Skip to content

Nemcice, aneb jak se stavi most Traditional Geocache

This cache has been archived.

Aqualung Reviewer: Archivace listingu keše

More
Hidden : 05/18/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Rychlá tradicní, tentokrát vás zavedu k Labi, a to k Nemcickému mostu. Lze navštívit jako cyklo ci auto drive-in, ale pokud najdete cas na klidnou procházku kolem Labe, nebudete litovat. V okolí je spousta vodního i zpevného ptactva...

Jak se vyrábejí kovové trubky? Vezme se díra a obalí se plechem.

A jak se staví most? Na louce se postaví se silnice na pilírích a pak se pod ne privede reka...


Presne takto byl v letech 1933-1934 postaven most pres Labe u Nemcic. Jeho název je "Nemcický most", i když spadá do katastru obce Drítec. Jedná se o trísloupový betonový most, nosné pilíre jsou z kamenných kvádru. Zábradlí je betonové, s pozdejší úpravou terakotovou. Délka mostu je 114 m, šírka 8 m. Most byl jako národní technická památka rekonstruován v roce 2002.Predchudcem tohoto mostu byla puvodní dvojice kratších železných mostu. První most pres Labe ale stál v tomto míste daleko dríve (byl zminován již v 15. století). Již tehdy spojoval perštejnské panství a usnadnoval cestování mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Zajímavé fotografie a informace z historie a výstavby soucasného mostu najdete zde, z rekonstrukce zde.

Pokud se ješte projdete pár metru pod most, uvidíte vodocet a merící stanici, automaticky merící každou hodinu stav Labe – merení za poslední hodiny a dny najdete tady. Nejbližší podobné stanice na Labi jsou v Jaromeri a v Prelouci. Prumerný stav Labe u mostu je 128 cm pri prutoku 46 m3/s, nejvyšší zaznamenaný stav z povodní 1997 je 601 cm! (viz též cedulka pod mostem)Strucne o obci Nemcice (více zde)

Obec Nemcice nad Labem se nachází v Polabské nížine, mezi Pardubicemi a Hradcem Králové v podhurí Kunetické hory.
Dejiny obce spadají do rámce dejin Pardubského panství. Nejstarším majitelem vesnice byl opatovický klášter. Po jeho zpustošení a vypálení v r. 1421 se husitský hejtman Borek Diviš z Miletína zmocnil nejvetší cásti príslušného zboží i s Kunetickou horou a také Nemcic. Dne 21. zárí 1436 mu bylo celé toto panství císarem Zikmundem Lucemburským za 4500 kop grošu ceských zapsáno, za verné služby, které císari prokázal. To je také první písemná zmínka o této obci.
Dalšími majiteli pak byli Pernštejnové. Podle urbáre náležely Nemcice r. 1588 k rychte Libišanské, mely 11 lidí osedlých, krcmu výsadní a mlýn, který behem 17. stol. pustne a zaniká.
Pri parcelaci panských dvoru pred rokem 1780 obdrželi poddaní z Nemcic prídely do dedicného nájmu (do vlastnictví) od té doby se obec zacíná rozrustat. V r. 1900 mela obec 23 domy a 181 obyvate. Pocet obyvatel v r. 1930 vzrostl na 203 a pocet domu na 36. Nejméne obyvatel mely Nemcice v r. 1994 – 107 obyvatel pri poctu domu 52.
Tesne pred koncem 2. svetové války zde bylo za národní odboj zastreleno nacisty sedm mužu z Nemcic. Šlo o odvetu za podporu partyzánu pri odzbrojení místní posádky Wermachtu a získání zbraní, které významne pomohly pri Holickém povstání.
Od šedesátých let obec Nemcice patrila pod strediskovou obec Ráby, v roce 1990 dochází k jejímu osamostatnení. Od roku 1995 zacíná znacný rozvoj obce. Dochází k rozsáhlé individuální i skupinové výstavbe rodinných domu, kterých do dneška pribylo více než 150. Obec se tedy znacne rozrustá a omlazuje, rekonstruují se místní komunikace, budují se chodníky a nové hrište, rozširuje se pocet sportovních, kulturních i spolecenských akcí.


Cache po vyzvednutí prosím vracejte na puvodní místo. Pri vyzvedávání a ukládání se trochu rozhlédnete kolem... Neprozrazujte prosím v logu ani ve fotografiích úkryt.
Rev. 6.11.2008 - Cache byla mírne presunuta, stále není treba nikde hrabat ani šplhat. Stací se jen dívat. Pokud se mírne rozhlédnete na puvodních souradnicích (N 50° 05.713 E 015° 48.330), muže vám to pomoci...

EN: How to build bridge easilly? Make road on pillars on meadow and then move the river under it...
By this way was built bridge over Labe river near Nemice village in 1933-1934. Now it is registrated in list of national technical monuments. Some photos from its history and building you can find here, some photos from reconstruction of bridge in 2002 are here. River Labe average level under bridge (where you can find measuring station) is 128 cm, top level during floods in 1997 was 601 cm.
Cache is fast drive-in, but you can spent some time during pleasant walking on river banks. After log-in return cache to its original place, please. Do not spoil!
Rev. 6.11.2008 - Cache was moved a little, still you do not need grab or climb anywhere, just look!


cache uložena 16.5.2008
poslední výmena logbooku 7.5.2011
poslední kontrola (s výmenou cache) 7.5.2011, v keši byla tužka


Legendy

Additional Hints (Decrypt)

PM:Arobwí fr mácyni...
RA:Sybbqf - ab ceboyrz!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)