Skip to content

Skalné mesto | Rock City EarthCache

Hidden : 07/07/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Súlovské skaly - skalné mesto


The Súlov Cliffs / Súlovské skaly

 Photograph by Miroslav Motus

EN:
A national nature reserve comprising variously shaped towers, walls, windows and needles which made up the rock town. This is a totally extraordinary phenomenon in Slovakia. The main rock is a Súlovský conglomerate which was formed into its current fantastic shape by various forms of erosion.
The Súlov Cliffs are built of coarse conglomerate that formed along a rocky coastline of the Paleogene sea which flodded the Central West Carpathians. Then-coastline was mainly composed of Mesozoic carbonates forming steep slopes created by tectonic activity, i. e. an abrupt uplift of the coastline accompanied by an accelerated subsidence of the sea floor. The coastal carbonate cliffs desintegrated, their parts felling off and being rounded by wave motion and coastal currents. Later on, they turned conglomerates in a process called cementation. The Súlov conglomerate laterally and vertically give way to sandstone, organodetritic and organic limestone (e. g. Nummulitic limestone). In fact, it is an intraformational conglomerate laying inside a sedimentary sequence with underlaying claystone and marlstone. After the sea regressed, the Paleogene deposites were selectively eroded, thus exposing the cemented conglomerate, relatively erosion-resistant. It in turn was uplifted and substantially fractured by the resulting tectonic strain Subsequently, individual slabs or blocks sank, sliding on the plastic claystone and marlstome basement. The fractures, fissures a and crevices were getting wider and they were step by step transformed into narrow valleys with steep slopes with towers, windows and gates due to water erosion

 Some species of ice age plants have climbed up to the extreme heights of the rock to form a rare relic community. Súlovské skaly is one of the oldest reserves in Slovakia. The nature trail which leads through Súlovské skaly will acquaint you with the natural and historic attractions of the Súlovské skaly area and lead you through Súlovský castle and close to the Gothic Gate. (Source: www.sacr.sk, www.poznajachran.sk)

To log cache you have to attach (optional) a photo of you with rock city on backround and answer to educationnal questions:A cache by I3oris #5

  • Describe the process of the creation Rock City?
  • What is the approximate highest point on nature trail and what is his name?

Any found logs without the correct answers emailed to me will be deleted.

Origin of Súlovské Skaly - vznik Súlovskych skál

SK:
Narodnú prírodnú rezerváciu tvoria rôzne vymodelované veže, steny, okná, ihly, ktoré vytvorili skalné mesto. Na Slovensku je to celkom výnimocný fenomén. Hlavnou horninou v území je súlovský zlepenec, ktorý bol vyformovaný do súcasných fantastických tvarov pôsobením rôznych eróznych cinitelov. Súlovské skaly sú tvorené prevažne zlepencom z mora. Strmé skalnaté útesy vznikli vdaka tektonickej aktivite. Pobrežné útesy sa rozpadávali a opadávali. Úlomky opracovalo válaním vlnenie alebo príbrežné prúdenie. Spevnením okruhliakov vznikol zlepenec. Úlomky druhohorných hornín sa nakopili náhle, more ich nestacilo opracovat a z kamenitej sute vznikla brekcia. Podložie súlovského zlepeneca tvoria casto ílovité piesky a slienité bridlice. Na extrémne skalné stanovištia sa utiahli niektoré rastlinné druhy z ladových dôb a vytvárajú tu vzácne reliktné spolocenstvá. Súlovské skaly sú jednou z najstarších rezervácií na Slovensku. Náucný chodník, vedúci cez Súlovské skaly, vás zoznámi s prírodnými i historickými zaujímavostami v oblasti Súlovských skál, prevedie nás cez Súlovský hrad a popri Gotickej bráne. (Zdroj: www.sacr.sk, www.poznajachran.sk)

Pre zalogovanie tejto cache (nepovinne) prilozte svoje foto so skalnym mestom v pozadi a poslite mi odpoved na tieto otazky:

  • Akym geologickým procesom vznikli Sulovské skaly?
  • V akej nadmorskej vyske je najvyssí bod naucneho chodnika a ako sa tento bod vola?

Logy "Found it" bez zaslania odpovedi  cez  formulár budú zmazane.

Gothic Gate / Gotická brána

 Photograph by Alan Badylan

DE (Nur Beschreibung):
Das nationale Naturreservat bilden verschieden modellierte Türme, Wände, Fenster, Nadeln, die gemeinsam eine Felsstadt schufen. In der Slowakei ist dies ein ganz außerordentliches Phänomen. Das Hauptgestein auf dem Gebiet ist das Súlover Trümmergestein, das in die gegenwärtigen phantastischen Formen durch die Einwirkung verschiedener Erosionsfaktoren umgeformt wurde. In die felsigen extremen Standplätze zogen sich einige Pflanzenarten aus der Eiszeit zurück und sie bilden hier seltene relikte Gemeinschaften. Súlovské skaly sind eines der ältesten Reservate in der Slowakei. Ein Lehrpfad, der durch die Felsen Súlovské skaly führt, macht uns mit den Natur- und historischen Sehenswürdigkeiten auf dem Gebiet von Súlovské skaly bekannt, er führt uns an der Burg Súlovský hrad sowie am Gotischen Tor vorbei. (Quelle: www.sacr.sk)

Pocitadlo.sk
ludí už prezeralo tento listing (counter)

q The most exciting way to learn about the Earth and its processes is to get into the outdoors and experience it first-hand. Visiting an Earthcache is a great outdoor activity the whole family can enjoy. An Earthcache is a special place that people can visit to learn about a unique geoscience feature or aspect of our Earth. Earthcaches include a set of educational notes and the details about where to find the location (latitude and longitude). Visitors to Earthcaches can see how our planet has been shaped by geological processes, how we manage the resources and how scientists gather evidence to learn about the Earth. To find out more click HERE.

Additional Hints (No hints available.)