Skip to Content

<

Karolina

A cache by polerok Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/29/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Podekování za umožnení umístení této cache na toto místo patrí autorovi b7, díky.


Neco málo o projektu Karolina


Cílem návrhu je rozšírit hranice dnešního historického centra mesta dále jižním smerem na území bývalé koksovny Karolina a to bez definování jasného predelu ci hranice mezi novou a puvodní výstavbou. Snahou autoru návrhu je vytvorit novou mestskou strukturu, která merítkem objemu mestských bloku, jednotlivých domu, proporcemi ulic a námestí a samozrejme zpusobem jejich využití odpovídá historicky rostlé strukture ostravského mestského jádra. Všechny památkove chránené objekty a ostatní architektonicky cenné stavby, které se nalézají na stávajícím území Karoliny nebo v jejím tesném sousedství, mají své de.nované místo v nove navržené urbanistické strukture. Jasná citelnost nove navržených urbanistických prvku - ulice, námestí, dominanty, volného parkove upraveného prostoru - jejich vzájemný vztah, souhra, návaznost a komplexnost rešení - to je ve zkratce hlavní cíl návrhu.

Existující peší trasy smerem od historického stredu mesta - Masarykova námestí - a trasy nove uvažované smerem na západ od Místecké ulice a na jih smerem k národní kulturní památce Dolní Vítkovice jsou propojeny systémem peších bulváru a námestí do jednoho funkcního celku. Jádro nové výstavby na území Karoliny vytvárí mesto pro peší, uživatelsky komfortní, bez kolizního krížení s automobilovou dopravou. Celé území Karoliny je obslouženo nove plánovanými zastávkami mestské hromadné dopravy. Je snadno prístupné návštevníkum Ostravy a všem tem, kterí nežijí prímo v jeho centru. Peší lávka vysunutá západním smerem nad ulicí Místeckou zajištuje bezkolizní peší spojení území s komunikacním uzlem nádraží Ostrava-stred a ÚAN.

Nová výstavba na území Karoliny je navržena takovým zpusobem, aby zde docházelo ke vzájemnému prolínání ruzných aktivit a cinností charakteristických pro mestské centrum. Synergický efekt smíšené zástavby bude pro každou denní a nocní dobu, každé rocní období, bez ohledu na neprízen pocasí, pomáhat zvyšovat atraktivitu území pro co nejširší spektrum jeho uživatelu. Pro obyvatele a návštevníky Ostravy, kterí hledají v mestském centru práci nebo zábavu -, a zároven i pro samotné obyvatele této cásti mestského centra. Ruzné formy obchodu, vysoký podíl bydlení, služby a administrativa, kulturne vzdelávací instituce, oddechové, sportovní a zábavní aktivity - všechny tyto uvažované druhy staveb zajistí území jeho pritažlivost, prinesou do nej ruznorodost a prirozený mestský život. Návrh nové výstavby vytvárí mestské prostory se schopností´dále se v case rozvíjet a.exibilne reagovat na zmenené nebo nove vzniklé potreby mesta.

Urbanistická kompozice nachází svoje ohnisko v historických budovách "dvojhalí" a sousedící budove bývalých dílen rekonstruovaných jako kulturne vzdelávací centrum. Stredem kompozice je prilehlé námestí, které je de.nováno na prusecíku hlavních peších tras. Námestí je univerzálním místem náhodných setkání bežného všedního dne i místem pro slavnostní kulturní a spolecenské akce. Jeho význam je zámerne zduraznen rozmerem a prostorností. Námestí protíná peší bulvár, který spojuje území nové Karoliny s historickým centrem Ostravy a je veden dále až k historickým areálem Dolních Vítkovic, címž symbolicky spojuje historické podoby ostravské aglomerace. Silueta jeho vzdálených vertikál bude v druhém plánu pohledove uzavírat celou jižní stranu centrálního námestí nové Karoliny. Druhá peší trasa je pohledovým propojením z ulice 28. ríjna na fasády historického "dvojhalí". Tento bulvár není jen požadovaným pruhledem, ale vytvárí i myšlenkovou osu "námestí - Dum umení". Bulvár je koncipován jako galerijní expozice na ulici. Uvozují ho velké socharské skulptury, umelecké artefakty a je i místem pro živý umelecký akcent - hudbu, performance apod. Druhý významný prostor, menší námestí inspirované rozmery historického Jiráskova námestí , je distribucním bodem území ze smeru od historické centra. Námestí má svuj predobraz v italské piazzete s atmosférou venkovních kaváren a duverných setkání. Dominuje mu budova s kulturním obsahem - napr. hudební sín, slavnostní sál, kaple nebo galerie. Z námestí jsou umožneny pruhledy peším bulvárem na centrální námestí, v druhém plánu na "dvojhalí" a je zakonceno pohledem na panorama areálu Dolních Vítkovic. Druhou hlavní peší trasou je cesta ke komunikacnímu uzlu nádraží Ostrava stred, ÚAN. Tento peší bulvár má obchodní charakter, prochází komplexem obchodního, administrativního a zábavního centra a pozvolna stoupá ke komunikacnímu uzlu, jenž je zosobnen vežovitými pylony mostu propojujícího všechny zamýšlené druhy hromadné dopravy. Cílem návrhu je vytvorit ruznorodé mestské prostory charakteristické svými proporcemi a atmosférou. V odstupu od veží historického centra je umístena vertikální dominanta nove navržené výstavby. Výšková polyfunkcní budova je protiváhou horizontální polohy ulice 28. ríjna a premostení pres "frýdlantskou" dráhu.

Architektonickými dominantami které usnadnují orientaci v ulicní síti nové výstavby se v území nové Karoliny stane konstrukce pešího mostu nad "frýdlantskou" dráhou, dum - skulptura uprostred Popis urbanistického konceptu námestí na križovatce hlavních peších ulic. V míste vstupu na území - ulice 28.ríjna - mostem pres "frýdlantskou" dráhu, v urcitém odstupu od veží historického centra, se nachází dominanta nove navržené výstavby - výšková polyfunkcní budova. Výšková budova oznacuje vstup do území - zacátek peší trídy koncící pruhledem k fasádám historického "dvojhalí" v ose centrálního námestí nové výstavby. Všechny tyto výtvarne akcentované objekty budou vnímány jako unikátní charakteristické artefakty nesoucí v sobe odkazy na historický vývoj každého evropského mesta - most, vež, kaple, to budou nezamenitelné znaky nové Karoliny.

V neposlední rade byla pri vzniku návrhu zvažována otázka pomeru zastavených a nezastavených ploch pojednaných jako mestské park sloužící pro krátkodobý a strednedobý oddych a rekreaci obyvatel a návštevníku centra. Na prahu tohoto parku je umísten pás budov pro bydlení chápané jako rozvolnená zástavba v parkové zeleni. Zelen, vodu, ostatní prírodní prvky v koexistenci s umeleckými díly nenalézáme pouze v parcích ale prolínají dle uceleném konceptu všemi ulicemi a námestími nové Karoliny. Jednotlivé výše uvedené urbanistické principy byly v návrhu autory dále dopracovány ve vetším detailu tak, aby výsledkem byly životaschopná mestská struktura charakteristická svým merítkem, zajímavá svojí kompozicí navazujících mestských prostor, umožnující maximální .exibilitou funkcí a aktivit, které je schopna pojmout.


Neco málo o té blbosti, co se všichni vydáte hledat ;o)


Jedná se de-fakto o klasickou traditional cache s podmínkou priložení fotky u logy. Logy bez fotografie nebudou uznány.
Co to znamená? Cache se na souradnicích uvedených výše NACHÁZÍ :o)

Co máte fotit? Je to jednoduché. Z jakéhokoliv místa a úhlu, v libovolném množství rozvíjející se stavbu nové Karoliny. Fantazii se meze nekladou :o) Ovšem pokud se vám moc nechce chodit, tak máte u cache k dispozici místo s docela širokým rozhledem ;o)

Proc jsem neco takového založil? Snad jen ze zájmu a myšlenky, že až to za tech pár let vybudují, bude nesmírne zajímavé sledovat rust této stavby. Nebo možná proto, že je tu krásný výhled na plán zelene, který se casem stane mestem. Kdo ví ;o)

Tak tedy štastný lov :o)

Additional Hints (Decrypt)

ANUBER QBYR
SBG CEBFVZ M IVPR HUYH, QRXHWV

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,788 Logged Visits

Found it 1,652     Didn't find it 66     Write note 34     Needs Archived 1     Temporarily Disable Listing 4     Enable Listing 4     Publish Listing 1     Needs Maintenance 15     Owner Maintenance 9     Post Reviewer Note 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 1,736 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.