Skip to Content

<

Ortenovo namesti

A cache by pezik1 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 8/4/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


17.8.2008 - cache umistena na stejne misto, ale nyni se jedna o vetsi micro typu PET a umistejni a reseni je shodne s predchozi verzi.

Cache je umistena na Ortenovo namesti a je venovana zejmena zaniknuvsimu divadlu U Uranie.
Pri hledani a v pripade, ze si budete chtit cache odnest na klidnejsi misto pro zalogovani, NEPOUZIVEJTE nasili, ale hlavu.
Cache vracejte, tak, aby nebyla po vasem odchodu videt. tj. jak jste ji nasli.
Odlov muze byt pro jedince mensiho vzrustu problematicky, tj. deti kes urcite nenajdou.
V obdobi skolniho roku (hlavne rano a pri konci skolniho vyucovani), muze byt misto dosti mudloidni. Snazte se byt nenapadni.

Historie namesti v bodech:

1903-1925 - námestí U Uránie podle divadla Uránie
1925-1940 - Holešovické námestí podle Holešovic
1940-1945 - Myslbekovo námestí; Josef Václav Myslbek (1848-1922), ceský sochar, profesor AVU, predstavitel monumentálního realismu 19. s toletí.
1945-1948 - Holešovické námestí
1948-1991 - Dimitrovovo námestí; Georgi Dimitrov (1882-1949), bulharský politik, cinitel mezinárodního komunistického a delnického hnutí, protifašistický bojovník. V roce 1933 byl v lipském procesu narcen ze zapálení ríšského snemu, byl však osvobozen.
1991-dosud - Ortenovo namesti; Jirí Orten [vlastním jménem Ohrenstein] (1919-1941), ceský básník židovského puvodu, modernista, zemrel na následky úrazu, které mu zpusobil nemecký automobilista


Divadlo u Uranie
Divadlo melo dlouholetou tradici, bylo postaveno podle plánu architekta Osvalda Polívky na pražském Výstavišti v roce 1888 u príležitosti výstavy architektury a inženýrství. Už v roce 1902 byla celá budova prestehována do zahrady Meštanského pivovaru v Holešovicích. A stála by tam patrne dodnes, kdyby neprišel osudný 2.leden 1946.

Náhodní chodci si kolem 15.hodiny všimli, že z divadla vychází kour. V té dobe se poblíž nacházelo nekolik príslušníku pražského hasicského sboru a ti v první chvíli úcinne zasáhli, volno nevolno, hasic je ve službe, i když neslouží. Než prijela první družstva z ústrední stanice, Holešovic a Libne, zorganizovali kolemjdoucí hasici záchranné práce na jednom úseku požárište. Vzápetí se však ukázalo, že proti odborne založeném požáru je nadšení a obetavé nasazení marné.

Pri hašení se pod jedním hasicem prolomila strecha a byl s težkým zranením prevezen do nemocnice. Velení nad hasebními pracemi se osobne ujal Ing. Miroslav Pilz, velitel sboru. Bezprostredne byla ohnem ohrožena i prilehlá restaurace, plameny preskocily na její strechu. Na rozdíl od divadla restaurace nedoznala témer žádné újmy. Požár vnikl v divadelní šatne a okamžite se rozšíril na celý objekt. Hasici nemeli skutecne šanci uspet, at se snažili sebevíc. Pri dukladném prohledávání požárište byla nalezena mrtvola nemeckého malíre Pipergera, který tu pracoval. Proto na nej padlo podezrení, velmi záhy se však zjistilo, že požár bude mít jiné pozadí.

Zatcen byl nekdo jiný - tajemník divadla Karel Štoll, který podle svedku opustil divadlo tesne pred vznikem požáru. Do jisté míry mu rovnež pritížilo zjištení, že s úcetnictvím divadla to v porádku nebylo. Štoll byl po revoluci prijat do divadla jako tajemník a pokladník, jehož rukama prakticky procházely veškeré divadelní peníze. Kontrolou úcetních knih bylo zjišteno manko 105 a pul tisíce korun.Pro tuhle sumu nemel Štoll verohodné vysvetlení. A protože mel za manželku "nárocnou" herecku, jak se zmínil tehdejší tisk, duvod ke žhárství byl jasný. Pachatel se hájil tím, že sám žádal o odbornou výpomoc a nebylo mu vyhoveno. Vyšetrování prípadu trvalo znacnou dobu, prakticky až do února 1947. U krajského soudu dostal obžalovaný Štoll patnáct let težkého žaláre.

Po požáru divadla se uvažovalo o jeho znovuvybudování, ale náklady by presáhly 3 a pul milionu korun. A tak po divadle, tehdy tak známém a populárním, zustala jen pametní deska (viz WAYPOINTs). Smutný konec jedné scény.

Novinové zprávy, komentující požár.
Mladá fronta z 3.ledna 1946 píše:
… po pokusech o založení požáru na Barrandove a po znicení hostivarských atelieru je vcerejší požár holešovického divadla Uranie tretím v sérii palicských zlocinu na našem filmovém a divadelním umení. V souvislosti s požárem bylo provedeno zajištení jednoho ze zamestnancu divadla. Požár divadla Urania vznikl, jak bylo zjišteno, v divadelní šatne, odkud se rychle rozšíril do prilehlých cástí budovy. Ohen byl zpozorován ve 14,45 hod….Na místo se dostavil ministr vnitra Nosek, pražský primátor dr.Zenkl a primátoruv námestek Vacek. Poznámka na okraj, ješte téhož roku se pražským primátorem stává práve tento námestek - dr. Václav Vacek.

Mladá fronta, 4.ledna 1946.
Ráno po požáru divadla Uranie, který byl zdolán teprve v podvecerních hodinách, bylo možno prehlédnout rozsah zkázy v celé šíri. Ve stredu budovy, kde bývalo hledište, trcí k nebi zmet ohorelých trámu. Trosky lemují toto obrovské požárište, v jehož postranních prostorách se zachovaly kanceláre reditelství. Znicené kusy nábytku jsou jediným zbytkem drívejšího zarízení. Jako obrovský prst cní k zimnímu nebi vysoký železný komín kotelny. Z bezpecnostních duvodu bude stržen, nebot jeho upevnovací lana jsou ohnem znicena. V dopoledních hodinách se dostavila na místo požáru vyšetrovací komise. Lze ríci, že príciny požáru se již jasneji rýsují, a že vyšetrování pravdepodobne skoncí v nejbližší dobe presným zjištením puvodu ohne. Je nutno však již dnes vysoko ocenit výkon hasicských sboru, nebot pri požáru se podarilo uchránit v nejbližší blízkosti stojící rovnež drevenou kulisárnu, která by pri zachvácení ohnem byla pravdepodobne explodovala.

Svobodné slovo 20.2.1947.
Pred senátem krajského trestního soudu, kterému predsedá krajský soudce dr. Vycpálek, byl dnes projednáván prípad požáru divadla Uranie v Holešovicích a na lavici obžalovaných usedl 34 letý divadelní tajemník Karel Štoll. Štoll byl prijat po revoluci za tajemníka a pokladníka divadla Uranie a prijímal a vydával peníze. K 1.lednu 1946 dostal výpoved a místo neho mel nastoupit nový úcetní Antonín Zatloukal, jemuž mel Štoll dne 3.ledna odevzdat financní hospodárství divadla. Nedošlo k tomu, protože 2.ledna 1946 kolem 15. hodiny vzplanulo divadlo Uranie, majetek Meštanského pivovaru v Praze VII ... Štoll chtel zakrýt založením požáru své zpronevery. Štoll ovšem tvrdil, že byl poctivý a že nekolikrát žádal prý závodní radu o prijetí odborné úcetnické síly a o revisi úctu, k nemuž však nedošlo. Po dlouhé porade uznal soud Štolla vinným. V duvodech rozsudku prohlásil, že obžalovaný mel za manželku herecku, která žila stejne nad pomery jako on sám. Jejich životospráva nikterak neodpovídala skrovným príjmum, kterých oba požívali, takže je duvodné podezrení, že tyto náklady kryl obžalovaný ze svých zpronever. Štoll byl odsouzen na 15 let težkého žaláre.

ZŠ TGM Ortenovo námestí

Na prelomu 19. a 20. století se na predmestích Prahy predpokládal znacný nárust obyvatel - predevším v Holešovicích se v té dobe objevovalo mnoho pracovních príležitostí nejen v blízkých továrnách, ale i v prístavu. A tak není divu, že následne vznikla potreba postavit zde také reprezentativní meštanskou školu. V prosinci roku 1914 proto obecní zastupitelstvo zacalo pro novou meštanku hledat v severovýchodní cásti Prahy 7 vhodný pozemek. Vybudovat ji na míste, kde nyní stojí, se ale puvodne nezamýšlelo. Nejprve bylo vybudováno detské rejdište na Zátorách a škola v Delnické ulici, a teprve poté se uvažovalo o škole na Holešovickém námestí, nedaleko Mahlerovy továrny. Jak už to ale v dejinách bývá - clovek míní a Pánbuh mení. Výber prípadného prostranství pozdržela 1. svetová válka

V roce 1925 byla v prostoru tehdejšího Holešovického námestí dokoncena stavba skutecne reprezentativní dívcí a chlapecké školy. Stalo se tak predevším díky péci obecního zastupitelstva. Otevrení, na svou dobu pozoruhodne koncipované a vybavené školy, dalo zmínené oblasti novou tvár. Bezvýrazné predmestí získalo novou charakteristiku, zcela v souladu s koncepcí rozvoje hl. Mesta Prahy ve 20. letech. Název nového školského zarízení, Masarykova škola, hovoril sám za sebe. Prezidentovo jméno bylo zárukou solidnosti a trvalosti.
Co se týce vybavení, mela trípatrová škola krome tríd a uceben také velký pocet tzv. vedlejších místností, telocvicny, šatny, sprchy, sín pro akvária, knihovnu, cítárnu, cvicnou kuchyn, jídelnu, sborovny, reditelny, ordinacní sín pro lékare apod. Pýchou školy byla predevším skvostná prednášková sín, aula TGM, u vchodu s reliéfem hlavy prezidenta Masaryka.

Ve školní budove od pocátku jejího vzniku byly ctyri školy, obecná dívcí, meštanská dívcí, obecná chlapecká a meštanská chlapecká.

V dalších letech byla budova Masarykovy školy využívána pro úcely základního školství, samozrejme se všemi zmenami, které doba prinášela. V roce 1948 byly školy chlapecké a dívcí slouceny, v roce 1951 byly v budove školy zrízeny dve devítiletky – 1. ZDŠ a 2. ZDŠ. V roce 1961 došlo k další výrazné zmene – ve zdejší budove vznikla nove Strední všeobecne vzdelávací škola jako jediná SVVŠ pro obvod Prahy 7. V roce 1963 byla SVVŠ premístena do nove postavené budovy v Praze 7 na Letné, takže budova na Dimitrovove námestí zustala pro základní školství. V roce 1964 sem byla premístena do 1. ZDŠ i ZDŠ z Jablonského ulice. V roce 1972 Ministerstvo školství obema základním školám propujcilo cestný název Jirího Dimitrova. V roce 1983 došlo ke sloucení obou základních škol a dve patra budovy rozhodnutím ONV Prahy 7 pripadla Zvláštní škole. V roce 1990 se škola vzdala názvu ZŠ J. Dimitrova a byla stavnostne prejmenována na ZŠ T. G. Masaryka.

V devadesátých letech využívaly školní budovu tri subjekty. Západní krídlo a cást východního základní škola, jedno patro východního krídla zvláštní škola a prízemí východního krídla soukromé gymnázium. V r. 1999 zde soukromé gymnázium ukoncilo svoji cinnost a nahradil je jiný soukromý subjekt, tentokrát strední škola. Aulu školy má v cástecném pronájmu Kuhnuv detský pevecký sbor.

zdroje:
"http://langweil.info/prazske-ulice/ortenovo-namesti-5.html"> langweil.info
"http://www.hzspraha.cz/galerie/h19460201/index.htm">hzspraha.cz
"http://www.praha7.cz/1503_ZS-TGM-Ortenovo-namesti">praha7.cz


[ENG]
Ortenovo square
This cache is dedicated to Ortenovo square and to the perished theatre U Uranie which burnt down on 1946. (see additional waypoint - memorial tablet)
Please do not attract attention a potential citizens which often sit on the nearest benchces.
I recommended a aproach to the cache from a "school" side.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ]qhgvan
[ENG]ubybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

5,576 Logged Visits

Found it 5,386     Didn't find it 45     Write note 44     Temporarily Disable Listing 19     Enable Listing 19     Publish Listing 1     Needs Maintenance 48     Owner Maintenance 13     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 119 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.