Skip to content

<

I'm Viking!

A cache by Maris & Baiba (adopted by kaninsh) Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/18/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LV: Slēpnis neatrodas dotajās koordinātēs. Tas ir maza izmēra plastmasas kārbiņa ar viesu grāmatu, zīmuli, zīmogu un vietu ceļotājiem un apmaiņas lietiņām! Šis ir Letterbox(hybrid) tipa slēpnis, tāpec tajā atrodas zīmogs, kas nav domāts apmaiņai- tam ir jāpaliek slēpnī! Nepiesaistiet lieku uzmanību un atstājiet slēpni kādu to atradāt! Paldies :)

Rekonstruētā senlatviešu pils Lielvārdē ir vienīgā vieta Baltijā, kur dabā iespējams iepazīt 11.-12.gs. senlatviešu valdnieka un viņa karadraudzes dzīvesvietu. Pili veidojis vēstures entuziasts un karikatūrists Agris Liepiņš. Pils rekonstrukcijai par pamatu ņemti arheoloģisko izrakumu materiāli un mākslinieciskā fantāzija.

Tā neatspoguļo kādu konkrētu Latvijas seno celti, bet ir veidota kā vispārināts tēls, kas ietver atsevišķas ēkas un aizsargsienu fragmentus no dažādu Latvija novadu pilīm - Talsiem, Daugmales, Mežotnes, Pizičiem, Rīgas, Tērvetes u.c.

Pils teritoriju apjož aizsargsiena, aiz kuras ļaudis slēpās uzbrukuma gadījumā, savukārt vidū ir dažas dzīvojamās mājas, virsaiša nams ar apspriežu zāli, svētakmens un aka, kas aplenkuma gadījumā bija nozīmīgs objekts. Pilis parasti atradās kalnu virsotnēs vai upju krastos, tāpēc maldīgs ir filmu radītais pieņēmums, ka koka pili iespējams nodedzināt ar vienu degošu bultu.

Apmeklējot pili, savā fantāzijā varat atgriezties tālu pagātnē - iepazīties ar aizsargsienu izbūvi, brīnīties par ēku neparastajiem izmēriem, uzzināt kaut ko vairāk par tālaika apkures ietaisēm un seno latviešu sadzīves priekšmetiem.

Tērpu rekonstrukcijas veidotas, pētot konkrētus vēlā dzelzs laikmeta apbedījumus. Svētku dienā, bet dažkārt arī ikdienā, pilī iegriežas senlatviešu karavīri - skan dziesmas, rīb bungas un šķind ieroči. Pie pavardiem rosās sievietes - vāra ēst un gaida atgriežamies savus vīrus.

Uzdevums: Ir 12. gadsimta sākums. Tu - pēdējais no dižajiem vikingiem, esi ieradies no tālās Skandināvijas zemes un nu stāvi pie varenā Lielvārdes līvu vecākā koka pils vārtiem, lai runātu ar viņu personīgi! Kā tu viņu sauksi? Izmanto Puzzle-checker slēpņa apraksta beigās!

Lai atrastu slēpni, nav nepieciešams apmeklēt senlatviešu pili, bet ja vēlaties to darīt, ņemiet vērā: Tā ir atvērta no ceturtdienas līdz svētdienai, no 10:00 līdz 19:00 un ieejas maksa ir 4 Eiro pieaugušajiem un attiecīgi 2 Eiro bērniem! Jautājumu gadījumā, variet sazināties ar pils saimniekiem: +371 29465792.

Ja interesē citi mani slēpņi, skaties te!


EN: The cache is not at the given coordinates. It is a small size box with a guest book, pen, stamp and some place for travelers and exchange items. This is a Letterbox(hybrid) geocache, which contains a stamp! It is not a trade item, don't remove it from the cache! Do not attract any extra attention and leave the cache as found! Thank you :)

The reconstructed ancient Latvian castle in Lielvārde is the only place in the Baltics where in nature you can get acquainted with the residence of an ancient Latvian chief of the 11 - 12th century and his men. The castle was designed by history enthusiast and caricaturist Agris Liepiņš. The reconstruction of the castle ws based on the archaeological excavation materials and artistic imagination.

The reconstructed castle does not reflect any specific ancient building of Latvia but is made as a generalized image that contains several houses and fragments of safety walls from castles of different regions of Latvia - Talsi, Daugmale, Mežotne, Piziči, Rīga, Tērvete and others.

The territory of the castle is enclosed by a defensive wall, which protected the people during attacks, and on the inside there are several dwelling houses, the chieftains`s home with meeting hall, a sacred stone ans a well, which was crucial in times of a siege. Castles are usually build on hilltops or riverbanks; therefore, the presumption that a castle can be burned down with a single fire arrow is misleading.

When visiting the castle, in your fantasy you can return to a distant past - get acquainted with the construction of safety wall, wonder about unusual sizes of the houses, find out more about the past heating systems and the lifestyle of ancient Latvian. On the drawings it is possible to see what ancient Latvians were wearing, what there ornaments and household objects were like.

Task: It is the very beginning of the 13th century. You - the very last great Viking, have arrived from your Scandinavian lands far away and are now standing in front of the gates of the mighty Lielvardes Livs elder to speak to him in person. How do you call him? Use Puzzle-checker at the end of this description!

You dont have to visit the reconstructed castle to find the geocache, but if you want to, please note: the castle is open from Thursday till Sunday from 10.00 to 19.00! The enterence fee is 4 Euro for adults and 2 Euro for kids! If you have any questions ralated with your visit please contact the owners: +371 29465792.

To see my other geocaches, see here!

+++++++++++++++++++++++++

FTF: Raimis

STF: cybermad

TTF: Optyroc

+++++++++++++++++++++++++

Flag Counter

Check your solution

Additional Hints (Decrypt)

Chmmyr-purpxre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.