Skip to Content

This cache has been archived.

Kirzaviks_Strilis: Netiks atjaunots.

More
<

Green* roof

A cache by Kirzaviks_Strilis, mateass, ieva_G Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/16/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[ENG]
The cache is located on the shopping centre’s „Olympia” roof. It is easy to get on the roof but you must be careful, because roof is guarded and observed by cameras (it is required to examine the roof plan in cache gallery).
Suggestions:
1) seek in dark;
2) do not go in camera zone;
3) beware of birds – they make noise.

[LAT]
Slepnis:
Slepnis atrodas Kipsala uz tirdzniecibas centra „Olympia” jumta. Noklut uz jumta ir vienkarši, tacu ta ka jumts tiek apsargats un noverots (obligati aplukot jumta planu slepna fotogalerija), nepieciešama ipaša piesardziba. Ieteicams meklet slepni diennakts tumšaja laika.
Ieteikumi:
1) meklet diennakts tumšaja laika;
2) neiet videokameru zonas;
3) uzmanieties no putniem – ziriniem, kuri tur ligzdo un taisa troksni.

[LAT]
Ieceretais jumta darzs:

Tirdzniecibas centra “OLYMPIA” eka tika nodota ekspluatacija 2002. gada, tacu buvnieciba lidz galam netika pabeigta – ka piemeru var minet telpas, kuras šobrid atrodas veikals “BMS Megapolis” tika nodotas ekspluatacija tikai 2007. gada.

Ta runa, ka tirdzniecibas centra “OLYMPIA” buvniecibas projekta sakotneji tika iecerets publiski pieejams jumta darzs, kas lidz galam ta ari nav uzbuvets. Tagad jau novecojušas un parstradatas projekta vizualizacijas skaidri redzama apzalumotas zonas iecere, tacu velreiz japiemin, ka vizualizacija ir novecojusi, jo projekts velak butiski parstradats.

Buvuznemums SIA “SKONTO BUVE”, kas kopa ar buvuznemumu SIA “RE&RE” veica objekta buvniecibu, jau talaja 2003. gada sava majas lapa tagadnes forma rakstija “Uz ekas jumta izveidots pirmais Riga publikai pieejamais jumta darzs…”
Nedaudz velak, 2005. gada 15. novembri t/c "OLYMPIA" apsaimniekotajs SIA "KOBA Latvia" sava majas lapa rakstija: “Tuvakaja nakotne paredzets attistit vel neapgutas tirdzniecibas centra “OLYMPIA” platibas, paverot apmekletajiem iespeju pavadit laiku “OLYMPIA” jumta darza un papildus ieraudzit ari blakus tirdzniecibas centram jaunu un modernu biroju eku.”

2005. gada oktobri tirdzniecibas centru nopirka BPT Asset Management. Viens no valdes locekliem teica šadus vardus: "Pirmais BPT Asset Management solis pec darijuma noslegšanas ir tirdzniecibas centra attistibas un darbibas plana izstrade." Tiesa, darbojas jau labi šis t/c – 2007. gada apgrozijuma pieaugums (neskaitot Rimi) ir bijis 12,9 milj. latu, kas ir par 30,2% vairak, neka 2006. gada.

2007. gada 25. oktobri t/c “OLYMPIA” un Kipsalas uznemeji (Janis Naglis („Islande Hotel”), Maris Gailis (A/S „Maris Gailis”), Viesturs Tile (BT1), Sandra Treija (RTU Arhitekturas un pilsetplanošanas fakultate), Ivars Svilans („Hansabanka”) un Andris Rengitis (I/c „Olympia”)) parakstija Kipsalas Sadarbibas Hartu, kuras merkis ir veicinat un atbalstit visas Hartas parakstitaju aktivitates, kuras palidz izveidot dzivošanai, stradašanai un atputai draudzigu vidi Kipsala.

Škiet, ka pec iepriekš minetas biroja ekas vairak nevienam neniez, bet publiski pieejams jumta darzs gan liekas vilinošs. Veiksmiga tirdzniecibas centra darbiba un Sadarbibas Harta vedina domat, ka, ja vien sabiedriba laipni palugtu, tad atrastos lidzekli jumta darza izbuvei un Kipsala esošie RTU studenti savu paiku estu uz zala jumta.

Additional Hints (Decrypt)

qvt

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.