Skip to Content

This cache has been archived.

e-matysek: Kešky jdou k adopci :-)

More
<

Tvrziste Chlumek–Zapomenuta mista–No.1.

A cache by e-matysek & ogin Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/20/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Príjemná lesní procházka - do lesa prosím nevjíždet geovozidlem !!!

Tvrzište Chlumek– Zapomenutá místa+Czech film series 10+1– No. 1.

    Tato  keška je první ze série Zapomenutá místa (orlicko-ústecka) + Czech film series 10+1 (ceská filmová série) a vychází z naší obliby k filmum a k ceskému filmu vubec. V rámci této série bude zverejneno celkem deset keší a jedenáctá bude bonusová. Kešky budou ruznorodé a i ruzne obtížné. Ale necekjte od nás koncové kešky velikosti micro s presným oznacením místa (traditional), osobne je totiž moc nemusíme, takže ani takové keše zakládat nebudeme. Taktéž micra samozrejme  v sérii využijeme, ale jen pro multiny. Pokaždé keška bude venována nejaké ceské filmové klasice a bude umístena poblíž zajímavých, i když zapomenutých  míst v okolí našeho bydlište jímž je obec Sec u Brandýsa nad Orlicí. Možná, že nekteré keše budou i vzdálenejší, protože tech zajímavých míst v našem okolí není tolik (nebo jsou už vybrané), ale vše bude v rámci okruhu 30km. Pri hledání kešek si nezapomínejte v jednotlivých keších opsat bonusová císla, které budou umísteny na spodku vícka, nebo v logbooku a ty Vám pomohou nakonec pri hledání finálové keše, která bude malicko „objemnejší“. Na konci této série bude pro úspešné první lovce pripraveno príjemné prekvapení.

Tato první jednoduchá mysterka Vás zavede do již témer neznalého, ale  historicky nezapomenutého a jak se níže doctete tak zajímavého místa, címž je :

Tvrzište Chlumek

Po stredoveké tvrzi Chlumek zustalo výrazné reliéfne modelované tvrzište v lese severozápadne od Brandýsa nad Orlicí. Vzhledem k instruktivnosti pozustatku muže místo zaujmout i bežné výletníky, zvlášte pak v kombinaci s návštevou tvrze v blízkém Koldíne. Alois Jirásek zasadil na Chlumek fiktivní dej povídky "Na Chlumku", odehrávající se v dobe braniborského vpádu do Cech po smrti krále Premysla Otakara II.

  

Historie objektu:

O historii Chlumku existuje jediná písemná zpráva. Jedná se o vklad borohrádeckého panství do zemských desek roku 1544, v nemž se uvádí mj. i pustá tvrz a ves Chlumek, pustá ves Turov a dvur Kozejcky. Hrádek vznikl pravdepodobne koncem 13. nebo zacátkem 14. století; datum ani duvod jeho zániku nejsou známy. Ješte roku 1682 se v soupisu koldínského panství pripomíná les Chlumek.

 

Exteriér, stavební vývoj:

Tvrz Chlumek sestávala z mohutné hranolové obytné veže o rozmerech cca. 10 × 9 metru a malého nádvorí, které bylo k veži prihrazeno na severu. Na okrajích centrálního pahorku tvrzište (21 × 16 metru) nejsou viditelné žádné stopy zdiva, takže lze predpokládat, že obvodové opevnení tvorila palisáda nebo polský plot. Areál hrádku obíhal do kruhu príkop a pred ním vyhozený val.

 

Soucasný stav:

Z tvrze se do dnešní doby dochovalo výrazné kruhové tvrzište s typickým centrálním pahorkem a terénními nerovnostmi po veži na jižní strane. Výška valu nad dnem okružního príkopu ješte dnes dosahuje místy více než 3 metru. Tvrzište a jeho okolí bylo pred nedávnem odlesneno.

 

 

„Asi hodinu cesty na sever od Brandýsa nad Orlicí stávala pred šesti lety tvrz Chlumek. Pojmenovali ji tak proto, že stála na nevysokém Chlumu, pnoucím se nad vysocinou, jež se rozkládá mezi obema Orlicemi. Tenkráte v tech koncinách a zvlášte v okolí chlumecké tvrze cernalo se více lesu, zato však probelávalo se méne vesnic nežli dnešního dne.“

Tak zacíná povídka: Na Chlumku od Aloise Jiráska, ale než se na Chlumek dostanete musíte se ješte prokousat temito následujícími otázkami k ceskému filmu, který jsme s touto keškou spojili. Tímto ceským filmem nemuže být pro zacátek nic jiného než náš (a asi nejen náš) velmi oblíbený „Dobrý voják Švejk“. Upozornujeme že veškeré údaje o filmu i konkrétní filmové ukázky, lze vcelku jednoduše najít na internetu, jen trošku hledejte J.  Ale malou nápovedu k ukázkám prihodím, protože je lepší si je poslechnout v originále, než googlit J - http://www.meteleskublesku.cz/.

 

 

Dobrý voják Švejk

Válecná komedie -  Ceskoslovensko, 1956

 

Ceský barevný film, natocený režisérem Karlem Steklým podle svetoznámého románu vynikajícího humoristy a satirika Jaroslava Haška. Režisér, který je soucasne autorem scénáre, se v nem celkem verne držel prvního dílu literární predlohy, nazvaného ,,V zázemí".  Film zachycuje Švejkovy osudy od okamžiku, kdy mu jeho bytná, paní Mullerová, oznámila zastrelení arcivévody, až do jeho památné rozmluvy s nadporucíkem Lukášem, týkající se ukradeného psa a jejich preložení do Budejovic a odtud na frontu. Ze Švejkových predvojenských príhod lící zejména nekolik episod v hospode „U kalicha", výslechy Švejka na policii, vyšetrování jeho duševního stavu v blázinci a konecne jeho manifestacní cestu pred obvodní komisi na vozíku pro nemocné. Jako vojáka c. k.  rakouské armády vidíme Švejka nejdríve ve vojenské nemocnici, pak se s ním setkáváme ve vezenské kapli, jsme úcastni jeho potíží s vecne opilým feldkurátem Katzem, který jej nakonec prohraje v kartách. Tak se Švejk dostane jako sluha k nadporucíku Lukášovi, kterého privede krádeží psa plukovníka Krause von Zillergut do situace více než nepríjemné.

 

Pro zjištení souradnic na kterých se nachází samotná keška je nutné nejprve správne odpovedet na následujících deset otázek týkajících se prímo tohoto skvelého ceského filmu (respektive i na otázky z druhého dílu) :

  

1)      Jak se jmenuje druhý díl filmového prepisu slavného románu Jaroslava Haška, který byl natocen v roce 1957 v režii opet Karla Steklého?

·         Švejk opet na cestách (A=1)

·         Poslušne hlásím (A=2)

·         Opet jsem zde (A=3)

·         Dobrý voják Švejk II.  (A=4)

2)      Jak se doslovne jmenoval slavný román Jaroslava Haška, podle kterého film vznikl?

·         Švejkovi osudy ve válce (B=5)

·         Jak jsem vyhrál válku (B=6)

·         Osudy dobrého vojáka Švejka za svetové války (B=7)

·         Dobrý voják Švejk v zajetí (B=8)

3)      Kdo ve filmu hrál postavu (naši nejoblíbenejší) polního kuráta Otto Katze?

·         František Filipovský (C=9)

·         Svatopluk Beneš (C=10)

·         Jirí Machácek  (C=11)

·         Miloš Kopecký (C=12)

4)      Jak pokracuje presné znení fráze z filmu, kdy je Švejk pred lékarskou komisí – „Níže podepsaní lékari bazírují………… „J ?

·         na zavrení zde prítomného Švejka do blázince……… (D=13)

·         na vrozeném kretenismu Josefa Švejka……… (D=14)

·         na základe vyšetrení, že Švejk je príkladný blb  ……….. (D=15)

·         na vrozené blbosti, zde prítomného Josefa Švejka…….. (D=16)

5)      Jak zní úvod filmu „Milostpane, milostpane tak nám zabili…………“ J ?

·         Ferdinanda ……… (E=17)

·         France Józefa……… (E=18)

·         Klementa Gottwalda  ……….. (E=19)

·         Císar pána…….. (E=20)

6)      Jak se jmenoval doktor který vyšetroval ve filmu „simulanty“ a Švejk mu hlásil že má revma a on mu predepsal k vylécení „klystýr a porádnej“ J ?

·         doktor Hübner ……… (F=21)

·         doktor Mengele……… (F=22)

·         doktor House  ……….. (F=23)

·         doktor Grünstein…….. (F=24)

7)      Jak presne odpovedel Švejk pred doktorskou komisí na doplnující otázku : „ Kolik je dvanácttisícosmsetdevadesátsedm krát trinácttisícosmsetšedesáttri „ J ?                (12897 x 13863 = ?)

·         nula ……… (G=25)

·         to nevím ale bude to hodne ……… (G=26)

·         178791111……….. (G=27)

·         729 …….. (G=28)

8)      Jak se jmenoval „placený informátor“ z druhého dílu tohoto filmu (viz. otázka c. 1.),  kterého najmul vedoucí cetnické stanice v Putimi jehož hrál Jaroslav Marvan J ?

·         Pepek Vyskoc……… (H=29)

·         Franta Kroulík……… (H=30)

·         Jaroslav Pekárek  ……….. (H=31)

·         Josef Švejk…….. (H=32)

9)      Jak pokracuje legendární hláška  z druhého dílu tohoto filmu (viz. otázka c. 1.) jíž vyrkne velitel cetnické stanice :  „Pane vachmajstr vy jste hlava - proto sem tady v Putimi taky velitel ne,  voni áž do smrti zustanou jen závodcím, protože maj místo hlavy ………  „ J ?

·         ouplný vzduchoprázdno ……… (I=33)

·         mejdlový bubliny ……… (I=34)

·         kokosovej vorech  …….. (I=35)

·         piliny…….. (I=36)

10)  A na záver jedna lehcí, kdo hraje v obou dílech nezapomenutelného Švejka (viz. obrázek nahore) ?

·         Milan Nedela ……… (J=37)

·         Vlasta Burian ……… (J=38)

·         Bohumil Klepl  …….. (J=39)

·         Rudolf Hrušínský st. …….. (J=40)

 

Finální keš je na souradnicích:
 

N 50° 02.KLM'
E 016° 16.NOP'

 

K = D – C – A

L = F – E – B

M = I – G

N = J – H – B

O = H – G

P = J – G - C

 

V kešce na spodu víka (nebo v logbooku) najdete bonus císlo. Tak si ho nekam poznamenejte, bude se vám hodit na bonusku ktera bude uzavírat celou sérii.


!!! UPOZORNENÍ !!!
Prosíme všechny kacery, aby do lesa nevjíždeli geovozidly a respektovali zákaz vjezdu z jedné strany (od Koldína) a závoru z druhé strany (od obce Podlesí) !!!  Procházka lesem je príjemná a vzdálenost od možných parkovacích míst není dlouhá.

 

!!!  Prejeme VŠEM úspešný lov  !!!


Zde si mužete overit zda jste odpovedeli správne na všechny otázky a vypocetli správne souradnice kešky  :

Click to verify coordinates

Click to verify coordinates

Additional Hints (Decrypt)

trbcnerm

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.