Skip to Content

<

Pamatny dub v Cermne nad Orlici

A cache by Handa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/18/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jednoducha kes v pekne obci Cermne nad Orlici Kes je umistena v blizkosti pamatneho dubu, ktery je zrejme tim nejzajimavejsim bodem v Cermne.


Památný dub

Historie obce


Obec Cermná nad Orlicí vznikla v roce 1960 sloucením dríve samostatných obcí - Malá a Velká Cermná nad Orlicí. Od roku 1975 k ní ješte náleží rovnež dríve samostatná obec Cícová.

Velká Čermná

Obec Velká Cermná leží na pravém brehu Tiché Orlice a patrívala dríve Drslavicum, dále Putum z Castolovic a dalším panským rodum. Za držení rodem Zárubu z Hustiran byl zdejší lid znacne utiskován velkou robotou. O starém osídlení svedcí tvrzište "Tešnov" a na levém brehu Orlice žárové pohrebište doby lužické.

Obec puvodne zvaná Cervená od barvy pozemku. Pozdeji patrila k panství kosteleckému. V roce 1826 mela 48 domu, nejvetší z nich byl statek Doleckuv cp. 3, o sto let pozdeji 86 stavení se 430 obyvateli. Nejvíce bývali v obci zastoupeni chalupníci, kterí hledali obživu i jinde, napr. v lese, nebo na pile Josefa Hlouška v Malé Cermné, která byla v roce 1912 zrušena. Obec byla pomerne zámožná. Podle archivních záznamu mela Velká Cermná v roce 1930 - 245 ha pozemku, vcetne polí, luk a zachovalého lesa. Dále obec vlastnila 2 stavení, motorovou stríkacku a hospodáreské stroje. Dluhy nebyly.

Rozvojem tovární výroby po první svetové válce zaniklo v obci v hojné míre provozované obuvnické remeslo. Pred válkou se 80% chlapcu ucilo obuvníkem, ale v roce 1918 a 1919 nikdo. Z remeslníku zde mezi válkami žilo málo: 2 kovári, 1 truhlár, 1 kolár, 1 bednár a 3 krejcí. V obci bývaly tri koloniální obchody a 2 hospody. Reka Tichá Orlice bývala v celém katastru obce zregulována a byla od Velké Cermné splavná pro voroplavbu.

Škola byla v obci postavena v roce 1890, ale byla v obci již dríve, a to jako filiálka ke skole šachovské. Do školy ve velké Cermné bylo napr. pred 120 lety zapsáno 107 detí. Do školy také chodily deti z Cícové a to od roku 1876.

Z obce pocházejí bratri Smrtkové, starší – ucitel, po 1. Sv. válce též poslanec Národního shromáždení a senátor, mladší – též ucitel a skutecný vlastenec.

Obecní knihovna byla založena v r. 1922.

Bohatou tradicní cinnost vykazuje Sbor dobrovolných hasicu, založený v r. 1883. Ochotnický spolek zahájil cinnost v r. 1900. První družstevní podnik byla Sporitelna – neboli Kampelicka, založená v roce 1902. Dalším bylo Strojní družstvo hospodárské pro rozvod elektrické síly založené v roce 1922, kdy byla obec jako jedna z prvních celá elektrizována. Družstvo vodohospodárské vzniklo v roce 1923.

Nejstarší památkou v obci je kríž pod lipami, kdy presne byl ale postaven, nevíme.

V 1. svetové válce bojovalo z obce Velká Cermná 40 otcu – živitelu rodin a 51 synu. Památce 19 padlých byl také vystaven památník. V italských legiích bojoval Rudolf Vondrácek, v ruských Václav Zeman, Antonín Novák, František Kubík, Josef Špacek, František Sláma. Rudolf Matejus byl v anglické legii.

Malá Čermná

Obec Malá Cermná leží na levém brehu reky Orlice. Patrívala k panství Jelení. V roce 1843 mela 106 domu a 625 obyvatel, tedy témer 3 x více než Velká Cermná. K obci patrily samoty Rybárna a Robotírka. Traduje se, že puvodní jméno obce byla Cervená, které vzniklo od železitého zbarvení pudy a vody. Dalším vývojem se zmenilo na Cermená a pozdeji zkrátilo se na Cermná. Pocátkem 19. stol. jmenovala se obec Cerma. Dne 7. zárí 1870 urcilo místodržitelství pro obec úrední pojmenování Cerma Malá. Narízení nebyla však obcanstvem respektováno a užíváno názvu obce ve znení slovanském a to: Cermá Malá. Jelikož však stejných jmen se v Cechách vyskytovalo nekolik a vedlo to k obtížím v rozlišování obcí, pridáváno bylo ku jménu obce bližší oznacení „nad Orlicí“, což zachovalo se dodnes. V roce 1921 podalo místní obecní zastupitelstvo žádost k ministerstvu vnitra o povolení úredního pojmenování zdejší obce na „Malá Cermná nad Orlicí“, což bylo také schváleno. V obci r. 1905 byl založen textilní závod firmy Danubius, který zamestnávala pres 200 delníku. Obyvatelé byli prakticky odkázáni jen na tento závod.

Obec má již od r. 1925 svuj vlastní hrbitov. Prezident T.G.Masaryk souhlasil v roce 1930, kdy byla vystavena nová školní budova, aby mohla mít název Masarykova obecná škola. K obci Malá Cermná patrila od 18.1.1958 místní cást Korunka, doposud cást obce Plchuvky.

Číčová

Rovnež i bývalá samostatná obec Cícová a dnes místní cást obce Cermná nad Orlicí, o níž byla nalezena 1. písemná zachovaná zmínka v r. 1432. Obec byla samostatnou do konce roku 1975. Panstvím patrila k Jelení. Dríve prý se jmenovala Cécová a patrila jakémusi Cécovi. Uvádí se ale také, že obec Cícová se jmenovala Cížová a dle povesti vznikla takto: jelení byla panství, kde byl usazen hrabe Geleni. Tento šlechtic založil obec Cícovou a to tím zpusobem, že zde byl zrízen dvur a mlýn a tak zvané „Zbytky“. Dvur a mlýn osadil vesmes Nemci, kterí jemu na Jelení odvádeli jisté desátky (cinže) a chodili k nemu robotovat. Behem casu zanikl dvur, obec vzrostla, stala se úplne ceskou a zmenila se jménem na Cícovou. Nejstarší rod byli Rollerové, kterí meli mlýn pres 300 let v držení, ale v roce 1923 rod vymrel. Kronikár obec v r. 1930 charakterizoval svou obec takto: „Obec byla priškolena do Velké Cermné. V obci byla pred 78 lety, v r. 1922 zrízena obecní knihovna. Sbor dobrovolných hasicu se v Cicové založil v r. 1886. Obcí prochází okresní silnice vybudovaná v r. 1905 a na rozcestí stojí socha Sv. Kríže, kterou postavil ze zbožnosti Josef Kašpar z Cícové r. 1795.

Zajímavosti

Silnice Borohrádek – Ružovec byla vystavena v r. 1893. Silnice po vsi vystavena v r. 1900. Železnice Chocen – Mezimestí byla vystavena v r. 1871 a železnicní stanice se puvodne jmenovala Korunka – Jelení, jelikož byla na katastru Dolního Jelení. V roce 1896 byl prevzat název – Cermná – Jelení a pozdeji jen Cermná n. Orl. Až do r. 1900 náležely obce Velká Cermná, Malá Cermná, Šachov, Zdelov, Chotiv, Ždár n. O., Cícová a Svetlá k poštovnímu úradu Borohrádek, v uvedeném roce byla zrízena v obci pošta, telefon je v obci od r. 1910, telegraf od r. 1931.

Všechny 3 obce - Malá Cermná, Velká Cermná a Cícová patrily soudním okrskem do roku 1949 pod Kostelec nad Orlicí a od tohoto roku pod okres Rychnov nad Knežnou. V obcích Malá a Velká Cermná pusobil v období 1945-1960 samostatný MNV, v obci Cícová až do 30. zárí 1975. Od uvedených let to byl MNV Cermná nad Orlicí až do roku 1990, kdy zacíná pusobit Obecní úrad Cermná nad Orlicí.

Farním úradem rímsko-katolické církve byl pro obec Cícovou a Velkou Cermnou - Borohrádek a pro obec Malou Cermnou - Horní Jelení. Obec malá Cermná mela dokonce v letech 1950-1960 svuj matricní obvod. Farním úradem a matricním obvodem dnes patrí obec k Borohrádku.

Preji príjemný odlov.
Additional Hints (Decrypt)

cbq qerirabh yáixbh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

842 Logged Visits

Found it 806     Didn't find it 5     Write note 16     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 5     Owner Maintenance 3     Update Coordinates 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 15 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.