Skip to Content

This cache has been archived.

Sopdet Reviewer: Archivace listingu keše

Sopdet Reviewer - Reviewer pro ČR (především kraje Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský)

More
<

Prirodni park kornatický potok

A cache by mvit Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 6/1/2008
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Prírodní park kornatický potok

Prírodní park s lesními porosty, rekou Úslavou, Kornatickým potokem a cetnými rybníky vytvárí spolu s historickými památkami rekreacní zázemí obcanu mesta Plzne. Horninovým podkladem území jsou bridlice a droby svrchního proterozoika. Puvodní cernýšové dubohabriny se dnes nacházejí napr. v prírodní památce Hádky, kde roste vzácná kvetena – medovník medunkolistý (Melittis melissophyllum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). V teplomilné doubrave byl zjišten výskyt pozoruhodných druhu entomofauny – tesaríka (Pedostrangalia revestita) a strevlíka (Carabus auronitens). Další chránené území bylo zrízeno kolem zríceniny hradu Lopata, kde v habrových javorinách najdeme napr. jaterník podléšku (Hepatica nobilis), kokorík mnohokvetý (Polygonatum multiflorum), pupkovec pomnenkový (Omphalodes scorpioides) a bažanku vytrvalou (Mercurialis perennis). Z bežných druhu ptáku zde hnízdí napr. cáp cerný (Ciconia nigra) nebo holub doupnák (Columba oenas). Potoky jsou vhodným biotopem pro raka kamenáce (Austropotamobius torrentium) ci vranku obecnou (Cottus gobio). Na míste dnešních lesu bývala rada osad a tvrzí (Javor, Mydlná, Pokonice atd.) obklopená poli a lukami.Nálezy úplne nejstaršího osídlení oblasti soutoku Úslavy a Kornatického potoka pocházejí z výzkumu provedených na lopatské skále a pod ní. Jsou datovány do doby kolem 4000 let pr. n. l., tedy do mladší doby kamenné. Na míste tohoto výšinného prehistorického sídlište byl v letech 1367-77 založen hrad Lopata. Z dalších kulturních památek je nutné jmenovat klasicistní lovecký zámek Kozel z konce 18. století, který je s rozsáhlým parkem castým cílem turistu.

Keš


Keš Vás provede nekterými zajímavými místy prírodního parku Kornatický potok. Ujdete a nebo ujedete na kole približne 12 km.
Doporucuji Vám dukladne prostudovat listing pred tím, než se vydáte do terénu. Na lov je treba se náležite pripravit nejen teoreticky, ale i potrebným vybavením.

Potrebné znalosti: poradí písmen v ceské abecede, ciferace, faktoriál, hexadecimální soustava císel, mocniny, scítání, odcítání, násobení, delení, rovnováha na páce

Potrebné vybavení: GPS, stopky, kalkulacka nebo tužka a papír, tento listing

Poznámka: Císla, která jsou ve vzorcích souradnic uzavrená v hranatých závorkách jsou jednociferná. Hranaté závorky se mezi sebou nenásobí!
Pro násobení je vždy použitý operátor *.1. Parkovište Kozel
Na výchozích souradnicích mužete zaparkovat automobil. Parkovište je placené. Vaším prvním úkolem je zjistit název cajovny, která se nachází v bezprostrední blízkosti parkovište.
Císlo A získáte tak, že každému písmenu z názvu cajovny (10 písmen) priradíte císlo, které odpovídá poradí písmena v ceské abecede (nezapomente, že ceská abeceda obsahuje celkem 42 znaku = 26 základních + 15 diakritických + 1 sprežku). Takto získaná císla sectete a nad výsledkem provedte operaci ciferace.

Císlo B je dekadická hodnota císla, které je v hexadecimální soustave vyjádreno druhým písmenem v názvu cajovny
Císlo C=A-2

Souradnice pro druhé místo získáte z následujícího vzorce:
N 49°39,[B-A-1][A-1][B/2]´
E 13°31,[B/2][A+1]C'
Na techto souradnicích najdete lávku pres reku Úslavu2. Lávka pres reku Úslavu
Císlo D zjistíte následujícím postupem. Spoctete pocet schodu na strane lávky, kde jsou schody rovnobežne s rekou. Z takto zjišteného císla spocítejte faktoriál. Z výsledku (pozor císlo je delší než jaké dokáže zobrazit obycejná kalkulacka) opište nejvyssi císlici, která se v nem vyskytuje práve 2x.

Souradnice pro tretí místo získáte z následujícího vzorce:
N 49°39,[D+2][B-2*A][B/D]´
E 13°32,[B-2*D][A+C][B/D]'
Na techto souradnicích najdete studánku s pitnou vodou.3. Studánka
U studánky hledejte mikrokeš (do 5m od strechy studánky), která Vám poslouží k provedení pokusu. V kešce není nic než 3 mm dírka ve dne. Zkontrolujte, zda tato dírka není ucpaná od bahna, prípadne ji vycistete. Vaším úkolem je keš zcela naplnit vodou ze studánky (prstem ucpete dírku ve dne) a stopkami odmerit za kolik sekund se keš pres tuto dírku vyprázdní (vícko musí být otevrené, aby k hladine mohl vzduch). Pokus radeji 3x zopakujte a z namerených hodnot vypoctete aritmetický prumer. Zjištenou dobu v sekundách celocíselne vydelte 10. Získáte tak císlo E.

Souradnice pro ctvrté místo získáte z následujícího vzorce:
N 49°39,(B+C)*(E+1)*(B-E)´
E 13°33,(B+A)*A*E´
Na techto souradnicích najdete informacní tabuli plzenského kraje.4. Informacní tabule
Cestou k informacní tabuli pujdete po drevené lávce. Až ji prejdete, všimnete si kamenu na levé strane lávky. Tyto kameny jsou pozustatky stavby, která zde v minulosti stála. Spocítejte, kolik kamenu na tomto míste zbylo. Získáte tak údaj F
Z tabule jste meli zjistit, kdy je místo na které jste se dostali poprvé zminováno v pramenech. Jelikož však nejaký trouba text z tabule strhnul, napsal jsem letopocet na vnitrní stranu desek návštevní knihy. Tento letopocet je údaj G.
Dále si dobre zapamatujte název vesnic, které byly zniceny pri obléhání tohoto místa. Jejich názvy jistým zpusobem souvisí s místem, kde je schovaná finální cache! Názvy Vám poslouží jako jedna z kontrol, že jste výsledné souradnice urcili správne. Bohužel tyto názvy nyní díky dobrákovi co ten text strhl nezjistíte, ale nezoufejte není to nezbytne nutné pro odlov finálovky.

Souradnice pro páté místo získáte z následujícího vzorce:
N 49°39,G-((A*F+2*E)*B)´
E 13°34,[A-E+F-D]AD´
Na techto souradnicích najdete rybník5. Rybník
Nyní se nacházíte na hrázi rybníka, která byla protržena pri povodních v roce 2002. V soucasnosti je hráz již opravena. Jedná se o sypanou hráz, která se obvykle protrhne, pokud pretece. Aby v budoucnosti hráz rybníku vydržela i abnormální srážky, byly po obou stranách hráze vybudovány dostatecne dimenzované prepady. Vaším úkolem je zjistit kolik svislých trubek má delší zábradlí na jednom z prepadu. Zjistíte tak údaj H.


Souradnice pro šesté místo získáte z následujícího vzorce:
N 49°40,H*F*E*A+(D*(F+E))-H´
E 13°35,B*(F+E)-D
Na techto souradnicích najdete skálu6. Skála Na Kudlickách
Na skále necekejte žádný výhled. Je to skála ukrytá v lese, kde si mužete v klidu vychutnat zpev ptactva. Zde je schovaná mikrokeš, ve které Vás ceká technický úkol. Vaším úkolem je z dílu, které najdete uvnitr, sestavit jednoduchou rovnoramennou váhu.
Pomocí váhy zjistete, kolik matic M8 je treba k vyvážení matice M18 (její hmotnost je upravena broušením). Pocet matic M8, které vyváží matici M18 je údaj I. Po zjištení údaje Vše peclive rozeberte a zabalte zpet, tak aby mikrokeš byla pripravena pro další hledace. Neodnášejte žádné díly z této keše!7. Finále
Pokud jste vyrešili všechny úkoly a zdolali všechny nástrahy pak Vám srdecne gratuluji! Zbývá už jen pomyslná trešinka na dortu - finální keš.

Souradnice finální keše získáte z následujícího vzorce:

N 49°((A^C)-A)/C,G-(A*B*C*E+(D+C)*(I+C))-H-(F*E)+E´
E 13°A+B+C+H+E,G-((I^C)*E)+F-A*(B/H)*D+1´

Finální keš je ukryta zhruba 2 km od skály na míste, které souvisí s názvy vesnic, které jste zjistili na ctvrté zastávce. Ale už je to z kopce :).


Tabulka pro zápis zjištených údaju

Zastavení Hodnota Výpocet
1 A

B

C

2 D

3 E

4 F

G

5 H

6 I

Soucet 1429 Kontrolní soucet všech hodnot A+B+C+D+E+F+G+H+I


Pro kontrolu zjištených údaju mužete použít také následující informaci. Sedm hodnot jsou jednociferná císla,
jedna hodnota je dvouciferné císlo a jedna hodnota je ctyrciferné císlo.

Jste návštevník tohoto listingu.

Additional Hints (Decrypt)

[zastavka 3] Cbq xberal fgebzh.
[zastavka 6] An fxnyr ilfbxb i qhgvar fhpurub fgebzh.
[finale] Cbq xberal zbuhgarub fzexh i xnabah cbgbxh. Fgbwvf-yv i xnabah h fceniarub fgebzh iyrib ivqvf qin fzexl ilehfgnwvpv mr fgrwarub zvfgn.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

  • Puvodní obsah keškyPastelky, krídy, puzzle, bublifuk, 3x CWG MVIT, remínek na krk, 3x GC, 1x TB
  • Puvodní obsah technické mikrokeškyTechnická mikrokeška obsahuje: 3 x pásek Merkur 7 direk, 1 x spojovaci plech, 1 x šroubovák, 6 x matice M3,5 , 6 x šroub M3,5, 1 x broušená matice M18 - protizávaží, 11 x vyvažovací matice M8, 100m nite, 10 x náhradní matice a šrouby M3,5, 1 x kladka s ložiskem, 1 x osicka, 1 x šroub M3, 1 x návod ke hre
  • Skála Na KudlickáchPekná skála uprostred lesa.

166 Logged Visits

Found it 120     Didn't find it 5     Write note 34     Archive 1     Needs Archived 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 33 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.