Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

OGolpe: #Queda na casa#
Este caché, como todos os meus, queda descativado temporalmente mentres dure o estado de alarma que impide saír da casa. Calquera rexistro que se faga desde hoxe será borrado sen máis explicacións, aínda que a data do rexistro sexa anterior á entrada en vigor do estado de alarma 15 marzo 2020.

Quédate en casa

Este caché, como todos los míos, está desactivado temporalmente mientras dure el estado de alarma que impide salir de casa. Cualquier registro realizado a partir de hoy se eliminará sin más explicaciones, incluso si la fecha de registro es anterior a la entrada en vigor del estado de alarma el 15 de marzo de 2020.

Stay at home

This cache, like all of mine, is temporarily disabled for the duration of the alarm state that prevents you from leaving the house. Any registration made as of today will be deleted without further explanation, even if the registration date is before the alarm state took effect on March 15, 2020.

More
<

Postal de Compostela

A cache by O Golpe Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/27/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Galego        Castellano        English


Postal de Compostela

Non é posible o intercambio. Levade con que escribir, caberá nome e data.

Fai a foto da túa Postal de Compostela, recomendo

N 42º 52.720 W 008º 32.922         N 42º 52.701 W 008º 32.911

Desde aquí ofrécesenos unha vista de Santiago frecuente nas postais da cidade, o tesouro está escondido un pouco retirado da postal mesma para evitar aos muggles.

Este parque é o primeiro que se construiu na cidade e coñécese como A Alameda. O lugar escollido para o seu emprazamento foi a aba do monte de Santa Susana. No cume atópase a igrexa de Santa Susana e ao seu redor a carballeira do mesmo nome, onde antes se celebraba cada primeiro xoves de mes a feira do gando e se instalaban as polveiras, na actualidade pódese comer o polvo á feira na Alameda durante as festas da Ascensión e do Apóstolo.

A Alameda comezouse a construir en 1835, seguindo os cánones do estilo romántico. Foi remodelada en numerosas ocasións, en 1885 transládase a portada da entrada principal ao paseo da Ferradura (onde está o cache). A portada aínda se conserva na actualidade, consta de dous templetes que teñen un xerrón no medio e están coroados por un león, polo que este paseo tamén é coñecido como o Paseo dos Leóns.

No ano 1896 constrúese o palco da música para celebrar concertos, conservándose na actualidade no seu emprazamento orixinal (N42 52.624 W8 32.876). Detrás deste, no paseo superior, está o banco dos segredos, é semicircular e permite escoitar perfectamente o que se di nos extremos, aínda que se fale en voz baixa (N42 52.635 W8 32.884).

Esperamos que disfrutedes do paseo polo parque máis antigo de Santiago e levedes unha fermosa postal de Compostela.

Galego        Castellano        English


Postal de Compostela

No es posible el intercambio. Llevad con que escribir, cabrá nombre y fecha.

Haz la foto de tu Postal de Compostela, recomiendo

N 42º 52.720 W 008º 32.922         N 42º 52.701 W 008º 32.911

Desde aquí se nos ofrece una vista de Santiago frecuente en las postales de la ciudad, el tesoro está escondido un poco retirado de la postal para evitar a los muggles.

Este parque es el primero que se construyó en la ciudad y se conoce cómo A Alameda. El lugar escogido para su emplazamiento fue el ala del monte de Santa Susana. En lo alto se encuentra la iglesia de Santa Susana y alredor la carballeira del mismo nombre, donde antes se celebraba cada primer jueves de mes la feria del ganado y se instalaban las "pulpeiras", en la actualidad se puede comer el pulpo a la feria en la Alameda durante las fiestas de la Ascensión y del Apóstol.

La Alameda se comenzó a construir en 1835, siguiendo los cánones del estilo romántico. Fué remodelada en numerosas ocasiones, en 1885 se traslada la portada de la entrada principal al paseo de A Ferradura (donde está el cache). La portada aun se conserva en la actualidad, consta de dos templetes que tienen un jarrón en el medio y están coronados por un león, por lo que este paseo también es conocido como el Paseo de los Leones.

En el año 1896 se construye el quiosco para celebrar conciertos de música, conservándose en la actualidad en su emplazamento original (N42 52.624 W8 32.876). Detrás de éste, en el paseo superior, está el banco de los secretos, es semicircular y permite escuchar perfectamente lo que se dice en los extremos, aunque se hable en voz baja (N42 52.635 W8 32.884).

Esperamos que disfruteis del paseo por el parque más antiguo de Santiago y os lleveis una hermosa postal de Compostela.

Galego        Castellano        English


Postcard of Compostela

Exchanges are not possible. You should bring something to write with, you will be able to write down your name and the date.

Take your Postcard of Compostela, I recomend you

N 42º 52.720 W 008º 32.922         N 42º 52.701 W 008º 32.911

From here you’ll be able to see a view of Santiago which often appears in the city’s postcards. In order to prevent muggles from finding it, the treasure is not hidden in the exact point from which you’ll be able to take a postcard-like picture. However, you’ll be able to find it around this small area.

The park was the first to be built in the city and is known as Alameda. The place chosen for its location was Santa Susana’s hillside. At the summit of the hill you can find Santa Susana’s church, surrounded by an oak forest (Santa Susana’s oak forest). In the past, every first Thursday of every month the cattle fair was celebrated here and octopuses were cooked in the fair stands by cooks specialized in this dish. Nowadays octopuses can be eaten in the same place during the feast of the Ascension and of the Apóstolo.

The Alameda park started to be built in 1835, following the romantic style. It was remodeled several times, in 1885 its main entrance door was moved to the Ferradura walk where you can find the cache. The entrance door is still preserved, it has two small temples, each with a vase in the middle of it and a lion crowning it. This is the reason why the walk is also known as the Lions walk.

In 1896 a music stage was built in order to play concerts. Nowadays it is still preserved on its original location (N42 52.624 W8 32.876). Behind it, on an upper path, you’ll be able to find the bench of the secrets. It is semicircular and it allows you to perfectly hear what it’s being said on the opposite end of it even if it is being said in a really soft voice (N42 52.635 W8 32.884).

We hope you enjoy the walk through the oldest park of Santiago and you end up with a beautiful postcard of Compostela.

  Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Fhor qúnf rfpnyrvenf.
Fhor qbf rfpnyrenf.
Hc gjb frgf bs fgnvef.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.