Skip to Content

This cache has been archived.

burgus: V zámeckém parku byla zahájena rekonstrukce. Keška i s celým hintem je pryc. Snažil jsem se najít nejaké vhodné místo mimo zámecký park. Bohužel se mi to nepodarilo. Vzhledem ke skutecnosti, že se jedná o dlouhodobou rekonstrukci se zámerem prostory parku v budoucnu zpoplatnit, kešku archivuji. Treba se pomnícek Elišky Kateriny najde, nebo si nekdo behem rekonstrukce vzpomene na její pohnutý osud a nejen na její, ale i na všechny jicínské meštany pohrbené na bývalém hrbitove u kaplicky na Koštofránku. Pokud by se situace v budoucnu, nejak výrazne zmenila, pokusím se kešku odarchivovat. Dekuji všem za návštevu a logy.

More
<

Kostofranek

A cache by burgus Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/29/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Každý o této historii již asi slyšel. Ale pekne pomalu a poporádku.     

        PROKLETÉ DEDICTVÍ

Smirictí patrili na pocátku 17. století k nejbohatším ceským šlechtickým rodum. Zikmund Smirický vlastnil nekolik panství, prevážne ve stredních a severovýchodních Cechách a zastával radu dvorských i zemských úradu. Bohužel se v této dobe nad mocným a starobylým rodem zacala stahovat mracna. Nikdo netušil, jak rychle vezme kvetoucí rod Smirických za své.

        Zikmund Smirický ze Smiric (* 1557, + 1608) - Hedvika z Házmburku (*1584, +1610)
        Zikmund Smirický mel pet žijících potomku. Tri syny a dve dcery. V porucnictví mel i synovce
        Albrechta Václava od jeho trí let veku - náchodská vetev.
       
          Jaroslav II
, * 1588

          Jindrich Jirí
, * 1592, ( duševne nemocný)

          Albrecht Václav
, * 1593, synovec

          Albrecht Jan
, * 1594

          Ladislav
, umírá jako díte,  * VII. 1600, + XII. 1600

          Eliška Katerina
, * 1590

          Markéta Salomena
, * 1597

     
                                                 


Zikmund Smirický umírá ve veku 50 let (1608). Ze svého majetku ustanovil tzv. sverenství, tj. aby majetek pripadl vždy nejstaršímu muži z rodu. Dále v záveti ustanovil, že v prípade vymrení všech mužu, mají dedické právo i ženy.


1) Nejstarší dedic, syn Jaroslav, spravoval obrovský majetek jen tri léta, umírá ve veku 23 let (1611), pravdepodobne na tuberkulozu, tak jako jeho otec.

2) Po smrti Jaroslava se správy panství ujímá Albrecht Václav
z náchodské vetve tohoto rodu. I on však zemrel velice záhy ve triadvaceti letech (1614).

3) Jelikož další na rade Jindrich Jirí, byl duševne nemocný, tudíž nesvéprávný, prešel veškerý majetek na nejmladšího syna Albrechta Jana. Také u nej se projevuje rodová choroba, které velice rychle podlehá (1618). Bylo mu 24 let. (Objevuje se i názor, že jako velice vlivný muž své doby, mohl být zákerne otráven.)

4)
Nyní zustal již jen jediný mužský príslušník rodu Smirických - nesvéprávný Jindrich Jirí. Jeho porucnicí se mela stát Eliška Katerina. Ta však byla veznena na hrade Kumburku.
 Ješte za života Zikmunda Smirického byla za milostné pletky s clovekem selského puvodu (což bylo v té dobe neco neprijatelného)  uveznena na Hrubé Skále (ca 1608) a po smrti otce byla prevezena na hrad Kumburk (1609). (Události kolem uveznení a osudu Elišky se pozdeji staly predmetem mnoha dohadu.)
Mladší sestra Markéta Salomena, provdaná od svých 15 let za Jindricha Slavatu z Chlumce se tak ve svých jednadvaceti letech ujímá správy obrovského majetku (1618).

5) V case válecných zmatku stavovského povstání vysvobodil Jindrich Ota z Vartenberka ze zištných duvodu z kumburského vezení, po dlouhých jedenácti letech (1619), veznenou Elišku Katerinu. Neprodlene si jí vzal za manželku a uplatnoval Elišcin dedický nárok. Zmocnil se nekterých statku (predevším Kumburku a Jicína). Za pomoci vojska byla Eliška Katerina uvedena do jicínského zámku.


6) S takovýmto vývojem nebyla spokojená sestra Markéta Salomena a její manžel Jindrich Slavata. Tak vznikl majetkový spor mezi obemi sestrami. Spor rešila zemská vláda. Ota z Vartenberka byl posléze uveznen a právo na Smirický majetek bylo priznáno Markéte.
V únoru r. 1620
se do Jicína vypravila stavovská komise v doprovodu Jindricha Slavaty, v jejíž prítomnosti mela Eliška Katerina vše navrátit své sestre. Když komise sepisovala v jicínském zámku inventár majetku, došlo k  výbuchu, který rozmetal cást budovy a prí kterém zahynulo na ctyri desítky lidí. Mezi nimi byla i Eliška Katerina a její švagr Jindrich Slavata. Ve vetšine soudobých zpráv (nicím nepodložených) se vina pricítá Elišce. (V podvecerních hodinách údajne sešla s horící loucí do sklepení jicínského zámku, kde byl uložen v sudech strelný prach a ve svém zoufalství sudy zapálila. Jiná verze se priklání k neštastné náhode, kdy výbuch zpusobili vojáci pri neopatrné manipulaci se strelným prachem.)

Eliška Katerina byla pohrbena na hrbitove u kaplicky svatého Jana Krtitele na Koštofránku v Jicíne. 
Príslušníci šlechtických rodu byli ukládáni dle tradic do rodinných hrobek. Pokud byla Eliška Katerina pohrbena na bežném hrbitove, muže se to vysvetlovat i jako její ponížení a trvalé zatracení. Dle nekterých dochovaných zápisu, nebýt jistého jicínského meštana, který  se na vlastní náklady postaral o její ostatky, nemusela Eliška Katerina dojít vubec žádného klidu. 

7) Po této tragické události se majetku Smirických, ne však na dlouho, opetovne ujímá  Markéta Salomena, která spravovala statky jen nekolik mesícu, do bitvy na Bílé Hore (1620), kdy utíká z Cech spolu se svým bratrem Jindrichem Jirím.
Albrecht Jan byl posmrtne odsouzen (1621) za vudcí  úcast pri stavovském povstání a zbaven majetku. Celkovou konfiskaci majetku Smirických se však nepodarilo realizovat, protože se prihlásil se svými nároky Albrecht z Valdštejna. Obratnou financní politikou nakonec dosáhl toho, že byl jako vzdálený príbuzný jmenován porucníkem slabomyslného Jindricha Jirího, pro nehož požadoval navrácení majetku. Markéta Salomena musela bratra vydat (1627) do rukou zplnomocnencu Albrechta z Valdštejna.

8) Duševne nemocný Jindrich Jirí  byl umísten pod Valdštejnovým porucnictvím na Hrubé Skále, kde po trech letech jeho život skoncil (1630). Byl pohrben v rodinné hrobce v Týnu - Rovensko pod Troskami. Po jeho smrti majetek získal Albrecht z Valdštejna.
Markéta Salomena
zemrela v exilu v Nizozemí nekdy v padesátých letech (ca 1655). (Mnohdy je Markéta trochu nadsazene popisována jako všeho schopná intrikánka.)

9)
Elišcin manžel, Jindrich Ota z Vartenberka, další aktér tragédie, po porážce stavu, prestoupil ke katolické víre, porídil si statek v Markvarticích v severních Cechách a tam byl pozdeji zavražden, pri vzpoure vlastních poddaných (1625).
Ani Albrechtu z Valdštejna se nevyhnul krutý údel. Roku 1634 byl zavražden v Chebu.

                                                               ***

Od smrti Zikmunda Smirického uplynulo pouze dvaadvacet roku. Smrtí posledního mužského potomka Jindricha Jirího  zanikl jeden z nejbohatších a nejvlivnejších rodu toho casu.

200 let panování šlechtického rodu Smirických zanechalo nemalou stopu v dejinách Ceského království.


                                                          


           KOŠTOFRÁNEK

Do dnešní doby jsou osudy posledních clenu rodu Smirických predmetem zájmu historiku,dokumentaristu i romanopiscu.
Pri návšteve Jicína, nekterí turisté marne pátrají po míste, kde byla Eliška Katerina z Vartenberka (Smirická) pohrbena.
Dle dobových záznamu to bylo na hrbitove u kaplicky sv. Jana Krtitele na Koštofránku. V centru mesta je dnes už jen ulice, pojmenovaná Pod Koštofránkem. Kaplicka a prilehlý hrbitov pocátkem 19. století zanikl. Duvodem byl neutešený stav kaple po nekolika požárech a proto byla r. 1816 stržena. V soucasnosti je to prostor zámeckého parku. Trochu zvláštní - v místech kde kaple stávala, je dnes umístena replika stredovekého dela.

                   
      

Z historického hlediska nebyla hrbitovní kaple stržena tak dávno, presto se jen težko hledají informace o osudu náhrobku na bývalém hrbitove. Povrchový archeologický pruzkum v letech 1937 - 38 pri úprave zámeckého parku odkryl nejen základy kaple, ale potvrdil i existenci hrbitova. Mimo jiné, archeologové nalezli zachovalý náhrobní kámen mestského radního z r. 1598. (Pozdeji byl vsazen do ohradní zdi parku.) Je tedy docela pravdepodobné, že pomník Elišky Kateriny z Vartenberka stále leží kdesi v hloubi zeme zámeckého parku...


Keška je umístena v jícínském zámeckém parku. Na míste, které bylo v minulosti nazýváno Koštofránek.

Zámecký park nebývá pravidelne otevren a má omezenou návštevní dobu. Vetšinou je verejnosti prístupný: ca 7.00 hod - ca 18.00 hod. V ZIMNÍCH MESÍCÍCH ALE MUŽE BÝT UZAVREN DLOUHODOBE.

Omlouvám se tem z vás, které historie až tak nebere, za umístení schránky do prostor s takovým omezením. Zámecký park je verejne prístupný, bez poplatku. Pri samotném dohledávání se pripravte na možnost, že pri tom nebudete sami. V tesném sousedství parku jsou školy, bývá tam nekdy dost živo. At se vám darí.


Tato keš volne navazuje na  Valdštejnovo mesto a Jicínské pametní desky.

OD 1.11.2008 JE PARK DOCASNE UZAVREN!

Additional Hints (Decrypt)

xnaba

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.