Skip to content

Two Oceans EarthCache

Hidden : 04/24/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vigtigt - Læs cachebeskrivelsen, der er 2 betingelser for logning.
Important - Read cache description, there are 2 logging requirements.

Grenen er en sandbanke på spidsen af Skagens Odde. Grenen dannes af sand, der af havet transporteres nordpå langs hele Jyllands vestkyst. Odden vokser gennemsnitligt med ca. 10 meter om året i nordøstlig retning mod Sverige.

Ved Grenen mødes Kattegat og Skagerrak, og det kan ses på bølgerne, der kommer fra hver sin side. Det skaber voldsomme strømforhold, hvorfor det er strengt forbudt og forbundet med livsfare at bade der. Man kan dog godt soppe og prøve at stå med en fod i hvert hav. Der er også en mindre synlig del af grenen. Denne strækker sig langt ud i havet da sandbanken fortsætter under vandet, og konstant fødes med mere sand fra jyllands vestkyst. Strømforholdene her skabes primært af vind, samt nogle turbulente strømme hvor havene mødes. Disse strømme kan erodere en revle så de farlige hestehuller dannes.

Grenen er et utroligt smukt og populært udflugtsmål, mange turister flokkes i sommerhalvåret på grenens yderste spids, mange er fragtet derud med den populære Sandorm - traktorer med passagervogne, der kører i pendulfart fra parkeringspladsen ved Grenen kunstmuseum til Grenens yderste spids.

Skagens Odde og Grenen er dog ikke kun populære blandt turister. Rovfugle flokkes her i træktiden om foråret. Stedet er Nordeuropas bedste observationssted for rovfugle under forårstrækket. Rovfuglene er svæveflyvere, der udnytter opvinde, der kun dannes over land. De krydser derfor helst ikke store strækninger af åbent vand, og fuglene, der kommer sydfra bliver derfor ledt langs kysterne hele vejen op til odden, hvor de flokkes før de krydser havet de 65 kilometer over til Sverige, på vej op mod ynglepladserne nordpå. Der ses flest rovfugle på odden, hvis vinden er i sydøst. Ved vestenvind bliver fuglene presset længere østpå og vælger da en rute over Fyn og Sjælland istedet.

For at logge denne cache:
Besvar spøgsmålet på mail via min profil - Når du står ved tippen, prøv at forklare hvordan man kan se at der tilføjes sand til grenen.
Upload til din log et billede af dig selv med GPS ved sandormen eller ved tippen med en fod i hvert hav. (option)
Du behøver ikke vente på tilladelse til logning - jeg kontakter dig hvis der er noget galt med svaret.

[EN]
Grenen (the branch) is a bank of sand on Skagens Odde. The sand bank is contiuously fed by sand transported north along the west coast of Jutland. The bank grows at a rate of 10 meter per year in a NE direction towards Sweden.

Two oceans meet at the branch - Kattegat and Skagerrak, and that is evident looking at the waves there, coming from each side. It does create violent current, and swimming is dangerous and forbidden. You can go dip your feet and stand with one foot in each oecan. There is also a less evident part of the sand bank. It stretches a long way out in to the ocean and is continously fed with more sand from the west coast. The ocean currents here are driven primarily by wind. The sand bank and interacting currents from both sides will produce the dangerous turbulent currents. These turbulent flows can erode the sand banks so dangerous rip currents conditions are created.

Grenen is a popular tourist attraction during summer time when tourists gather in number at the tip. You can get a ride out there from the museum parking lot in Sandormen (the sand worm) a tractor with wagons going back and forth.

This place is also a bird watching spot in spring, when predatory birds flock here before the final journey 65 km across the water to Sweden.

To log this cache:
Answer question via email in my profile - Standing at the tip, try to explain how it is evident that sand is being deposited here.
Upload picture of you with gps by Sandormen or by bank tip with one foot in each ocean (optional)
You dont have to wait for logging permission - I will contact you if anything is wrog or missing.

Additional Hints (Decrypt)

[dk] Fnzzrayvta AJ bt FR fgenaqra - [en] Pbzcner AJ naq FR ornpu naq jngresebag.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)