Skip to content

<

Velkofatranské vyhliadky - Krížna

A cache by Ludovít Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/01/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Krížna 1574 m.n.m.

Veľkofatranské vyhliadky

Views from Velka Fatra Mountains

SK

Panoráma Veľkej Fatry - Krížna

KRÍŽNA

Významný dominantný vrchol Veľkej Fatry rozľahlého hôľneho tvaru s vynikajúcim kruhovým výhľadom: Väčšina masívu je hôľna, s typickými horskými lúkami, na severovýchodných svahoch sú súvislejšie porasty kosodreviny. Svahy sú veľmi strmé, trávnaté, v zime hrozí nebezpečenstvo padania lavín. Krížna významnou križovatkou značených turistických trás.
Výstup k cache nie je  jednoduchý. Jedná sa o pomerne náročnejší turistický výstup, prístup autom nie je možný, nakoľko platí prísny zákaz vjazdu vozidlám do národného parku, ale výsledok stojí zato, nielen v podobe cache, ale aj podobe výhľadu na panorámu Veľkej Fatry a na všetky okolité pohoria.


KRÍŽNA 1574 m.n.m

Trasa

Začiatok trasy je na Starých Horách (497 m.n.m) - pri kaplnke (Kaplnka sv. Anna GC15KNT) vystúpime modrou turistickou značkou k cintorínu a nad ním sa pripojíme na lesnú cestu, ktorá nás privedie pod Majerovú skalu. Stúpanie starým zmiešaným lesom je raz mierne, raz strmšie a od poľany Kohútová sa cesta zmení na úzky chodník. Chodník nás vyvedie na zadnú stranu vyhliadkového brala Majerovej skaly (Kde je pes zakopaný? GCWV4Z) so skvelými hĺbkovými pohľadmi z okrajov brala. Chodník pokračuje na vlastný vrchol Majerovej skaly ( 1283 m.n.m). Z vrcholu prejdeme pásom lesa a krátkym skalnatým chodníkom na široký hôľny chrbát. Hrebeňom vystúpime pod vrchol Líšky (bývala stanica lanovky z Tureckej - nie je v prevádzke), tu začína Náučný chodník hrebeňom Veľkej Fatry. Odtiaľ ideme stále po otvorenom hrebeni až na vrchol Krížnej (1574 m.n.m) kde sa nachádzajú objekty spojovej služby. Nie sú prístupné verejnosti. Z vrcholu Krížnej je možné pokračovať na sever po červenej turistickej značke veľkofatranskou magistrálou cez najvyšší vrchol Veľkej Fatry - Ostredok (1592 m.n.m) k Chate pod Borišovom (Vysokohorské chaty Slovenska - Chata pod Borišovom GCVGEH), (Veľkofatranské vyhliadky - Borišov GC15963), alebo na západ po červenej na Kráľovu Studňu (Veľkofatranské vyhliadky - Kráľova skala GCXZ84).

Cache je umiestnená takpovediac na križovatke turistických chodníkov neďaleko vrcholu Krížnej. Neďaleko cache sa nachádza pamätník na letecké nešťastie, kde 18.8.1961 pri nízkej viditeľnosť havarovalo malé športové lietadlo.

 


Krížna z Majerovej skaly

KRÍŽNA

Significant and predominant peak of Velka Fatra of extensive conic shape with great round view. Whole massif is mainly bare with typical moutain meadows. Typical features of northeast slopes is continuous vegetation of dwarf pine. Be careful of a danger of avalanches during the winter because of steep and grassy slopes. Krizna is also significant crossroads of tourist pathways. A climb towards the cache is not simple. The car entrance to the National park is strictly prohibited, however the result worths gong there, not only because of the cache itself, but also because of the panorama view around Velka Fatra mountain and mountain range in the surrounding.


Na Križnej

Track

The start of the pathways beggins in the village of Stare Hory (497 o.s.l) near St.Anna chapel GC15KNT. Blue pathway leads you towards the cemetery and just behind it you have to turn to the forest road that leads you under Majerova Skala. Climbing up through mixed old forest is variable, once gentle, once steep and from the place Kohutova the road changes itself to narrow pathway that leads you up to the back side of the rock Majerova Sklala (Kde je pes zakopaný? GCWV4Z) You can enjoy real deep view out from there. The pathway continue to the top of Majerova Skala (1289 o.s.l.) Then you have to walk through the belt of the forest via short rocky path and through the mountain ridge up to the peak of Liska. (recently the top station of cableway from Turecka - out of order now). Here starts the eductional ridge pathway around Velka fatra. Now you have to walk straight up to the peak of Križna (1574 o.s.l.) where you can find abandoned telecom structures. From that place you can follow red pathway that continue through the highest peak of Velka Fatra - Ostredok (1592 o.s.l.) towards the cottage under Borišov (Vysokohorské chaty Slovenska - Chata pod Borišovom GCVGEH), (Velkofatranské vyhliadky - Borišov GC15963) or to go to the west following red pathway to Králová Studňa Velkofatranské vyhliadky - Králova skala GCXZ84).

The cache is located literally on the crossroads of tourist pathways, close to the peak of Krizna. Close to the cache is also air-crash memorial reminding small aircraft that crashed here on 18.8.1961 due to low visibility.

 

LÍŠKA - torzo konečnej lanovky. KRÍŽNA - spojové zariadenia na vrchole. Pohľad na Krížnu od Ostredku Zima na vrchole - rozcestník na križovatke turistických tratí.Additional Hints (Decrypt)

Cbq xnzrabz, cev cbenfgr xqr gn qbivrqyv fhenqavpr
Haqre gur fgbar, pybfr gb gur irtrgngvba ba gur cynpr bs pbbeqvangrf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)