Skip to content

This cache has been archived.

b@dger: Na twee keer een diefstal kan deze fietscache bij het oudijzer

More
<

Op de grote stille heide

A cache by b@dger Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/04/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

a cache by b@dger


Bent u geinteresseerd in de natuur? Kijkt u eens op mijn website:
www.natuurpictures.nlDe herder

Op de grote, stille heide
dwaalt de herder eenzaam rond,
wijl de witgewolde kudde,
trouw bewaakt wordt door de hond.
En, al dwalend ginds en her,
denkt de herder:'Och, hoe ver,
hoe ver is mijn heide,
hoe ver is mijn heide, mijn heide!'

Op de grote, stille heide
bloeien bloempjes lief en teer,
pralend in de zonnestralen
als een bloemhof heinde'en veer.
En, tevreên met karig loon,
roept de herder:'O, hoe schoon,
hoe schoon is mijn heide,
hoe schoon is mijn heide, mijn heide!'

Op de grote, stille heide
rust het al bij maneschijn,
als de schaapjes en de bloemen
vredig ingeslapen zijn.
En, terugziende'op zijn pad,
juicht de herder: 'Welk een schat,
hoe rijk is mijn heide,
hoe rijk is mijn heide, mijn heide!'

(P. Louwerse)LET OP: PER 1 APRIL 2017 ZIJN EEN AANTAL ANTWOORDEN VERANDERD! De cache is een tocht van ongeveer 19 kilometer lengte. Ideaal om met de fiets te doen, hoewel lopend natuurlijk ook mag. De tocht gaat zo veel mogelijk over fietspaden.

Tijdens de 19 kilometer kunt u de echte Veluwe proeven: uitgestrekte heidevelden, bossen, beekjes, landerijen, oude boerderijen, grafheuvels en misschien zelfs wild.

In tegenstelling tot de meeste caches, waar u bij elk waypoint een aanwijzing moet zoeken, werkt deze cache op een andere wijze. De waypoints worden alleen gebruikt om de meest logische route te kunnen volgen. De aanwijzingen die u moet vinden om de stash te lokaliseren, bevinden zich tussen de waypoints. U heeft alle aanwijzingen nodig om de cache tot een goed eindresultaat te brengen. Het makkelijkste is om de onderstaande waypoints als route in te voeren in uw gps. Dat fietst een stuk prettiger. Als u de fiets op de auto heeft, kunt u op bovenstaand coordinaat parkeren.


Wp.P: N 52.17.413 E 005.38.639
Wp.1: N 52.17.471 E 005.38.771
Wp.2: N 52.17.511 E 005.39.949
Wp.3: N 52.17.271 E 005.41.033
Wp.4: N 52.16.889 E 005.41.962
Wp.5: N 52.17.060 E 005.43.830
Wp.6: N 52.17.157 E 005.44.427
Wp.7: N 52.17.004 E 005.44.547
Wp.8: N 52.16.657 E 005.44.657
Wp.9: N 52.16.289 E 005.44.762
Wp.10: N 52.16.024 E 005.44.123
Wp.11: N 52.15.838 E 005.42.950
Wp.12: N 52.16.242 E 005.42.217
Wp.13: N 52.16.823 E 005.42.202
Wp.14: N 52.16.679 E 005.40.263


Tussen wp.1 en wp.2:
Bij ANWB paddenstoel nummer 21005/001:
8x Ermelo - (2x Putten - Uddelermeer) ( =A)

In 855 na Chr. werd al over de naam Ermelo (Irminlo) geschreven. Een rijk man, Folcker genaamd, schonk zijn goederen in Irminlo aan een klooster in Duitsland. Lange tijd is gedacht dat het dorp haar naam dankte aan de Germaanse halfgod Irmin. De betekenis van de naam luidde: schitterende/lichtende God. Modernere verklaringen vragen aandacht voor het feit dat Irmin destijds een veel gebruikt voorvoegsel was met de betekenis "groot" en ook voor het feit dat Irmin destijds een normale persoonsnaam was. Irmin had volgens de overleveringen een heiligdom op een heuvel in het bos bij Drie. Men vermoedt de Driesche berg (ten zuiden van de Ermelose heide). De bossen bij Drie werden dan ook de bossen van Irmin genoemd. De Saksen vereerden de Irminzuil (Irminsûl); een reusachtige boomzuil die met de cultus van Irmin verbonden kan worden.

Tussen wp.2 en wp.3:
Op een van de twee bankjes is een herinneringsbordje geschroefd. In welk jaar is Bas Jasper Klumper geboren? ( =B)


Op de Veluwe liggen veel grafheuvels. Van de 1700 prehistorische grafheuvels in Nederland ligt bijna de helft op de Veluwe. Op de Ermelose heide ligt een groot aantal. Ze werden opgeworpen door mensen van de Standvoetbeker- en de Klokbekercultuur (vanaf 2850 voor Chr.). Soms werden de doden gestrekt begraven, soms in een gehurkte houding. In het graf werden vaak sieraden en gebruiksvoorwerpen gelegd. Boogschutters kregen bijvoorbeeld een stenen polsbeschermer om. Koperen of vuurstenen dolken gingen ook vaak mee het graf in. De vrouwen hadden koperen sieraden, een enkele keer een sieraad van geïmporteerd goud. Hoe groter de heuvel, hoe belangrijker de begraven persoon is geweest. Toch moest ieder zijn waarde opnieuw bewijzen; er was nog geen sprake van erfelijke macht. Zo zijn er bijna geen grafheuvels opgericht voor kinderen. In de Midden Bronstijd waren er wel ‘familieheuvels’.

Tussen wp.3 en wp.4:
In welk jaar na Christus is dit Romeinse marskamp ongeveer gemaakt? ( =C)
Hoelang heeft het geduurd om dit kamp te plaatsen (in dagen)? ( =D)

Over het Romeinse marskamp heerst nog veel onduidelijkheid; was dit kamp alleen bedoeld om een enkele nacht in vijandelijk terrein door te brengen? Of was dit een basis van waaruit voor zeer korte tijd operaties werden uitgevoerd, maar dat na die campagne weer werd opgegeven? De archeoloog R.S. Hulst stelde ooit voor dat het kamp een agressieve verkenning van de Veluwe is geweest, of dat het door de troepen als oefening werd gebouwd, wat zou betekenen dat hun aanwezigheid berustte op een pure trainingsmissie. We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Van de ‘bewoning’ zijn slechts enkele voorwerpen gevonden, waaronder een tiental broodovens. Op een oude landkaart uit de negentiende eeuw wordt het marskamp aangeduid als ‘Heidensch kamp’.

Tussen wp.4 en wp.5:
Bij ANWB routepaal 21030(2):
(Ermelo + Putten + Harderwijk ( =E)

De Postweg is een deel van het traject Utrecht-Zwolle en vormde tot het midden van de 19e eeuw een onderdeel van de route die door de Koninklijke Paardenpost werd gebruikt. Alleen zij mochten gebruik maken van deze weg. De Postweg gaat van Putten naar Staverden, voorheen van Putten naar Leuvenum.

Tussen wp.5 en wp.6:
Uit welke psalm komen de twee versen op het kerkje? ( =F)
Let op: enige kennis van Romeinse cijfers is nodig..

Staverden heeft ongeveer 40 inwoners, inclusief het omringende gebied. Staverden verkreeg in 1298 stadsrechten, maar heeft zich nooit tot daadwerkelijke stad ontwikkeld. Toch is het daarmee de kleinste plaats met stadsrechten van de Benelux en één van de kleinste in de hele wereld. Het kerkje van Staverden is in 1875 gebouwd als opvolger van een houten voorganger uit 1866. Het is een eenvoudige, neogotische zaalkerk met een lage toren en een houten klokkenstoel.

Tussen wp.6 en wp.7:
Hoeveel kilometer is de gele wandelroute volgens de routepaal? ( =G)

De geschiedenis van het ‘Kasteel van Staverden’ gaat terug naar de dertiende eeuw. Rond 1290 heeft graaf Reinoud I hier een kasteel laten bouwen. Het kasteel werd door de hertogen van Gelre gebruikt als jachtslot. Sinds 1400 woonden er leenmannen op Staverden, die het kasteel voor de graaf moesten bewaren en verdedigen. Omstreeks 1600 kwam het kasteel in handen van de Van Haersoltes, die het kasteel in de volgende twee eeuwen verbouwden tot een meer bewoonbaar huis. Omstreeks 1840 werd het huis, dat inmiddels in andere handen was overgegaan, opnieuw verbouwd naar de eisen van die tijd. Kasteel Staverden kreeg zijn huidige vorm pas in 1905, gebouwd op de oude fundamenten van het vorige kasteel. Dit laatste kasteel is in Jugendstilstijl neergezet. Dit is met name te zien in de zalen op de begaande grond. Op het moment is het kasteel eigendom van Stichting Het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. De moeite waard om een kijkje te nemen!

Tussen wp.7 en wp.8:
Vanaf wanneer worden witte pauwen gehouden op Staverden? ( =H)

In de middeleeuwen wordt Geadert van Staverden als leenman van Kasteel Staverden genoemd. Ten behoeve van de helmtooi van de graven en hertogen van Gelre kreeg het kasteel het privilege witte pauwen te fokken. Met de veren van deze pauwen werden de helmen van de graaf versierd. Daarom wordt Kasteel Staverden ook wel de 'Witte Pauwenburcht' genoemd. Nog steeds zijn er witte pauwen op Staverden, maar de veren gebruikt men niet meer voor de helmen. Ze worden nu ieder jaar aangeboden aan de commissaris van de koningin in Gelderland. De witte pauwen zijn oorspronkelijk albino's uit een groen en blauw pauwenras.

Tussen wp.8 en wp.9:
Wat is het huisnummer van Brug en Bosch? ( =I)

Staverden ligt op het laagste punt van de Vallei van de Hierdense (Staverdense) Beek. De ontstaanswijze van deze vallei is onvoldoende bekend. Men vermoedt dat de vallei aan het eind van de voorlaatste ijstijd gevuld is geweest met een smeltwatermeer. Vanaf de omliggende stuwwallen werden hierin sedimenten afgezet. Uniek is de grote verscheidenheid aan gesteenten die in de vallei wordt aangetroffen. Men vindt er stenen afkomstig uit Scandinavie, het Oostzeegebied, Noord-Duitsland en uit het gehele Rijn/Maasgebied. Ondanks dat grote delen van de Staverdense Beek in het verleden zijn gewijzigd ten behoeve van watermolens en andere watervoorzieningen, is het beekdaltraject nog vrij gaaf. Lokaal komt veen voor.

Tussen wp.9 en wp.10:
Hoeveel stuks vee bij de doorwaadbare plaats zijn op de informatiezuil afgebeeld (goed zoeken, 20 meter voor het bord met de twee witte pauwen!)?
Kunt u de zuil niet vinden? Zie hint. ( =J)

Ongeveer 300 meter voor het volgende waypoint ziet u rechts een heideterrein. Deze natte heide met blauwgrasland is de toplocatie van flora in Gelderland. Er komen meer dan 40 plantensoorten voor die op de Rode Lijst van zeldzame en bedreigde planten staan. Een aantal voorbeelden: Moeraswespenorchis, Welriekende nachtorchis, Brede orchis, Spaanse ruiter, Parnassia, Draadgentiaan, Beenbreek, Kleinste egelskop. Ooit was dit gebied vrij toegankelijk. Mensen badderden er in de vennetjes. Omdat dit een zeer kwetsbaar gebied was verschenen halverwege de jaren ’80 bordjes met de tekst: ‘Verboden orchideeën uit te steken’. Het resultaat van deze ‘uitnodiging’ was dat er juist orchideeën werden uitgestoken. Toen heeft men het hele gebied afgesloten. Links van u ziet u een voormalig weiland. Hier is een aantal jaren geleden geplagd om weer armere grond (heide) te krijgen. Resultaat: veel zeldzame planten zijn terug: Ronde- en Kleine zonnedauw, Beenbreek, Brede orchis, Klokjesgentiaan en Vetblad (!!!).


Tussen wp.10 en wp.11:
Sinds welk jaar worden runderen ingezet voor de begrazing van dit heideterrein? ( =K)

Het Houtdorper- en Speulderveld vormen samen een groot heideterrein van ca. 540 ha. Het Houtdorperveld ligt aan de zuidzijde en het Speulderveld aan de noordzijde. In het noordelijk deel zit het grondwater op grote diepte. Op 20 tot 30 meter diepte zit een 10 meter dikke water ondoorlatende leemlaag. Boven de ondoorlatende laag komen ondiepe leemlenzen voor. Hierop ontstaan vennen en natte terreintjes. Hier komt onder andere de lenteknotszwam voor, een paddenstoeltje van een paar millimeter die volgens de Rode Lijst van paddestoelen van 2004 uitgestorven is in Nederland! Het gebied heeft zijn vorm gekregen in de laatste twee ijstijden. Het beheer op het Houtdorper- en Speulderveld omvat begrazing door runderen met aanvullend machinaal beheer.

Tussen wp.11 en wp.12:
Bij ANWB-paddenstoel nummer 21231/001: deze paddenstoel is in de maand maart geplaatst. 5x Putten - het jaar van plaatsing van de paddenstoel.( =L)

Tussen wp.12 en wp.13:
Welk nummer heeft de Tonnenberg? ( =M)

Speuld is een dorpje met een kleine 400 inwoners en stamt uit de dertiende eeuw. Vroeger heette het Speulde. Naast Speuld ligt het Speulderbos, een van de oudste bossen van ons land met een geschiedenis van al 10.000 jaar. Het is ontstaan na de laatste ijstijd op de stuwwallen. Sinds mensenheugenis werden de kaarsrechte stammen van de bomen gekapt voor timmerhout. De kromme liet men staan. Vandaar dat dit bos ´het bos van de dansende bomen´ wordt genoemd. In de middeleeuwen gingen de zogenaamde maalmannen over het beheer van het bos. Als je er illegaal hout kapte en je werd betrapt dan werd als straf je hand afgehakt. Anno 2010 krijg je van Staatsbosbeheer een bekeuring voor het illegaal kappen van een kerstboom.

Bij wp.14:
Hoeveel afvalbakken ziet u in een straal van 30 meter van dit wp? ( =N)

In december 2002 kon de Stichting Schapedrift Ermelo beginnen met de bouw van de schaapskooi en het bezoekerscentrum en in mei 2003 was de kooi klaar en konden de eerste schapen er al in. Het ontwerp van de kooi is gebaseerd op andere op de Veluwe voorkomende schaapskooien en de kooi heeft een oppervlakte van 400 m². Daarmee is het naar verluidt de grootste schaapskooi van Nederland. De oorsprong van het Veluws Heideschaap ligt op de Veluwe (tussen Apeldoorn, Harderwijk en rond Ede en Barneveld) en in Utrecht, Noord-Brabant en Overijssel waar het werd gehouden in kudden van 70-100 ooien. De lammeren werden op rijkere gronden afgemest en voor de slacht verkocht naar Londen en Parijs. In 1910 waren er nog 10.000 ooien en in 1960 was het ras vrijwel uitgestorven. Aandacht voor het behoud van de bio-diversiteit betekende ook voor dit ras weer een opbloei. Op het moment (maart 2010) herbergt de schaapskooi 536 schapen.


A B C D E F G H I J K L M N


U kunt nu de coordinaten van de stash uitrekenen, deze ligt op ongeveer 1 1/2 kilometer hier vandaan:

N: 52. M/G. K-B+(FxN)+J-(I/N)
E: 005. I+D. H/J+F+J+J+J-C


Een prikstok kan handig zijn!Alle caches van b@dger in de omgeving:
De natuur in mozaiek (mozaiek in de natuur) (GC1CPEK)
Het mysterie van de ontvoerde prijskoe (GC1FVZR)
Ken uw materiaal (GC1DFRQ)
Moord op 'landgoed Zonnedauw' (GC1CMQE)
Op de grote stille heide (GC1DFTC)
De hunt for b@dger, the footprints (GC2TA61)
Tb/coin asielzoekerscentrum 'De gaarkeuken' (GC1P9WD)
Potje klaverjassen (GC278AE)
Oproep: b@dger is zijn gps verloren (GC2990Q)
Landgoed 's Heeren Loo - Lozenoord (GC2D696)
Natuurpictures (GC3RNZ1)
Binnenkort:

Het gaat nu echt gebeuren, uiterlijk januari 2013: De wraak van Thor, een oord vol onheil (GC2830W)
Eind 2012: De geheime code van Julius Caesar (GC40XVG)

Additional Hints (Decrypt)

wp9-wp10: 20z ibbe obeq 6z ina jrt ns.

fgnfu: baqre qr tcf. Yrrf N4gwr ovw fgnfu

fgnfu avrg bcra gr xevwtra? gvc: jryxr nagjbbeqra urrsg h abt avrg troehvxg?

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)