Skip to content

<

Hura na katastr

A cache by Berda Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/26/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Hurá na katastr

Znáte pistáciove zelenou budovu Katastrálních úradu? Ne? V tom prípade vás sem rád zavedu. Nebo ji snad znáte a znáte i fronty na vydání výpisu z katastru? A co si takhle cekací dobu trochu zpríjemnit? Zarídíme!


Jak to bylo v dobách pradávných, i když nedávných

Je paradoxem, že státní zememerické orgány v Praze byly soustredeny a umísteny v jediném objektu pouze v období nacistické okupace. Zememerický úrad Cechy a Morava s témer 2000 zamestnanci, takto zachránenými pred totálním nasazením v Ríši, sídlil ve Veletržním paláci v Praze. Po skoncení druhé svetové války však byl vymísten, zememerické a katastrální orgány rozptýleny do nekolika resortu a pražská pracovište hledala útocište na mnoha místech hlavního mesta, casto v podmínkách provizória.

Tuto situaci nezlepšilo ani vytvorení samostatného ústredního orgánu geodézie a kartografie v roce 1954. Archivy vypovídají o nekolika neúspešných snahách postavit v Praze vhodnou budovu a soustredit do ní státní orgány geodézie, kartografie a tehdejší evidence nemovitostí. I po sametové revoluci pracovaly dále na více než 30 místech na území hlavního mesta. Tento stav velmi ztežoval styk s verejností, jakoukoliv koordinaci cinností a zejména zavádení moderních informacních technologií.

Po roce 1992 bylo zamereno veškeré úsilí na získání vhodné budovy po zrušených federálních orgánech státní správy. Zákonem c. 359/1992 Sb. byl s úcinností od 1. ledna 1993 zrízen Ceský úrad zememerický a katastrální (CÚZK) a jemu podrízené územní orgány – 76 katastrálních úradu a 7 Zememerických a katastrálních inspektorátu. Resortu CÚZK byla sverena kompletní správa katastru nemovitostí a katastrálním úradum rozhodování o povolení vkladu vlastnických a jiných vecných práv k nemovitostem do katastru, jehož význam se ve druhé polovine 20. století výrazne posunul od puvodního ryze fiskálního úcelu ke katastru právnímu.

V letech 1992 – 95 jednala Vládní komise pro dislokaci orgánu státní správy v hl. meste Praze celkem desetkrát o pridelení budovy po federálních orgánech, o privatizaci vhodných objektu, nájmu objektu potrebných vlastností nebo o rekonstrukci zakoupených starších objektu. Všechna jednání však byla neúspešná a proto vládní komise doporucila predsedovi CÚZK dne 13. cervence 1995, aby v soucinnosti s místopredsedou vlády a ministrem zemedelství a ministrem - vedoucím Úradu vlády CR predložil vláde návrh na výstavbu nové budovy.

Ve stejném období (1990 – 95) jednala naše vláda devetkrát o dislokaci pražských orgánu zememerictví a katastru nemovitostí a dne 18. ríjna 1995 prijala usnesení, kterým vzala na vedomí nevyhovující umístení 6 orgánu s 859 zamestnanci ve 23 ruzných objektech v hlavním meste s rocní výší nájemného 12,5 mil. Kc v roce 1995 a s radou výpovedí. Dále vzala na vedomí, že není reálná možnost prevedení práva hospodarení k odpovídajícím budovám ve vlastnictví CR a že predtím vypsaná obchodní verejná soutež na získání vhodné administrativní a provozní budovy ukázala jako reálné rešení pouze výstavbu nové budovy. Souhlasila proto s koupí pozemku a výstavbou budovy v prubehu let 1995 až 98 s celkovými náklady 503 mil. Kc v úrovni cen v roce 1995. V duvodové zpráve byla charakterizována ekonomická efektivnost v horizontu roku 2000 úsporou nájemného témer 30 milionu Kc rocne, dále úsporou 33 zamestnancu prevážne obslužných profesí, predstavující cástku 10 mil. Kc rocne, a též úsporou nákladu na dosavadní složitou komunikaci mezi úrady a rozptýlenými pracovišti ve výši 3 mil. Kc rocne. Velmi významné jsou však i mimoekonomické prínosy pro verejnost i orgány verejné správy. Teprve v cervenci letošního roku se objevil další závažný argument, když ve smyslu novely zákona o mimosoudních rehabilitacích, týkajících se navrácení židovského majetku, byla CÚZK soudem uložena povinnost vydat objekt KÚ Praha – mesto v Legerove ulici oprávnené osobe.

A tak prišla pistácie

V obchodní verejné souteži na výstavbu budovy puvodne o 14 300 m2 kancelárských a provozních ploch vcetne archivu a podzemní garáže (což predstavuje 90 000 m3 obestaveného prostoru) zvítezila firma PRAGIS – HOLDING s.r.o. z Prahy 9, v souteži na vyhotovení projektu pak zvítezila firma A + R System, s.r.o., z Prahy 7.

Stavební akce byla zahájena 3. 12. 1996 demolicí nekolika stávajících malých objektu na pozemku a záchranným archeologickým pruzkumem; založení stavby následovalo v dubnu 1997. Zvýšení puvodne plánovaných nákladu na výstavbu zpusobily jednak vyvolané investice v podobe dobudování verejných inženýrských sítí v okolí stavby, zajištení sousedních objektu, zvetšení obestaveného prostoru na 108 tis. m3 (protože bylo požadováno, aby se budova snižovala smerem k nízkopodlažní vilové zástavbe na severní strane), jednak paradoxne, "balícky" úsporných opatrení vlády v roce 1997 a nepríznivý vývoj inflace v letech 1997 a 1998. Výstavba byla témer o rok prodloužena, aby celková cástka 710 mil. Kc mohla být postupne financována z výdaju státního rozpoctu v letech 1996 – 1999.

Budova byla slavnostne otevrena v pátek 8. ríjna. Ve svém projevu predseda CÚZK Ing. Jirí Šíma, CSc., zhodnotil prínos a potrebu nové budovy a provedl také krátký exkurz do historie realizace díla. Podekoval také všem zamestnancum, kterí se angažovali v celém prubehu výstavby i všem tem, jejichž zásluhou bylo minimalizováno prerušení cinnosti pražských zememerických a katastrálních úradu v dusledku stehování zarízení i obsáhlých dokumentacních fondu na nové pracovište, které zahájilo provoz v pondelí 11. ríjna 1999.

Zajímavé je, že krátce po zahájení "ostrého" provozu vypadla na pul hodiny sít na KÚ Praha. Inu, stane se...

Co takhle dát si... keš?

Však už na vás ceká! Je pohodová, pred, behem i popracovní a na její odlov mužete klidne vyrazit v montérkách i v saku. Nehrozí vám žádné ušpinení (tedy když budete opatrní, jako v saku jiste býváte). Keš je blízko budovy, presto však budete mimo zraky davu proudících kolem místního dopravního uzlu ci do a z budovy. Keš je opravdu dostupná 24/7! Príjemný lov preju!

Informace uvedené v listingu pocházejí z casopisu Zememeric (císlo 11, rok 1999).

PS: Porád ješte nejste na rade? Tak zkuste treba Kobyliské koupalište...

Something in English

Long story short: this cache is devoted to big green building nearby-the building of Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre. It was built between years 1996 and 1999 and it has been serving for citizens of Prague and Central Bohemian region since October 11th, 1999.

Odlovili jste? Zapojte se prosím do hodnocení keší

Additional Hints (Decrypt)

PM: lxqvm h
RA: yynj rug lo

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.