Skip to Content

This cache has been archived.

strycek skrblik: Je cas této kešce ríci sbohem. Ze zacátku se jednalo o keš - Kostely Opavy. Poté prejmenováno na OH5. Myslím, že vzhledem k úrovni série je tato krabicko velmi hodne pod prumerem. I šifra samotná se týká úplne neceho jiného. Proto archív. Treba casem prijde náhrada ;)

More
<

Opava historická 5

A cache by strycek skrblik Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/29/2008
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Na uvedených souradnicích keš nehledejte, naleznete zde hezký kostel ve stredu mesta


Opava historickáPocátky osídlení Opavy a jejího okolí sahají až do dob pravekých. Vetšinou se jednalo o místa nacházející se dnes v okrajových cástech mestského celku. Procházely tudy staré kupecké stezky propojující Slezsko s dalekými oblastmi Evropy. Postupem doby se zde zacala vytváret malá, postupne se rozširující kupecká osada.


Samotná první zmínka o Opave pochází z roku 1195, kdy v meste krátký cas pobýval olomoucký údelný kníže Vladimír. Významnejší zpráva o Opave pochází z roku 1224, kdy se poprvé hovorí o meste. Od této doby se z mesta stalo kulturní centrum. Význam tohoto mesta dokládá skutecnost, že se ve meste nacházela samotná mincovna.

Rozvoj mesta je spojen s kolonisty z nemecky hovorících zemí, kterí prišli do Opavy za vlády Premysla Otakara I. Na míste zvaném Opavia spolu s místními obyvateli vytvorili základní pudorysný plán sídelního usporádání s centrálními plochami tržišt – námestími, ulicemi a hlavne opevnením – hradbami. Hradební pás dál mestu jeho charakteristickou podobu ve tvaru nepravidelného oválu otevreného tremi branami, které umožnovaly napojení na hlavní obchodní cesty. Ze západní strany se mest otvíralo branou zvanou Jaktarská, z jihu byl zajišten další pruchod Hradeckou bránou a konecne k severu se používala brána Ratiborská. Všechny tri hlavní cesty se setkávaly uprostred tehdejšího mesta, na jejich prusecíku tak vznikl centrální tržištní prostor, který známe pod názvem Horní námestí. Jeho zhruba trojúhelníkový tvar dokazuje prolnutí všech trí hlavních smeru obchodních a strategických stezek napojených na Opavu.

V roce 1318 vzniklo samostatné Opavské knížectví, které bylo svereno levobocní linii panovnické dynastii Premyslovcu, kterí zde vládli až do poloviny 15. století. Vládnoucím panovníkem byl Mikuláš Opavský, nemanželský syn Premysla Otakara II. Jeho sídlem byl nedaleký, mohutne opevnený hrad v Hradci nad Moravicí. Mezi další významné vládce tohoto knížectví patrí syn Jirího z Podebrad, a katolický velmož Karel, kníže z Lichtenštejna.


Dominantou mesta byl mestský chrám Nanebevzetí Panny Marie, který byl v poslední tretine 14. století vystaven v monumentální gotické podobe jako trojlodní bazilika s dvouvežím v západním prucelí a petibokým záverem na východní strane. Další církevní památky se již vážou k jednotlivým církevním rádum – nemeckým rytírum, minoritum, klariskám, dominikánum, johanitum a po tricetileté válce i jezuitum a františkánum. I mimo mesto se staví církevní budovy, z nichž nejznámejší je kaple stredovekého založení, známá jako Švédská kaple.


Od 16. století roste bohatství meštanu. Duraz na osobní pohodlí a reprezentaci, vedou k zásadním promenám jejich domu. Klasické jsou mázhauzy, jejichž príkladem je „Dum u Bílého konícka“. Malované stropy se dochovaly v dome „Boží koutek“. V 18. století vrcholí tento meštanský prepych a jako dukaz mohou posloužit paláce zámožných rodin, které se dochovaly.

V 19. století prichází radikální zmena. Hradby jsou bourány a namísto nich vznikají nové parky. Jediným pozustatkem opevnovacích valu je „Ptací vrch“, což je pozustatek jedné z puvodních delostreleckých bašt /bastionu/, sníženou a s upravenými stenami, který je korunována hudebním pavilonem. Podél nového pruhu parku se komponuje okruh po vzoru vídenské okružní jízdy – Opavský „Ring“, který zahrnuje jak budovy soukromé i verejné. Úplný plán opavského „ringu“ však zustal nedokoncen, jelikož se na nej nedostávalo hlavne financních prostredku.

Behem první svetové války se mesto stalo centrem nemeckorakouské provincie Sudetenland, jelikož nemecké obyvatelstvo, které predstavovalo vetšinu, nebylo ochotno respektovat realitu nove vzniklého Ceskoslovenska. Situace se stupnuje roku 1938, kdy se na základe Mnichovské dohody stala Opava soucástí Nemecké ríše. Dosavadní ceský spolkový, kulturní a politický život byl nacistickou mocí zcela zlikvidován. Ke konci války se mesto stalo pevností a behem bojových operací bylo nesmírne težce poškozeno. Historické centrum Opavy bylo v rozvalinách. Úkol obnovit funkci metropole ceského Slezska byl nesmírne nárocný. Nemci byli odsunuti a Opava byla postupne dosídlována osobami ceské národnosti. Po pripojení Katerinek, Kylešovic, Jaktare a dalších okolních obcí, se Opava stala témer 70 000 mestem a roku 1989 i z hlediska poctu obyvatel nejmenším statutárním mestem v Ceské republice. Od té doby se Opava neustále rozširuje a vzkvétá.

Toto je velmi strucná historie mesta Opavy. Aby to nebylo pouhé povídání, vzniká série keší, které se na tuto historii mesta zamerí. Vždy se bude jednat o budovy, které jsou oznaceny kovovou deskou vypovídající o historii dané budovy


Do série zatím patrí:
GC1WK07 - Opava Historická 1 - Stred mesta
GC1XYZV - Opava Historická 2 - Stred mesta
GC1C83Y - Opava Historická 3 - Jezuitské památky
GC1CPEH - Opava Historická 4 - Kostel sv. Petra a Pavla
GC1CQRJ - Opava historická 5
GC1WJZC - Opava Historická 6 - Marianum
GC29XVT - Opava Historická 7
GC1ZJVM - Opava Historická 8 - Švédská kaple
GC1Z1XB - Opava Historicka 9 - Kostel Sv. Vaclava
GC1Y3QD - Opava Historická 10 - Kostel nejsvetejší trojice
GC357PX - Opava Historicka 11 - Koupaliste
GC34PHN - Opava Historická 12 - Strelnice
GC21R0N - Opava Historická - Bonus

zdroj: JIRÁSEK, Zdenek, MEDKOVÁ, Marta, VOJTAL, Petr.
Kniha o Opave. Opava : Statutární mesto Opava, 2000. 160 s


Opava Historická 5

...Langdon stoupal výš k nebesum. K holubici. Sám už témer létal. Dospel až k plošine, z níž obelisk vyrustal. Výš už šplhat nemohl. Jakmile se však rozhlédl, rázem vedel, že to ani není treba. Rozkládal se pred ním celý Rím. Byl to úchvatný pohled.
Vlevo bylo videt míhající se svetla zpravodajských štábu shromáždených pred Svatopetrským chrámem. Vpravo kourící kupoli chrámu Santa Maria della Vittoria. Prímo pred ním, v dálce, Piazza del Popolo. Pod ním dole ctvrtý a poslední bod.............. vytvoreného ctyrmi obelisky.
Rozechvele vzhlédl nahoru k holubici. Otocil se smerem, kterým se dívala, a potom sledoval ocima linii mestského horizontu.
Rázem to spatril.
Tak zrejmé. Tak jasné. Tak prohnane prosté.
Když se nyní na ne díval, Langdon nemohl pochopit, že iluminátské doupe mohlo zustat tak dlouhá léta skryté. Celé mesto se zdálo ustupovat stranou, když se díval smerem k té monstrózní kamenné stavbe za rekou. Stála na brehu Tibery, kousek, trochu šikmo, od Vatikánu. Celý komplex byl vybudovaný na pravidelném pudorysu: okrouhlá budova hradu uvnitr ctvercové pevnosti, to vše obklopeno parkem v tvaru petiúhelníku, pentagramu, peticípé hvezdy cili murí nohy.
Starobylé kamenné bašty byly dramaticky osvetlené tlumenými reflektory. Vysoko na streše hradu se tycila mohutná bronzová socha andela trímajícího v ruce mec, kterým ukazoval rovnou dolu do stredu monumentu. A jako by to všechno ješte nestacilo, prímo ke hlavnímu vchodu do hradu vedl slavný Andelský most… dramatická prístupová cesta zkrášlená dvanácti sochami andelu, které nepocházely od nikoho jiného než od samotného Berniniho.
Nakonec Langdon odhalil ješte další úžasný fakt: ......................... ukazoval pravým iluminátským stylem na místo, kde Andelský hrad leží. ......................... totiž procházelo presne stredem Andelského mostu a rozdelovalo jej na dve stejné poloviny.
Langdon sebral své tvídové sako, ale pro jistotu je držel dál od tela, z nehož kapala voda. Skocil do ukradeného automobilu, botou plnou vody dupnul na plyn, a vyrítil se do nocní temnoty...

DAN BROWN: Andele a demoni; Praha: Metafora, 2003


toto mozna pomuze - alternativa: google maps.


Stoupneme-li si pred daný objekt a zapojíme náš GPS prijímac, zjistíme výchozí bod (N: XX°YY.YYY', kde YY.YYY - bude zaokrouhleno smerem dolu na cele cislo (pr.: 53.888 = 53.000) a E: UU°VV.VVV' - bude zaokrouhleno smerem nahoru (pr.: 44.234 = 45.000). k tomuto takto zaokrouhlenemu cislu pricteme N:0°0.493' a odecteme E: 0°0.466' a ziskame souranice kese :)prosim neuvadejte nic co by mohlo napovedet k reseni;)

Additional Hints (Decrypt)

[sifra]: jnlcbvagf
[final]: gratnz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

125 Logged Visits

Found it 104     Didn't find it 8     Write note 4     Archive 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 6     

View Logbook | View the Image Gallery of 6 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.