Skip to Content

This cache has been archived.

strycek skrblik: tož uvolníme místo dalším krabičkám

More
<

Opava historická 3 - Jezuitské památky

A cache by strycek skrblik Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/14/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Opava historickáPocátky osídlení Opavy a jejího okolí sahají až do dob pravekých. Vetšinou se jednalo o místa nacházející se dnes v okrajových cástech mestského celku. Procházely tudy staré kupecké stezky propojující Slezsko s dalekými oblastmi Evropy. Postupem doby se zde zacala vytváret malá, postupne se rozširující kupecká osada.


Samotná první zmínka o Opave pochází z roku 1195, kdy v meste krátký cas pobýval olomoucký údelný kníže Vladimír. Významnejší zpráva o Opave pochází z roku 1224, kdy se poprvé hovorí o meste. Od této doby se z mesta stalo kulturní centrum. Význam tohoto mesta dokládá skutecnost, že se ve meste nacházela samotná mincovna.

Rozvoj mesta je spojen s kolonisty z nemecky hovorících zemí, kterí prišli do Opavy za vlády Premysla Otakara I. Na míste zvaném Opavia spolu s místními obyvateli vytvorili základní pudorysný plán sídelního usporádání s centrálními plochami tržišt – námestími, ulicemi a hlavne opevnením – hradbami. Hradební pás dál mestu jeho charakteristickou podobu ve tvaru nepravidelného oválu otevreného tremi branami, které umožnovaly napojení na hlavní obchodní cesty. Ze západní strany se mest otvíralo branou zvanou Jaktarská, z jihu byl zajišten další pruchod Hradeckou bránou a konecne k severu se používala brána Ratiborská. Všechny tri hlavní cesty se setkávaly uprostred tehdejšího mesta, na jejich prusecíku tak vznikl centrální tržištní prostor, který známe pod názvem Horní námestí. Jeho zhruba trojúhelníkový tvar dokazuje prolnutí všech trí hlavních smeru obchodních a strategických stezek napojených na Opavu.

V roce 1318 vzniklo samostatné Opavské knížectví, které bylo svereno levobocní linii panovnické dynastii Premyslovcu, kterí zde vládli až do poloviny 15. století. Vládnoucím panovníkem byl Mikuláš Opavský, nemanželský syn Premysla Otakara II. Jeho sídlem byl nedaleký, mohutne opevnený hrad v Hradci nad Moravicí. Mezi další významné vládce tohoto knížectví patrí syn Jirího z Podebrad, a katolický velmož Karel, kníže z Lichtenštejna.


Dominantou mesta byl mestský chrám Nanebevzetí Panny Marie, který byl v poslední tretine 14. století vystaven v monumentální gotické podobe jako trojlodní bazilika s dvouvežím v západním prucelí a petibokým záverem na východní strane. Další církevní památky se již vážou k jednotlivým církevním rádum – nemeckým rytírum, minoritum, klariskám, dominikánum, johanitum a po tricetileté válce i jezuitum a františkánum. I mimo mesto se staví církevní budovy, z nichž nejznámejší je kaple stredovekého založení, známá jako Švédská kaple.


Od 16. století roste bohatství meštanu. Duraz na osobní pohodlí a reprezentaci, vedou k zásadním promenám jejich domu. Klasické jsou mázhauzy, jejichž príkladem je „Dum u Bílého konícka“. Malované stropy se dochovaly v dome „Boží koutek“. V 18. století vrcholí tento meštanský prepych a jako dukaz mohou posloužit paláce zámožných rodin, které se dochovaly.

V 19. století prichází radikální zmena. Hradby jsou bourány a namísto nich vznikají nové parky. Jediným pozustatkem opevnovacích valu je „Ptací vrch“, což je pozustatek jedné z puvodních delostreleckých bašt /bastionu/, sníženou a s upravenými stenami, který je korunována hudebním pavilonem. Podél nového pruhu parku se komponuje okruh po vzoru vídenské okružní jízdy – Opavský „Ring“, který zahrnuje jak budovy soukromé i verejné. Úplný plán opavského „ringu“ však zustal nedokoncen, jelikož se na nej nedostávalo hlavne financních prostredku.

Behem první svetové války se mesto stalo centrem nemeckorakouské provincie Sudetenland, jelikož nemecké obyvatelstvo, které predstavovalo vetšinu, nebylo ochotno respektovat realitu nove vzniklého Ceskoslovenska. Situace se stupnuje roku 1938, kdy se na základe Mnichovské dohody stala Opava soucástí Nemecké ríše. Dosavadní ceský spolkový, kulturní a politický život byl nacistickou mocí zcela zlikvidován. Ke konci války se mesto stalo pevností a behem bojových operací bylo nesmírne težce poškozeno. Historické centrum Opavy bylo v rozvalinách. Úkol obnovit funkci metropole ceského Slezska byl nesmírne nárocný. Nemci byli odsunuti a Opava byla postupne dosídlována osobami ceské národnosti. Po pripojení Katerinek, Kylešovic, Jaktare a dalších okolních obcí, se Opava stala témer 70 000 mestem a roku 1989 i z hlediska poctu obyvatel nejmenším statutárním mestem v Ceské republice. Od té doby se Opava neustále rozširuje a vzkvétá.

Toto je velmi strucná historie mesta Opavy. Aby to nebylo pouhé povídání, vzniká série keší, které se na tuto historii mesta zamerí. Vždy se bude jednat o budovy, které jsou oznaceny kovovou deskou vypovídající o historii dané budovy


Do série zatím patrí:
GC1WK07 - Opava Historická 1 - Stred mesta
GC1XYZV - Opava Historická 2 - Stred mesta
GC1C83Y - Opava Historická 3 - Jezuitské památky
GC1CPEH - Opava Historická 4 - Kostel sv. Petra a Pavla
GC1CQRJ - Opava historická 5
GC1WJZC - Opava Historická 6 - Marianum
GC29XVT - Opava Historická 7
GC1ZJVM - Opava Historická 8 - Švédská kaple
GC1Z1XB - Opava Historicka 9 - Kostel Sv. Vaclava
GC1Y3QD - Opava Historická 10 - Kostel nejsvetejší trojice
GC357PX - Opava Historicka 11 - Koupaliste
GC34PHN - Opava Historická 12 - Strelnice
GC21R0N - Opava Historická - Bonus

zdroj: JIRÁSEK, Zdenek, MEDKOVÁ, Marta, VOJTAL, Petr.
Kniha o Opave. Opava : Statutární mesto Opava, 2000. 160 sOpava Historická 3 - Jezuitské památky


Historie jezuitských budov sahá k dobe po tricetileté válce, kdy se práve jezuité dostávají do Opavy. Puvodní malý gotický kostel, v nemž se konaly ceské bohoslužby, zasvecený od 16. století sv. Jirí, byl zbourán a na jeho míste vyrostl kostel nový, gotický. Impozantní stavba ve stylu Il Gesu v Ríme podle Nicolasche Braschy byla postavena v letech 1676 – 1681. Triumfalistická fasáda kostela bazilikálního typu s jezuitskými svatými ve výklencích byla namírena smerem k otevrenému námestí jako symbol znovuposílené prítomnosti katolické víry ve meste. Freskovou výzdobou poverili jezuité Františka Rehore Ignáce Ecksteina. Bohužel vetšina techto fresek byla v roce 1945 znicena. Památkou na staré casy je jedinecný barokní mobiliár.

S kostelem sousedí druhá významná jezuitská stavba. Jedná se o puvodní barokní jezuitskou kolej postavenou v první polovine 18. století. Po roce 1800 však adaptována A. Englischem pro Slezskou samosprávu. Na tomto míste se pak konal verejný konvent a od poloviny 19. století se toto místo stalo sídlem pro zemský snem a výbor. Ve východním krídle bylo umísteno gymnázium a muzeum založené roku 1814. V druhé polovine 19. století se zde usídlil zemský archív, který postupne zabral celou budovu. Tak tomu je dodnes.Keš samotná je pak umístena na námestí priléhajícímu archívu. Námestí bylo v nedávné dobe rekonstruováno a hlavní dominantou se stala replika darmstadsko fontány opavského architekta, Josefa Maria Olbricha. Námestí se stalo místem odpocinku, kde si mužete odpocinout i vy, po odlovu, nebo pred. Keš hledejte spíše ocima a snažte se být nenápadní, jeliož námestí je plné mudlu, kterí vás rádi pozorují - obzvlášte z lavicek
Additional Hints (Decrypt)

prean/oynpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,489 Logged Visits

Found it 1,385     Didn't find it 31     Write note 19     Archive 1     Needs Archived 1     Temporarily Disable Listing 18     Enable Listing 17     Publish Listing 1     Needs Maintenance 9     Owner Maintenance 2     Update Coordinates 2     Post Reviewer Note 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 56 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.