Skip to content

This cache has been archived.

Voyager Reviewer: Archivace listingu keše

Protože výzvy k údržbě nebyly naplněny, byla keš v souladu s pravidly archivována. Upozorňuji, že keš, která byla archivována pro zanedbávanou údržbu, již nelze odarchivovat.

Voyager Reviewer - Reviewer pro ČR, (především kraje Jihomoravský, Zlínský)

More
<

Bisenc

A cache by Úderníci Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/10/2008
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

lidova pisen

Úvod

  Bzenec, (nemecky Bisenz), jehož název se nejcasteji spojuje s byzantskou misí bratru Konstantina a Metodeje, v minulosti mesto královské, jehož existence se datuje první písemnou zmínkou již v roce 1015, a v období Velkomoravské ríše po zániku Velehradu, byl Bzenec po urcitou dobu i centrem Velké Moravy.
  Dnes je mesto významná dopravní križovatka, hospodárské a obchodní centrum, známé tradicním pestováním a zpracováním výborného vína (zvlášte pak Ryzlink rýnský), ovoce a zeleniny zejména okurek.

Zastavení prvé: Dolní námestí

  Stojíte na Dolním námestí tzv. Dolním rynku. Již na pocátku 17. století se mesto skládalo ze dvou námestí (Horní a Dolní) a ctyr ulic a centrum mesta je v podstate totožné až dodnes. Stálo zde asi 70 domu, nejvýstavnejší domy byly práve zde na Dolním Rynku, v prilehlých ulicích stály jen chalupy. Domy byly vetšinou prízemní, ze dreva nebo veprovic (kotovic), kryty slámou. Jen nekteré domy patrící šlechte, nebo bohatým meštanum byly vybudovány z tvrdého staviva a kryty šindelem. Tretinu z domu na Dolním rynku obývali Židé. Vlastní židovská ctvrt se nacházela v severozápadní cásti rynku, odtud až po zámek. Pocetná bzenecká židovská obec patrila k nejstarším na Morave a mela vlastní samosprávu, školu, synagogu (zmínena dále), obradní sín a hrbitov.
  Velký Dolní rynek zajištoval dostatecný prostor pro proslulé zeleninové a konské trhy. Bývalými dominantami rynku byly kaplicka (zbourána roku 1913) a socha sv. Trojice, ta byla ale roku 1937 prenesena pred schodište kostela. Dnešní dominantou je mariánský sloup a fontána, u které se mužete v parných letních mesících príjemne osvežit. Z námestí se vydejte ulicí Krále Vladislava, bývalou židovskou ctvrtí k zámku.
Úkol: Na mariánském sloupu najdete letopocet 19[AB] a u fontánky spocítejte pocet trysek [C]

Zastavení druhé: Bzenecká lípa

  Stojíte pred prastarou Bzeneckou lípou, která patrí mezi nejstarší stromy na Morave, jejíž vek se odhaduje na více než 900 let. Tato prababicka mezi lípami je svedkem dávné minulosti mesta. Zažila slávu i pád bzeneckého hradu, léta válek, bídy i celé pohnuté 20. století. Kmen jak vidíte již lípa nemá, za vlády Marie Terezie vichr rozvrátil kmen na šest dílu, nicméne vitalita stromu je stále výborná. Strom je chránenou památkou, a v ankete Strom roku 2006 obsadil konecné 5. místo.
Úkol: Opodál Bzenecké lípy stávala její sestra, nicméne mela vyhnilé koreny a silný vítr ji pred mnoha lety vyvrátil. Zustaly po ní jen letorosty a kamenná deska, kterou musíte najít a secíst pocet rádku [G]

Zastavení tretí: Zámek

  Dorazili jste na místo, kde se architektura mocne prizpusobovala diktátu dejin. Na míste dnešního zámku puvodne stála v 15 století opevnená pozdne gotická tvrz s príkopem a zdí. Tato byla v prubehu 16 století postupne prebudována na renesancní zámek, jenž byl opet barokne prestaven v 17. století na údajne velmi pohledný dvouposchodový zámek ctvercového pudorysu s veží uprostred a portálem.Nicméne V 50. letech 19. století byl zámek opet zcela zboren a na tomto míste byl v polovine 19 století se znacnými financními náklady postaven zámek nový, ve stylu anglické gotiky, pred kterým práve stojíte. Pri této prestavbe došlo rovnež k úprave zámecké zahrady za zámkem, která byla premenena na krajinárský park. Nárocná financní prestavba zámku vedla k zadlužení majitele bzeneckého panství Viléma, hrabete z Reichenbachu a z Lesonic, který roku 1866 spáchal sebevraždu.
  Nove vystavená volne stojící dvoutraktová budova s vysunutými vežemi má pri vstupním prucelí stan s arkýri, na zahradní strane cimburí na krakorcích. V hlavním prucelí vyniká balkónový portikus na pilírích. Fasády jsou prolomeny okny s kamenným ostením. Nádvorí, které je obklopeno hospodárskými budovami, je pri vstupu chráneno zdí s cimburím. Pod zámkem se nacházejí rozsáhlé sklepní prostory, nyní sloužící ke skladování vína.
  Optickou protiváhou k zámku stála nová židovská synagoga také zvaná "templ" v orientálním slohu (zde k videní na staré pohlednici),, postavená V roce 1863, která se stala jednou z dalších výškových dominant mesta. V prosinci 1941 byla synagoga a její okolí zdemolována cleny NSDAP. Narušená stavba prežila druhou svetovou válku, nicméne komunistická éra obnove velmi pekné stavby neprála a v roce 1960 byla synagoga definitivne zborena.
Úkol: Spocítejte všechny chrlice na budove zámku a pilírích. Oznacte [F]. Pozn. zrejme ne všechny tyto skulptury mely funkci odvodu vody. Pokud si nejste jistí presným poctem, muže vám pomoci zjistit kolik bude hodin.

Zastavení ctvrté: Fürstova vila

  Stojíte pred krásne zrekonstruovanou vilou zámožného židovského továrníka E. Fürsta. On a jeho rodina vlastnila palírnu lihu a octárnu u nádraží. za války vila sloužila jako polní lazaret pro rumunské vojáky, kterí osvobozovali Bzenec. Vila je nyní v soukromém vlastnictví.
Úkol: Secti císla letopoctu na dome, dostaneš dvouciferné císlo[H]

Zastavení páté: svoboda pro Bzenec

  Jaro roku 1945 bylo v plném proudu. Ve vzduchu bylo cítit blížící se události príštích dnu. Od samého zacátku dubna bylo možné pozorovat, že fronta se blíží i k mestu Bzenec Pravidelné školní vyucování bylo toto jaro neustále prerušováno vyhlášenými leteckými poplachy. Dne 5. dubna ustalo definitivne a bylo vlastne zahájeno až po osvobození. Mestem denne projíždely kolony nemeckých nákladních automobilu. Z nichž mnohé táhly za sebou další automobily a válecnou techniku, což Bzencanum signalizovalo, že zásoby pohonných hmot hitlerovské ríše se rychle blíží ke svému konci. Tolik toužebne ocekávanému konci ríše nasvedcovaly i zprávy z éteru, které denne informovaly obcany naší vlasti o postupu vítezných osvobozovacích sil, které nemohly Bzenec obejít a na své ceste mesto vynechat. Pres všechny zásobovací potíže mela nemecká armáda však ješte dosti vojenského materiálu k tomu, aby za sebou zanechávala zkázu a spoušt. Na bzeneckém katastru podminovali všechny mosty pres Moravu i pres Syrovinku. Na svazích ve bzeneckých vinohradech pak vybudovali rozsáhlá minová pole a pevné bunkry, v nichž se bránili pri ústupu z mesta. Za Starým hradem umístili delostreleckou baterii, s níž pak odstrelovali prostor pred a hlavne pak za nádražím. V poledne 18. dubna vyhodili do povetrí fašisté ze vzteku barokní kapli sv. Floriána a Šebestiána na Starém hrade, aby prý nemohla sloužit jako pozorovatelna postupující rumunské armáde. Zároven znicili most pres Moravu, výhybky na dráze a zapálili budovy za nádražím.   Následující den – ve ctvrtek 19. dubna v casných ranních hodinách byl Bzenec osvobozen rumunskými jednotkami. Nemci ustoupili v noci z 18. na 19. dubna z mesta do pripravených pozic vybudovaných ve vinicních kopcích nad mestem. Všechny prístupy do vinohradu nad Bzencem a na Starý hrad byly zataraseny minovými poli, která mela ustupující nemecká vojska chránit proti postupující rumunské pechote. Rumunské jednotky musely tvrde bojovat o Olšovec (dnešní predmestí Bzence), Kolonii (dnešní Moravský Písek – Kolonie) a samotnou obec Moravský Písek. Z osvobozenecké armády padlo ve Bzenci 56 Rumunu, kterí byli pohrbeni na zvláštním hrbitove u rímsko-katolického kostela.   V roce 1952 byly pozustatky padlých vojáku exhumovány a odvezeny na Ústrední hrbitov v Brne. V roce 1955 byl postaven pred bývalou základní školou (dnes dum pecovatelských služeb) na Horním námestí ve Bzenci pomník všem padlým rumunským osvoboditelum. Cest jejich památce! Jedna z mála fotografií rumunských jednotek, které osvobozovaly Bzenec a okolí.
Úkol: Podle památníku spocítejte kolik neznámých rumunských hrdinu padlo pri osvobozování mesta. Oznacte [E].

Zastavení šesté: kostel sv. Jana Krtitele

  Na tomto míste stál už v první polovine 13. století malý kostelík, nicméne nevyhovující kostelní budova byla zbourána koncem 17. století a na jejím míste byl 3. kvetna 1696 položen základní kámen dnešního kostela, pred kterým práve stojíte.   Vchod barokního kostela s valenou klenbou je zdoben portálem s erbem Kryštofa Pruskovského z Pruskova a jeho manželky. Jednolodní stavba, je 45 metru dlouhá, a 12 metru vysoká. Dnešní podoba veže je z roku 1746, tehdy byla do vežní báne vložena pametní listina. Nezmenenou soucástí puvodního kostela zustaly krypty, které sloužily pro cleny hrabecí rodiny a duchovní. Vnitrnímu vybavení kostela dominuje hlavní oltár se sloupovým retabulem z první poloviny 18. století s obrazem krtu Krista, pri sloupech jsou rozmísteny figury evangelistu Matouše a Jana. I další vybavení kostela pochází vesmes z 18 století. Pred schody do kostela stojí sloup sv. Trojice z roku 1764, kdysi dominanta námestí, která sem byla premístena. Parcík ve kterém se budete kolem kostela pohybovat byl využíván do roku 1812 jako hrbitov, proto zde nestojí žádné stavby.
Úkol: Najdete 3 kamenné sochy a to sochu sv. Jana z Nepomuku, sv. Jana Krtitele a Sv. Floriána na kamenných podstavcích, ve východo- západní orientaci (stejné jako hlavní lod kostela), sochy jsou vzdálené od sebe cca 25 metru. Zde Vás ceká složitejší úkol, vyžadující základní znalosti, úvahu a detailní pruzkum techto trí socharských del, zvlášte se zamerte na rekvizity (dum, beran, prapor, kríž, voda) a Vaším úkolem je správne urcit jejich pravdivé poradí od východu k západu:
sv. Jan z Nepomuku, sv. Florián, sv. Jan Krtitel = 377
sv. Jan Krtitel, sv. Jan z Nepomuku, sv. Florián = 326
sv. Florián, sv. Jan z Nepomuku, sv. Jan Krtitel = 288
sv. Jan Krtitel, Sv. Florián, sv. Jan z Nepomuku = 257
  Urcením správného tvrzení získáte písmeno [D].

Vzorec pro výpocet finálních souradnic:

N48°58.(AB)+(C)+(D)+(E*F)-(G)     E17°16.(D)-(H*E)-(2*G)



O cache: Celá procházka není nijak nárocná cca 1km. U nekterých zastavení budete muset uvažovat, proto se odlov nedoporucuje netrpelivým jedincum. Auto lze nechat na parkovišti na výchozích souradnicích, K finálce se lze také dostat z nekolika smeru.

Použité prameny a literatura :wikipedia.cz; Hanák, J.: Pameti mesta Bzence; Zpravodaj mesta Bzence; www.bzenec.cz;   foto: mestobzenec.wz.cz/

Additional Hints (Decrypt)

znyá qhgvan ir fgebzh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)



Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.