Skip to Content

This cache has been archived.

Sopdet Reviewer: Archivace listingu keše

Sopdet Reviewer - Reviewer pro ČR (především kraje Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský)

More
<

Kaplicka u Kacleh

A cache by michal_kaclehy.cz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/01/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[Cesky]

Cache se nachází v blízkosti obce Kaclehy

[English]

Cache is located near village Kaclehy


[Cesky]

Cache se nachází v blízkosti kaplicky na kopci nad obcí Kaclehy. Z nejbližšího okolí kaplicky jsou pri dobrém pocasí pekné výhledy na obce Kaclehy, Hrutkov a mesto Jindrichuv Hradec, na druhou stranu pak na Kacležský rybník a okolní krajinu

Kaclehy

Malebná ves ležící 7 km jihovýchodne od Jindrichova Hradce mezi silnicí na Brno a tahem na hranicní prechod s Rakouskem v Nové Bystrici.

Obec je situována v prírodním parku Ceská Kanada v puvabné a pritažlive zvlnené Javorické vrchovine v sousedství Kacležského rybníka (196 ha) a houbarského ráje, lesního valu Hejlícek.

Kaclehy
Obr. 1 - pohled na náves

Obec protíná místní komunikace, která ji delí na dve cásti. Dominantu Kacleh tvorí v horní cásti elipsovitá náves s barokne-empírovou kaplí z roku 1804. Náves dotvárí nekolik kaskádovitých rybnícku, které ji dodávají nezamenitelný kolorit. V Kaclehách je 38 stavení (z toho 14 k rekreacním úcelum!) vetšinou z druhé poloviny 19.století.

Kaclehy
Obr. 2 - malebná ves Kaclehy

Prevážne se jedná o uzavrená zemedelská stavení s typickou prujezdní bránou a decentne zdobenými štíty. Architektura, její dekor i barevnost není tak bohatá jako na Trebonsku nebo Budejovicku. Jako by zde kopírovala drsnejší ráz krajiny, kde zimy jsou v této nadmorské výšce (560 m.n.m) tuhé a dlouhé.

Kaclehy
Obr. 3 - zimní pohled

Kaclehy poslední dobou procházejí pozitivní rekonstrukcí. Prevážná cást usedlostí je citlive opravena, náves se pravidelne udržuje, kaple má funkcní originální hodinárský mechanismus, který kouzelne odbíjí nejen celou, ale i každou ctvrthodinu. Vznikly i dva nové rybnícky a nekolik novostaveb. Pozitivne obec ovlivnuje starosta i nekterí chalupári, kterí pri opravách svých nemovitostí dali impuls i starousedlíkum. Behem poslední doby se tak obec zmenila takrka k nepoznání. Z vesnice, ze které dríve lidi odcházeli do mest a vetších obcí, je vesnice, kam se lidé naopak stehují k trvalému bydlení. V obci je soukromá zemedelská rostlinná i živocišná výroba, kovárství a malý obchod.

Doufejme, že si i v budoucnu Kaclehy zachovají svuj jedinecný kolorit a nepohltí je soucasné stavební vlivy a úpravy, které necitlive aplikují mestskou zástavbu do vesnické architektury, že cit místních lidí harmonicky srostlých s minulostí a prírodou vždy zvítezí nad ruznými a nevhodnými projekty.

Kacležský rybník

Je to druhý nejvetší rybník na Jindrichohradecku, napájený Koštenickým potokem. Krajinove pusobivý, obklopen lesnatými vrchy. Byl založen roku 1544. Poslední úpravy provádel Jakub Krcín tesne pred tím, než se pustil do výstavby Rožmberka.

Sypaná hráz vysoká 9 metru a dlouhá 648 metru zadržuje 4,3 miliónu kubíku vody.

Kacležský rybník
Obr. 4 - Kacležský rybník - druhý nejvetší na Jindrichohradecku

Vodní plocha merí 196 ha, rybník je dlouhý 2,7 km.

Kacležský rybník tvorí se sousedním rybníkem Krvavým prírodní park, jehož smyslem je zachování prírodních a krajinotvorných hodnot, zejména ochrana hnízdišt a shromaždišt ptactva. Pri troše štestí zde mužete zahlédnout vydru i orla morského, jednoho z deseti páru v Ceské republice.

[English]

Cache is located nearby a small chapel on the hill close to Kaclehy village. Surroundings of the cache give you a nice view of the nearest villages Kaclehy, Hrutkov and city Jindrichuv Hradec. When looking to the opposite side, you can see Kaclezsky rybnik (Kaclehy pond) and surrounding countryside.

Kaclehy

A nice little village situated in nature park 'Czech Canada', next to Kaclehy pond and wodded Hejlicek mound, 7 kms SE of Jindrichuv Hradec.

Kaclehy
Obr. 1 - Kaclehy- village square

An elliptic village square can be found in the upper part of the village, dominated by baroque-empire chapel (built 1804). The cascading ponds are giving the place it's unique feel. There are 38 houses in Kaclehy (14 of them used as summer houses), mostly built in the second half of the 19th century.

Kaclehy
Obr. 2 - Kaclehy - a picturesque view

The built up area consists mostly of enclosed farmer's houses, with a typical gate and decently decorated gables. The architecture, decoration and colors of the houses are not as ample as in Trebon or Budejovice regions, just as they were keeping together with the rougher feel of the surrounding land and it's harsh winters.

Kaclehy
Obr. 3 - Kaclehy - in winter

The positive changes are visible in Kaclehy recently. Most of the houses are renovated, the village square is kept tidy and the chapel has an original bell-ringing clockwork. Also the two new ponds and several houses were built. The housekeeping of the summer houses' owners inspired locals to care more about their property. All this together reverted the population decline and now people are coming to live in the village. There are private farming businesses, a smithery and a small shop in Kaclehy.

Kaclezsky rybnik (Kaclehy pond)

Kaclehy pond, fed by Koseticky potok (Kosetice stream), is the second largest pond in the Jindrichuv Hradec region. It was founded in 1544 and the last upgrades were made by Jakub Krcin, before he started to build the famous Rozmberk pond.

The pond's dike is 9 meters high, 648 meters long and holds about 4.3 million cubic meters of water.

Kaclehy pond
Obr. 4 - Kaclehy pond

The pond's area is approx. 196 ha and it's about 2,7 km long.

Kaclehy pond is declared a nature reserve together with neighbouring Krvavy (Bloody) pond, especially for providing wildlife habitats and bird nesting places. If you are lucky, you can spot otters or even sea eagles (one of ten couples in Czech Republic).

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.