Skip to Content

<

Kostol Štúrovo

A cache by Willmarion adopted by Vojtisk Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/30/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Bohužial je to zase mikrocache jednak je to udržovaný park so všetkým co k tomu patrí, kosenie trávy, jarné upratovanie a tak dalej... Skrýša sa mi hladala dlho. Plním tu želanie usera KlaMa, že takéto pekné mesto by mohlo mat aj viac skýš. tak som porozmýšlal a našiel som. Terén je vhodný aj pre vozíckarov s pomocníkom je to upra

Jediná chránená pamiatka mesta bola postavená v roku 1701 v barokovom štýle. Koncom 18. storocia bol rímskokatolícky kostol prestavaný v neskorobarokovom štýle... V roku 1878 kostol rozšírili o dve bocné lode. Pri prehliadke interiéru si zaslúžia pozornost vzácne obrazy na hlavnom a bocných oltároch, neskorobaroková kazatelnica s malbami štyroch evanjelistov na parapete z roku 1760 a rokoková organová skrina z roku 1790.

Pri kostole sa nachádza baroková kalvária z roku 1766 so sochou sv. Jána Nepomuckého.

Socha je ludová kamenárska práca a pochádza z roku 1807. 1075 V zakladacej listine opátstva v Hronskom sv. Benadiku je prvá písomná zmienka o našom meste pod menom Kakath. 1332 Podla záznamu v pápežskej decime už mala farnost cirkevné pobožnosti, ktoré boli vykonávané v románskej kaplnke, ku ktorej pristavaný farský úrad. 1701 Bol postavený dnešný kostol a zasvätený sv. Imrichovi.

Kostol dal postavit arcibiskup Augustín Christiánus , ktorý bol koncom roka zástupcom arcibiskupa Leopolda Kolonicha s právom nástupníctva. Kostol bol postavený v neskorobarokovom slohu. Pôvodne to bola jednolodová stavba s nízkou vežou. Zariadenie kostola je pôvodné. Nad hlavným oltárom je obraz patróna chrámu sv. Imricha. Na bocných oltároch sú obrazy sedembolestnej Panny Márie a Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Chór bol vybudovaný z kamena. Kostol bol pôvodne filiálnym kostolom farnosti Ostrihom - Viziváros.

Prvým správcom dol Ján Hidassy, ktorý bol v rokoch 1699 - 1703 farárom farnosti mužla.

1702 Správcom kostola sa stáva Ján Beregh. 1734 Arcibiskup Imrich Eszterházy zakladá farnost Párkány.

Za správcu farnosti bol menovaný František Sághy. 1754 Arcibiskup Mikuláš Csáky povolil zriadit jarmok na sviatok sv. Jána Krstitela (24. jún) s podmienkou že výnosy z jarmoku budú patrit farskému kostolu. 1766 Bola postavená dnešná veža kostola.

1878 Arcibiskup Ján Simor dal postavit a rozšírit kostol o bocné lode, do ktorých boli umiestnené bocné oltáre. Túto prestavbu nám potvrdzuje aj nápis nad vchodom kostola... JOHANES CARD. SIMOR AMPLIAVIT ET RESTAURAVIT AD. 1878.

1907 Kostol bol obohatený dnešným 1 - manuálovým organom z dielne Otta Riegera v Budapešti. 1946 Na konci 2. svetovej vojny v dôsledku prudkých bojov bola vážne poškodená veža kostola. Vdaka obetavej práci a milodarov veriacich bola krátko na to renovovaná.

1960 Kostol obohatený novou Krížovou cestou.

1991 Vo svätyni kostola boli umiestnené vitráže Ducha svätého, sv. Štefana krála a bl. Gizely - rodicov sv. Imricha.

1994 Generálna oprava vonkajška aj vnútrajška kostola. Práce viedol Ludovít Chmelár z Pieštan. Kostol bol vymalovaný pod vedením Dr. Petra Cambála. Kostol je obohatený o nové liturgické zariadenie.

1996 Slávnost požehnania obnoveného kostola spojená s oslavou 295 výrocia jeho postavenia. KOSTOLNÝ PARK 1766 V neskorobarokovo slohu postavená kalvária.

Do kostolného parku bola premiestnená v roku 1977 z pôvodného miesta pri križovatke hlavnej ulice a nánanskej cesty. 1800 Dakovný kríž. 1807

MAGYARUL -->>

Szent Imre templom A város egyetlen védett muemléke 1701-ben épült barokk stílusban. A XVIII. Században a római katolikus templomot késo-barokk stílusban átépítették.

1878-ban a templomot két oldalsó hajóval egészítették ki. A templom berendezésébol kitunnek a fo-, ill. mellékoltárokat díszíto értékes festmények, az 1760-ból származó késo-barokk szószék a négy evangélista képével, valamint a rokokó orgona 1790-bol. Kálvária A templom szomszédságában álló barokk kálvária 1766-ból származik.

A mellette álló Nepomucki Szent János szobra népi kofaragás 1807-bol.

Pamätník Jána Sobieskeho v Štúrove

Fotók: Németh László, Wikipédia 25. októbra 2008 spomínalo naše mesto slávnostným odhalením sochy Jána Sobieskeho na vítaznú bytku pri Parkane, ktorá bola pred 325 rokmi. Podme nacriet do pramenov histórie co sa vlastne vtedy odohralo.

Turkom sa v roku 1543 podarilo dobyt a obsadit Vyšehrad a potom aj Ostrihom a parkanské pevnosti. Velitelom osady Parkan sa stal janiciar Rustem paša, túto udalost pripomína kamenná tabula v múre na brehu Dunaja na dnešnom mieste Erzsébet park pod bazilikou.
Za cias Turkov to boli ochranné hradby mesta. Zároven obsadili aj mesto Kakath. Pre strategický význam tohto miesta Turci vybudovali západnejšie od zniceného Kakathu silné predmostie. V liste arcibiskupa Pavla Váradyho (1526-1549) sa píše o "novej pevnosti (castellum), ktorá má byt postavená oproti Ostrihomu". Ako asi pevnost vyzerala sa môžeme dozvediet zo zápiskov chýrneho osmanského cestovatela Evliu Celebiho (Evliya Çelebi, vlastným menom Mehmed Zilli ben Derviš Mehmed (* 1611 – † 1682) bol turecký cestovatel a spisovatel.) Spisovatel nám píše: "Oproti Ostrihomského hradu na plochej lúke stojí hrad stvorcového pôdorysu so zemnými hrádzami, na troch stranách je obohnaný kanálmi a z východnej strany je rieka Dunaj."
Túto pevnost nazvali Dsigerdelen parkan co asi v preklade znamená pevnost zarývajúca sa do pecene nepriatela. od 16. storocia udržovali 200 clennú armádu, pre porovnanie v Ostrihome bolo okolo 1100 vojakov. Na tomto mieste vládli Turci až do roku 1683. Už pocas neúspešného útoku na Vieden 12. septembra 1683 pomáhali vojská polského krála Jána Sobieskeho porazit Turkov. Ich dalším cielom bolo oslobodenie Parkanu a Ostrihomu. Vojská sa utáborili nedaleko Parkanu 7. októbra 1683. Na obranu Ostrihomu bol privolaný Ostrihomský paša Kara Mustafa (Merzifonlu Kara Mustafa Pasa * 1634/1635 – † 25. December 1683) a 8000 vojakov. Útok sa zacal o dva dni neskôr 9 októbra. turecká armáda dúfala v pomoc Kuruckého krála Imricha Thökölyho, ale on porušil dohodu vidiac jednoznacnú prevahu krestanských vojsk. Vojsko pod vedením Karola Lotaringského porazila turecké vojská pri parkane a neskôr aj v Ostrihome. Týmto sa zacala historická etapa oslobodenia Európy spod tureckého jarma. Fotografie slávnostného odhalenia a montáže sochy. Kara Musztafa (1634/35. – Nándorfehérvár, 1683. december 25.) török nagyvezír. Az o ideje alatt indult meg a török kiuzése Magyarországról, s a háborúban miatta szenvedett hazája dönto vereséget, ami visszafordíthatatlan hanyatlás útjára terelte a birodalmat.
Fiatal kajmakámként Köprülü Ahmed nagyvezír mellett szolgált. Az 1660-as években részt vett az Égei-tengeren, a velenceiek ellen vívott harcokban, az ún. kandiai háborúban. 1672-ben a szultánnal és a nagyvezírrel vonult a lengyelek és az oroszok ellen indított háborúba, Ukrajnába. A lengyelekkel folytatott harcok végeztével Köprülü meghalt és o lett az új nagyvezír, aki továbbra is fenntartotta Ukrajna meghódításának tervét. Miután az elso török hadjárat kudarcba fulladt az ország oroszok uralta részében folytatódott a harc és az új nagyvezír személyesen állt a sereg élére. Elfoglalta Ukrajna jó részét, több gyozelmet aratva az orosz-ukrán-kozák seregek felett, de eroi veszteségei akkorák voltak, hogy inkább lemondott a területrol. Ehelyett felelevenítette a szulejmáni-tervet, Bécs meghódítását. IV. Mehmed szultánt sikerült rávennie a kecsegteto lehetoséggel, mert úgy vélte, hogy I. Lipót császár azért törekszik a békére, mert gyenge. Alaposan túlbecsülte hazája eroforrásait, nem látta a belso problémákat, amelyeket elodje oly nehezen igyekezett megszüntetni, s értelmetlen módon abban bízott, hogy egy nagy gyozelem kiküszöböli a hanyatlást kiváltó problémákat. Bár Köprülü is Bécs meghódítását tervezte, de új, jobb módszerekkel, most Musztafa egybol a császárváros falainak akart menni. Ebben a dicsoség és kincsvágy is hajtotta.
A források szerint óriási, 230 ezer fos sereget vont össze (valójában csak 130-150 ezret) és a franciák biztatásával 1683. június 7-én elindult Ausztria ellen. A Habsburgok ekkor szövetségben álltak Lengyelország-Litvániával, akivel megállapodtak abban, ha bármelyikük fovárosát török támadás érné, egymás segítségére sietnek. Musztafa ezt ellenben nem mérte fel, sem pedig azt, hogy Lipót mögött áll a Német-római Birodalom. A Bécs városát halálos gyurube fogó sereget a német birodalmi és lengyel hadak, III. (Sobieski) János lengyel király és Lotaringiai Károly herceg vezetésével a kahlenbergi csatában szétverték szeptember 12-én. A vereségért Musztafa selyemzsinórt kapott Nándorfehérváron. Kivégzése elott állítólag szomorúan ennyit mondott, ha halálával a szultán elkerülheti a vereséget, önként vállalná.Egy francia író de Préchac egy olyan regényt írt róla, amelyben egy szelíd, gáláns férfit mutat be, aki szerelmes lett egy hercegnobe és Bécs meghódításával akart méltó lenni kezére. De vereséget szenvedett és szerelmét máshoz adták férjül. Ján III. Sobieski (* 17. august 1629, Olesko – † 17. jún 1696, Wilanów) bol králom Polska od roku 1674. Pochádzal z polskej šlachtickej rodiny Sobieski. Vynikol vo vojnách proti Rusom a Švédom, ale najviac sa preslávil v polsko-tureckých vojnách. Porazil turecko-tatárske vojská na území Ukrajiny a v roku 1683 pomohol Habsburgovcom vyslobodit Vieden z tureckého obliehania. Toto vítazstvo zbavilo strednú Európu tureckého nebezpecenstva a zacalo postupný pád Osmanskej ríše. Po dlhotrvajúcej chorobe zomrel Ján III. Sobieski vo Wilanówe na srdcový záchvat. Jeho manželka Maria Kazimiera zomrela v roku 1716 v Blois vo Francúzsku. Obaja sú pochovaní vo Wawele pri Krakove. Po Jánovi III. Sobieskom na trón nastúpil August II. Silný zo saského rodu Wettinovcov. Thököly Imre Felso-Magyarország fejedelme Erdély fejedelme késmárki gróf Thököly Imre Uralkodása 1682–1685 felso-magyarországi fejedelem 1690-ben erdélyi fejedelem Született 1657. szeptember 25. Késmárk Elhunyt 1705. szeptember 13. Izmit Késmárki gróf Thököly Imre (Késmárk, 1657. szeptember 25. – Izmit, 1705. szeptember 13.) kuruc hadvezér, 1682–1685 között Felso-Magyarország, majd 1690-ben Erdély fejedelme.
Ifjúkora óta ellenséges érzelmeket táplált a Habsburg-házzal szemben, elsosorban a protestáns vallásgyakorlás és a rendi szabadságok megsértése miatt. Fiatalon, 23 évesen választották a kuruc hadak fogenerálisává. Törekedett a mozgalom Erdélytol való politikai függetlenítésére, ami 1682-ben sikerült török támogatással. Ugyanakkor egészen hatalma 1685-ös elvesztéséig nem szakított véglegesen Béccsel, számos alkalommal kezdeményezett béketárgyalásokat, felajánlotta a császárnak biztosítandó fegyveres támogatást a török kiuzésére, ám feltételeit az udvar rendre elutasította. Ezt követoen tevékenysége fokozatosan kiszorult a Kárpát-medence területérol. 1690-ben a zernyesti csatában aratott gyozelmével átmenetileg sikerült megszereznie az erdélyi fejedelmi címet, de végül a császári csapatok elol meghátrálni kényszerült. A karlócai békét követoen élete végéig az Oszmán Birodalom területén élt számuzetésben. A kis-ázsiai Izmitben hunyt el 1705-ben. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. Z Wikipédie, slobodnej encyklopédie. A templomparkban sajnos csak mikroládát tudtam rejteni. Ennek is elég nehéz volt helyet találni, mert kaszálják a füvet és általában is gondozott a terület. De azért sikerült. :-)

Additional Hints (Decrypt)

Gnznevfxn i cnexh.
Gnznevk tnyyvpn (rm rtl abiral yngva arir) n cnexona.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,503 Logged Visits

Found it 1,431     Didn't find it 40     Write note 17     Publish Listing 1     Needs Maintenance 13     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 186 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.