Skip to Content

This cache has been archived.

Geohorse reviewer: Autor neprojevil vice nez tri mesice zadnou snahu o vysvetleni situace ci napravu. Cache je na miste, na ktere je dle majitele pozemku zakaz vstupu a je tam umistena bez jeho souhlasu.

Archivovano

More
<

Hrdlovka

A cache by kotousek Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/04/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Místo obce Hrdlovka se nacházelo v podhurí Krušných hor asi 2 km jižne od Oseka. Zrejme lesy plné zvere, a také cisté horské potoky, poskytovaly dostatek duvodu pro intenzivní praveké osídlení.

Pri skrývkových pracích byly archeology odkryty a zachráneny mnohé cenné nálezy Zejména velké sídelní rodinné domy z mladší doby kamenné zde zanechali první pravecí zemedelci. Byl zde objeven zatím nejdelší dum (délka 40 m). Také další následující kultury doby bronzové a železné zanechaly své stopy v podobe zbytku hospodárských a obytných stavení a kostrových hrobu. První písemná zmínka o Hrdlovce je zachycena na latin-ské listine krále Premysla Otakara I. z roku 1203. Celá historie Hrdlovky je spjata s historií blízké obce Nová Ves, která je zminována roku 1341. Nemecky byly obce nazývány Herrlich a Neudorf. Již nejstarší zprávy poukazují na vztah k blízkému oseckému klášteru, kterému patrily až do roku 1848. Hrdlovka a Nová Ves byly zemedelské osady, žijící poklidným životem, vyjma válec¬ných údobí. V roce 1603 hospodarilo v Hrdlovce 20 hospodáru a v Nové Vsi 25. V roce 1680 byla obec a okolí postiženo morovou epidemií. V roce 1833 mela Hrdlovka 202 obyvatele, 37 domu a hospodu. Obyvatelstvo bylo v té dobe výlucne nemecké národnosti. První Cech se pristehoval okolo roku 1850 a byl to zemedelský delník František Slach. Situace poklidných zemedelských osad se pocala postupne a nezadržitelne menit se zakládáním hlubiných hnedouhelných dolu v blízkém okolí. V roce 1870 byl založen dul Nelson, 1871 Pokrok a 1891 Alexander. V souvislosti s rozvojem hornictví se Nová Ves 'trikrát zvetšila a obce se spojily v jednu. V roce 1885 tam stály 84 domy a žilo 856 obyvatel. Dne 20. února 1899 se výnosem c. k. místodržitelství odloucily od poddanského vztahu k oseckému klášteru a získaly název Nová Ves - Hrdlovka. V roce 1919 ve vsi žilo 937 Nemcu a 2 866 Cechu a z obce se stalo malé prumyslové mestecko. V roce 1920 byl otevren Delnický dum a roku 1926 byla dokoncena výstavba hornické kolonie. Vzhledem k ceské vetšine vzniklo mnoho ruzných spolku a organizací jako: sporitelní, cyklistický, divadelní, hasici, Sokol, legionárský, Kurácký klub, telovýchovné spolky a podobne. Také fungovaly ruzné politické strany a organizace. Mimo hornictví bylo v obci nekolik velkých statku, které pokrývaly potrebu zemedelských produktu pro mnoho rodin horníku. Zjednodušený název obce na Hrdlovka byl prijat v roce 1927. V roce 1930 již mela Hrdlovka 5 357 obyvatel a z toho byli 3 562 Ceši. Cerným dnem mnohých rodin havíru se stal 3. le¬den 1934, kdy došlo k výbuchu uhelného prachu na dole Nelson III a o život prišli 142 havíri. Po Mnichovské dohode v roce 1938 a následném záboru pohranicních území odešli ceští obyvatelé do vnitrozemí, celkem se odstehovali 1 233 obyvatelé. Rozhorela se válka. Na jejím konci docházelo také k leteckému bombardování blízkých dolu. Po konci války byla snaha opet co nejdríve roztocit kola na težních vežích. Práve hornictví pomohlo obci obnovit život, ale také jí ho pomalu a nezadržitelne ukrajovalo. Od roku 1955 se rozrustal mezi Osekem a Duchcovem povrchový lom Pokrok. V letech 1957 až 1958 bylo rozhodnuto o založení "Osecké výsypky" pro tento lom. Uhelné zásoby nejkvalitnejšího uhlí v pánvi na dole Alexander (v té dobe Dul president Gottwald) se pomalu dotežovaly. Zbýval pilír uhelné sloje pod obcí, a to byly príciny následného rozhodnutí o likvidaci obce v roce 1969 Krajským národním výborem v Ústí n. L. Od roku 1963 byly provádeny první demolice, následne v letech 1970 a 1973 až 1975. Celkem bylo demolová¬no dve ste jedenatricet obytných objektu. Obyvatelé byli prestehováni do no¬vého panelového sídlište v Oseku.

Keš vás privede na místa, kde kdysi stávaly obce Hrdlovka, Pokrok, Liptice. Nyní se zde vše nazývá výsypka Pokrok. Uvidíte težbu uhlí v Dole Bílina, zakladac, který presunuje skrývku, krásný výhled na Krušné hory, Duchcov, Bílinu, Elektrárnu Ledvice. Za pekného pocasí je videt Klínovec.

Prístup je možný z mnoha smeru. Nejrychlejší se jeví z ulice Bezrucova, ev. Hrdlovská nebo z ul. Horská cesta. Mužete jít prímo za šipkou, ale potom si pridejte hvezdicku za terén anebo po mnoha cestách a za šipkou už jen posledních cca 300 metru.

Additional Hints (Decrypt)

iíxb / qrpxry

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.