita oddílu nebyla prerušena. Proto v roce 1968 byl 1. chlapecký oddíl mezi prvními, kterí okamžite prešli do obnovené organizace junáku.

Další rozpuštení Junáka v roce 1970 znamenalo další novou ránu, ale donutit ukoncit cinnost oddílu se státní moc nepodarilo. Až do roku 1989 provozoval svou cinnost pri Domu detí, pionýru a mládeže a zahrnoval práve jen kategorie detí a mládeže. Vedení oddílu se ujal Jan Štepnicka - Roy, který byl více než dustopným nástupcem svých predchudcu. Oddíl každorocne táboril a scházel se pravidelne jednou týdne.

Na sklonku roku 1989 se oddíl poctvrté zformoval a prešel definitivne pod skautskou organizaci. S sebou si prinesl bohatou tradici, zkušenosti a dovednosti, které se doplnují a predávají mezi generacemi. Za oddílem stojí i zástupy vudcu a clenu, kterí jím prošli a stali se skautskými vudci a cinovníky nebo jen zastávají významné místo ve spolecnosti lidí a kterí se stali legendami, "o kterých se vypráví u táborových ohnu".

Doplneno: Po Royovi prevzal vedení oddílu Radek Blažek, oddíl se vrátil na predválecné táborište "pod Peklo", kde byl léte roku 1999 vyplaven a evakuován. Pozdeji oddíl táboril na louce u Tavíkovic, nyní už nekolikátým rokem táboríme u louky "na Pavlovcích", které je venována i jedna geocache. Po Radkovi je nyní oddíl pod vedením Tomáše Brátky - Bobise.

1. oddíl skautek

Dívcí oddíl má také dlouhou historii, zatím jsem ovšem nenašel zdroje. Nynejší vudkyní je Klára Pavlasová. Dríve byly vudkynemi Jaromíra Lojdová (nyní Moudrá) - Mirka, Jirina Nožicková (Jirka) - Jirka i další devcata.

Schuzky

Každý pátek od 16:00 do 18:00.

Klubovna

Tyto klubovny byly puvodne plánovány jako prechodné stanovisko pro oddíly, ale nakonec jsme zde zustaly mnoho let. Výhodou kluboven je i to, že jsou v bezprostrední blízkosti lesa, na dohled je tzv. Kostelícek (Strážná hora, cca 600 m), kousek po ceste dolu je Libušino údolí. Za symbolický poplatek je nám mestem pronajímán oplocený pozemek okolo klubovny, plánovalo se i napojení na rozvody plynu nebo vyzdení "papírových sten" budovy.

Additional Hints (Decrypt)

pm: i mvqpr
ra: va jnyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)