Skip to content

<

Alta Anoia - Pi Centenari

A cache by Rhodi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/22/2008
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CAT] Cache amagat al bosc. Proper a un pi centenari interessant de conèixer. [ES] Cache escondido en el bosque. Cercano a un pino centenario interesante de visitar. [EN] Cache hidden in the wood. Close to a centenary pine that is interesting to visit.[CAT]

Recomano portar calculadora o mòbil per fer operacions matemàtiques i un flexo o cinta mètrica per mesurar. A part de bon calçat amb bona tracció i quasi imprescindible bastó per clavar-lo a les fortes pendents.

1 . Aneu al waypoint N 41º 38,359' E 1º 31,626' i busqueu el número" Z (mireu bé per les parets de les roques del costat Nord). Abans recomano començar pel waypoint especificat a la taula de més avall com a INICI.

El següent waypoint el trobareu usant la següent formula per calcular els minuts de les coordenades :

N 41º (9,0104 x Z )' + 10' /// E 1º (9,126 x Z)' + 3'

Continueu pujant pel camí però compte amb els creuaments de corriols, no us perdessiu.

2. Un cop al 2n. waypoint useu el flexo per mesurar en centímetres la llargada L, del extrem de la dreta de la pedra a la marca vertical de l'esquerra. Aquesta pedra singular forma part d'un mur de pedra seca, i L ha d'acabar en 5.

El Cache el trobareu usant la següent formula per calcular els minuts de les coordenades :

N 41º (7,8642 x Z )' + (L/10)' /// E 1º (5,7554 x Z)' + (L/10)'

Per arribar a aquestes coordenades del Cache, s'han de pujar 6 fortes rampes entre els arbres (antigues feixes), preneu-vos-ho amb calma ja que pot ser dur per segons qui, aquesta primera via no es recomanable per nens massa petits, sobretot recordeu portar un calçat que us subjecti bé, i ajudar-vos d'un bastó telescòpic o altre, aquest és molt recomanable per pujar per les fortes rampes o per la baixada si s'opta per tornar per aquesta via. Es possible pujar per altres dos vies continuant pel mateix camí planer que passa pel costat d'una font i quan fa la volta a la muntanya pujar o pel primer corriol cap a l'esquerra direcció Est i que fa forta pujada (trialera), o pel que és més assequible i còmode, més cap a la vessant sud de la muntanya amb entrada direcció Nordest (trobareu fites). Busqueu el Cache per les pedres, està força amagat, i sobretot, si us plau torneu a deixar-lo com l'heu trobat, recordeu en quina posició exacte estaven les pedres abans de treure-les, gràcies per la vostra col·laboració.


[ES]

Recomiendo llevar calculadora o móvil para realizar operaciones matemáticas y un flexo o cinta métrica para medir. A parte de un buen calzado que agarre y casi imprescindible bastón para clavarlo.

1. Ir hacia el waypoint N 41º 38,359' E 1º 31,626' y buscar el "número" Z (mirad bien por las paredes de las rocas de la banda Norte). Antes recomiendo empezar por el waypoint especificado en la tabla de más abajo, como INICI.

El siguiente waypoint lo encontrareis usando la siguiente fórmula para calcular los minutos de las coordenadas:

N 41º (9,0104 x Z )' + 10' /// E 1º (9,126 x Z)' + 3'

Continuar subiendo por el camino pero cuidado con los cruces de senderos, no os perdáis.

2. Una vez en el 2º. waypoint usad el flexo para medir en centímetros la longitud L, del extremo de la derecha de la piedra a la marca vertical de la izquierza. Esta piedra singular forma parte de un muro de piedra seca, y L debe terminar en 5.

El Cache lo encontrareis usando la siguiente formula para calcular los minutos de las coordenadas :

N 41º (7,8642 x Z )' + (L/10)' /// E 1º (5,7554 x Z)' + (L/10)'

Para llegar a éstas coordenadas del Cache, debeís subir 6 fuertes rampas entre los árboles (antiguos bancales), tomáoslo con calma ya que puede ser duro para según quien, ésta primera vía no es recomendable para niños demasiado pequeños , sobre todo recordar llevar un calzado que le sujete firmemente, y ayudaros de un bastón telescópico u otro, éste es muy recomendable para salvar las fuertes rampas o por la bajada si se opta por volver por ésta vía. Es posible subir por otros dos caminos continuando por el mismo camino llano que pasa junto a una fuente y cuando da la vuelta a la montaña subir por el primer sendero hacia la izquierda dirección Este y que hace fuerte subida (trialera), o por el que es más asequible y cómodo más hacia la vertiente sur de la montaña, con entrada dirección Nordeste (encontrareis hitos). Buscad el Cache por las piedras, está bastante escondido, y sobre todo, por favor volver a dejarlo como lo encontrasteis, recodar en qué posición exacta estaban las piedras antes de sacarlas, gracias por vuestra colaboración.


[EN]

I suggest take with you a calculator or mobile phone to calculate some maths operations and a measuring tape to measure. Besides of a good shoes that grips well and is almost essential take with you a walking stick to drive in.

1. Go to the waypoint N 41º 38,359' E 1º 31,626' and seek for the "Z number" (look at the rock walls to the north). I suggest that before you begin in the INICI waypoint specified at the bottom table.

You'll find the next waypoint using the following formula to calculate the minutes of the coordinates:

N 41º (9,0104 x Z )' + 10' /// E 1º (9,126 x Z)' + 3'

Keep on going up the way but be aware of the crossing paths, don't get lost.

2. Once in the 2nd. waypoint use the measuring tape to measure in centimeters the length L, from the extreme right of the stone to the vertical mark of the left. This unique stone is part of a dry stone wall, and L must end in 5.

You'll find the Cache using the following formula to calculate the minutes of the coordinates:

N 41º (7,8642 x Z )' + (L/10)' /// E 1º (5,7554 x Z)' + (L/10)'

To get to these coordinates of the Cache, you must climb 6 strong ramps between the trees (old terraces), take it easy since it can be hard for whoever, this first way is not recommended for children too small, especially remember to wear a good footwear, and help you with a telescopic stick or another, this is highly recommended to save the strong ramps or downhill if you choose to return by this route. It is possible to go up another two paths continuing on the same flat path that passes next to a fountain and when it turns around the mountain, then go up the first path to the left towards the East and make a steep climb (mototrial track), or through which it is more affordable and more convenient towards the south slope of the mountain, with entry towards the Northeast (you will find milestones). Look for the Cache by the stones, it is quite hidden, and above all, please leave it as you found it, remember in what exact position the stones were, before taking them out, thank you for your collaboration.

Additional Hints (Decrypt)

Rfgvp ra ha yybp ra ry dhr fv sbf han frec uvireanevn. Yn zrin cbegn gé ha gevnatyr.
Rfgbl ra ha yhtne ra ry dhr fv shrfr han frecvragr vaireanevn. Zv chregn gvrar ha gevnathyb.
V'z va n cynpr jurer vs V jnf n fanxr V jbhyq uvoreangr. Zl qbbe unf n gevnatyr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.