Skip to content

This cache has been locked, but it is available for viewing.
<

Kotouc Stramberk

A cache by Truta Team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/09/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kes je umistena pod vrcholem kopce Koutouc u Stramberka. Je odtud nadherny vyhled na Beskydy a hlavne do vapencoveho lomu. Doporucena trasa je ze Stramberka kolem jeskyne Sipka.

This cache is located under top of the hill Kotouc near the village Stramberk. There are nice views on the Beskydy mountains and to the calcite mine. The recommended way is from Stramberk around Sipka cave.


Historie exploatace ložiska ve vápencovém lomu Kotouc u Štramberka zacíná pruzkumnými pracemi zamerenými na zjištení jakosti vápence roku 1880.
Štramberský tithonský vysokoprocentní vápenec zacala težit spolecnost Bratrí Guttmannu, jež dala postavit roku 1881 místní dráhu ze Štramberka do Studénky a vytežený vápenec zacala dopravovat prímo do Vítkovických železáren. V roce 1896 byla postavena ješte další místní dráha ze Štramberka do Verovic, obe se spojily v roce 1945.
Vrtání der pro založení dynamitu k odstrelu skály bylo provádeno až do roku 1907 rucne. Kamenári s rucními vrtáky byli postupne nahrazeni vzduchovými vrtackami. V té dobe pracovalo v lomu až 500 delníku a vyteženo bylo až 150 vagónu vápence denne.
Roku 1912 byla ve Štramberku zrízena cementárna, 1926 modernizovaná instalací rotacních pecí. V roce 1936 prodala firma Bratri Guttmannové štramberské lomy Vítkovickým železárnám. V roce 1938 bylo v lomu 232 delníku a v cinnosti byly pece pro pálení vápna.
Vzrust objemu težby souvisí s rozvojem hutnické výroby na Ostravsku ve Vítkovicích.
Poválecná doba prinesla obyvatelum nový rozvoj težby vápence na Kotouci. Štramberské lomy, vápenky a cementárna byly znárodneny v roce 1945 a pozdeji se staly soucástí Vítkovických železáren a strojíren Klementa Gottwalda. Byla dokoncena drtírna a trídírna.
Krome težby vápence se zde vyrábely ctyri druhy vysoce kvalitního cementu a ctyri druhy vápna, z vetší cásti na vývoz.
V roce 1955 utvoren nový n.p. Kotouc - vápencový lom, vápenice a cementárna, který byl v roce 1958 priclenen k VŽKG. Výstavba nové cementárny byla zahájena v roce 1970. Objem težby se postupne zvyšoval, až dosáhl velikosti pres 2.000.000 tun rocne. V provozu byla jak vápenka tak cementárna. V roce 1993 došlo k vyclenení samostatného právního subjektu Kotouc Štramberk s.r.o. (z a.s.Vítkovice). Težba dosahuje v soucasné dobe prijatelný objem do 700 kt rocne. Provoz cementárny byl po roce 1989 zastaven, což se príznive projevilo na zlepšení kvality životního prostredí.
Dosavadní težba a zpracování vysokoprocentních Štramberských vápencu a korekcní suroviny pro výrobu cementu se výrazne negativne projevily na rázu místní krajiny. Pres polovina Kotouce (vcetne vrcholové cásti) byla vytežena a na míste prírodovedne cenných jižních svahu zbyla v podobe lomové jámy a rozsáhlé záverné steny trvalá jizva v krajine. Revitalizace místa je i po skoncení težby otázkou mnoha desetiletí.

Pri hledani kese se dostanete na samou hranu lomu. Presto je kes umistena na bezpecnem miste a neni nutno nikam lezt. Dbejte prosim na svou bezpecnost!
During finding the cache you will get on the mine edge. Despite the fact the cache is placed on the safe place and there is no need to climb anywhere. Take care of yourself, please!

Poznámka:
Cache byla nejprve umístena na vrcholu. Po té, co jsme byli upozorneni, že se zde vyskytují endemické druhy trav, rozhodli jsme se ji premístit níže. Tím se cache bohužel dostala až za ceduli se zákazem vstupu. Byli jsme ale ujišteni, že tato cást lomu není ochrankou sledována a tudíž vám pokuta nehrozí...

free counters

Additional Hints (Decrypt)

An xbapv grenfl, h fgral cbq xnzrarz.
Ng gur raq bs gur greenpr, ng gur ebpx haqre fgbar.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.