Skip to content

Mersrags Madness Multi-cache

Hidden : 04/19/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cache initially contains journal, pencil and a hobbit figurine.

[LV]
Visas koordinatas dotas decimalgrados.
Koordinatu atšifrejuma metode - ja A=3, B=5, tad koordinata 57.[Ax10-4]BB1 atšifresies ka 57.26551.

Pirmais posms - MILETAJU KOKS.
Ejiet uz noraditajam koordinatam. Jus ieradisieties kada apslepta vieta, kas ir sena randinu vieta vietejiem jauniešiem. Miletaji šeit satiekas, apkampjas, skupstas, dzer tuveja veikala nopirktos kokteilišus... :), laujas milas reibumam, ta teikt :) Koks ir izliecies ka sols. Uzmanieties, ka neizbiedejat vietejos miletajus :)
Jums ir vajadzigs koka suga jeb nosaukums. A - nosaukuma pirma burta kartas numurs latviešu alfabeta. B - nosaukuma treša burta kartas numurs latviešu alfabeta.
Otra posma koordinatas varat aprekinat šadi: 57.[B+10]A[Ax3]2 23.[Bx5-1][Ax30-10]

Otrais posms - BALTAIS NAMS.
Dodaties uz aprekinatajam koordinatam. Ierodoties koordinatas, pagriezieties ziemelrietumu virziena. Jums tieši priekša jabut baltam namam. A - nama numurs (viencipara skaitlis).
Treša posma koordinatas bus: 57.[Ax4-1][Ax40+31] 23.[A+3][Ax5-5]9

Trešais posms - DZIEDATAJPUTNS.
Dodaties uz koordinatam (nevajadzetu but ilgi :)). Ierodoties koordinatas, pagriezieties dienvidaustrumu virziena un skataties augšup. Jus ieraudzisiet dziedatajputnu. Kadu skaitli tas dzied? A - skaitla pirmais cipars, B - skaitla 3 cipars.
Ceturta posma koordinatas bus: 57.[Ax36][Bx6-2]2 23.AA[Bx7-3]5

Ceturtais posms - CERiBU TORNIS.
Dodaties uz koordinatam. Jus paiesiet garam ceribu tornim un galamerkis jau ir turpat netalu! Cache ir apmeram 300 - 400 metrus no ceribu torna.
Pec keša atrašanas iesaku aiziet lidz netalajai pludmalei.

Veiksmigu meklešanu!

=========================================================
[ENG]

All coordinates are given in decimal degrees.
You will also need to know english alphabet and english species name of a certain tree. So, if you're not native english, better take a vocabulary with you.
Decyphering of coordinates - if A=3, B=5, then coordinate 57.[Ax10-4]BB1 will decypher to 57.26551.

First stage - THE TREE OF LOVERS
Go to given coordinates. YOu will arrive in a hidden place which is a favourite meeting place for local youth. Lovers meet here, hug each other, kiss, drink cocktails from nearby shop... :) enjoy their love, so to say. The tree reminds a sitting bench. Be careful, don't disturb the local lovers! :)
You will need the tree species name in English language. A - name's first letter number in English alphabet plus one, B - name's third letter number in English language plus seven.
Coordinates of the second stage - 57.[B+10]A[Ax3]2 23.[Bx5-1][Ax30-10]

Second stage - THE WHITE HOUSE
Go to calculated coordinates. When you arrive, turn yourself to north-west. You should face a white house. A - house's number (one digit number).
Coordinates of the third stage - 57.[Ax4-1][Ax40+31] 23.[A+3][Ax5-5]9

Third stage - THE SINGING BIRD
Go to calculated coordinates (it should not take long :)). When you arrive, turn to south-east and look up. You will notice a singing bird. What is the number it sings? A - first digit of the number, B - third digit of the number. Coordinates of the fourth stage will be: 57.[Ax36][Bx6-2]2 23.AA[Bx7-3]5

Fourth stage - THE TOWER OF HOPE
Go to the coordinates. You will pass the tower of hope. The final destination is not far! Cache is located about 300 - 400 meters from tower of hope!
After you find cache, I suggest to visit nearby beach.

Good luck!

Additional Hints (Decrypt)

orqer / ubyr va gur tebhaq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)