Skip to Content

<

P&P#01 Povest o puvodu kameni na Rudikovsku

A cache by Eross18 adopted by Zkena Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/27/2008
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato keš je soucástí série "Pohádky a povesti rodného kraje" (P&P), která se skládá ze šesti + jedné finálové keše ukrytých v okolí Rudíkova.
Série je inspirována tvorbou Aloise Mikysky, který sbíral a sepisoval pohádky a povesti z okolí svého bydlište.

NEZAPOMENTE SI OPSAT BONUSOVE CISLO!

POVEST O PUVODU KAMENÍ NA RUDÍKOVSKU

Široký kraj v severní cásti nynejšího trebícského okresu, zejména v okolí Rudíkova, Vlcatína, Preckova a Trnavy, je jakoby poset menšími
i vetšími balvany. V posledních letech sice pomalu tyto kameny mizí, ve znacné míre jsou již odstraneny , je jich stále více používání
na stavby a k jiným úcelum, ale ješte i dnes jich naleznete v této krajine více než dost.
Balvany stežují rádné obdelávání pudy, zvlášte dnešními moderními zemedelskými stroji a traktory.
Povest vypráví, že v dávných dobách všechna tato pole patrila lakomým pánum, kterí své poddané bezohledne vykoristovali a týrali. Zvlášte majitel nekdejší tvrze v Náramci byl ke svým poddaným velmi krutý, sužoval je, tvrde vymáhal robotu a dávky a trestal je za sebemenší provinení, pricemž obyvatelé a poddaní témer umírali hladem.
A zatímco lidé hladoveli, porádal majitel panství pro sobe rovné prátele z okolních panství bohaté hody a radovánky.
V Náramci žila chudobná vdova Machátková, se tremi svými detmi, kterým nemela ani co dát do úst.
V nejvetší bíde a zoufalství se odvážila obrátit o pomoc k zámeckému panstvu. Vzala své nejmenší dítko do náruce, dve vetší se jí držely za sukne a tak šly spolecne do zámku.
Když žena docházela s detmi k panskému sídlu, vyrítila se najednou ze zámku smecka loveckých psu, kterí na ženu a deti pocali zle dorážet.
Jak žena, tak i deti se psu velmi polekaly. Deti se držely matky krecovite za sukne a malické v nárucí zacalo rovnež úpenlive plakat. Matka psi okrikovala, ti se však ješte diveji na nebohé sápali.  V té chvíli vyšla ze zámku skupina rozjareného panstva, kterou prilákal psí štekot.
Žena se domnívala, že u techto pánu nalezne ochranu, ale marne. Nedockala se jí, naopak, panstvo se pocalo touto podívanou bavit
a mezi prihlížejícími se dokonce jeden z mladých pánu odvážil toho, že psy pocal proti žene a detem štvát. Žena se vrhla pred deti a snažila se je chránit proti psí zurivosti vlastním telem.
A hle, tu náhle nastal obrat. Psi, kterí uslyšeli detský úpenlivý plác malického v matcine nárucí, pojednou ustali od svého štekotu. A vzdor tomu, že rozjarení pánové nechteli ustat od svého štvaní, prestali psi na ženu a deti dorážet.
Pred tvrz prišel i majitel panství, a když spatril psy, kterí klidne stojí kolem ženy s detmi, velmi se rozhneval, aniž si zjistil duvod její návštevy.
Zacal i on smecku psu proti žene štvát, a když ani na jeho krik nereagovali, porucil jednomu ze svých sluhu, aby psy za jejich neposlušnost potrestal.
Psi však ani na sluhovu hrozbu neposlechli, a když sluha se ve své poníženosti k panstvu snažil ke psum priblížit, vrhli se na nej samého
a zle jej pokousali.
To však zámeckého pána velmi pohnevalo. Chtel psy sám potrestat a vyplatit. Psi však ani pánových hrozeb nedbali a když jednoho z nich uhodil karabácem, vrhli se i na nej samého a zrídili ho tak, že  ho museli prátelé odvést pokousaného do zámku.
I když žena s detmi byla od psí smecky zachránena, od hladu jim to však nepomohlo. Mezi panstvem se nenalezl nikdo, jenž by žene
a detem podal kousek chleba.  A tu žena vykrikla kletbu, která se stala naplnením až po dobu soucasnou.
Úrodná pole se menila v pustinu, jenž však postupem, doby se opet menila v pudu úrodnou. Podle slibu oné ženy prý zmizí z polí snad kamení až tehdy, kdy nastane na svete spravedlnost a nebude rozdílu mezi bohatými a chudobnými. Z polí okolo Rudíkova pomalu mizí kamení. Snad se tak i naplnují slova, která pred dávnými casy, podle této uchované povesti byla vyslovena.

 

souradnice vás privedou k tvrzi v Náramci, která je snad v povesti zminována.

historie tvrze:
První písemná zmínka o obci Náramec je v zakládací listine trebícského kláštera z r. 1104, kde je Náramec citovaná s jinými darovanými obcemi. Roku 1349 se po Náramci píší bratri Mikuláš a Precek z Náramce. Drobným šlechtickým rodum náležela ves do roku 1490. Náramecská tvrz je poprvé prímo doložena roku 1373, kdy ji Mikuláš z Trmacova prodal i se vsí Bohušovi z Vance. Již v roce 1379 ji opet drželi vladykové z Náramce - konkrétne Bušek, jímž však rod pocátkem 15. století vymrel. Dalšími vlastníky tvrze byli od roku 1410 bratri ze Stichovic, Jan Konšelský z Jinošova (po r. 1466) a Tomáš z Kojicína. Posledne jmenovaný prevedl v roce 1490 Náramec na bratry Jana
a Petra Mrakše z Noskova, kterí ji pripojili k budišovskému panství. Nejpozdeji toto bylo impulsem k jejímu opuštení; není ale vylouceno, že zanikla již za válek mezi Jirím z Podebrad a Matyášem Korvínem. Jako pustá se pripomíná pri prodeji budišovského statku v roce 1560.
V letech 1573 - 1645 drželi Náramec Berkové z Dubé a po nich Fürstenberkové. Roku 1690 koupila pozustatky tvrze od Fürstenberku rodina Tumových a prestavela vež tvrze na obytné stavení. Tomuto majiteli a úcelu slouží objekt dodnes.

popis objektu:
Exteriér, stavební vývoj:
Tvrz Náramec stojí v severovýchodní cásti obce. Dochovala se její neomítnutá dvoupatrová podsklepená vež - zvaná Vež - obdélníkového pudorysu o rozmerech 12,7 × 11,5 m, se zdmi témer 2 m silnými. Vež má novodobou pultovou strechu; puvodne byla minimálne 10 metru vysoká, z jejího druhého patra se však dochovaly jen zdi v podobe atiky strechy. Vetší okenní otvory v prízemí byly prolomeny druhotne, podle M. Placka se tak stalo v 17. století. Na jižní strane je v horní cásti ostení okna dosud zretelný letopocet, snad 1757. Vež je dnes soucástí novodobé zástavby, takže z puvodního opevnení ani prípadných další budov tvrze se nedochovaly žádné pozustatky.
Interiér:
V prízemí se nacházejí dve plochostropé místnosti a cerná kuchyne o rozmerech 2,2 × 2,2 metru. První patro, do nejž vedou z predsíne strmé kamenné schody, je osvetlováno okénky se sedátky po stranách. V pouze cástecne dochovaném druhém patre jsou viditelné pozustatky arkýrovitého prevétu.
Soucasný stav:
Souhlasí s výše uvedeným popisem. Interiér tvrze neprístupný.
(prevzato z www.castles.cz)

keš se nachází na souradnicích:

N: 49°15,AAB'  E: 15°58,CDE'

A. který erb patril rodu  Fürstenberku

1. A=8 (a=83)
2. A=4 (a=94)
3. A=1 (a=108)

B. který erb patril Berkum z Dubé

1. B=0 (b=16)
2. B=6 (b=76)
3. B=1 (b=84)

C. jakou plochu zabírá podlaha Veže? (v m2)

1. 162,03 C=2 (c=63)
2. 146,05 C=6 (c=82)
3. 121,80 C=8 (c=90)

D. co oznacuje slovo prevét?

1. Nejpokrocilejší forma stredovekého záchodu, nejcasteji ve forme arkýre opatreného kamennou
sedackou s otvorem ci podobne vybaveného výklenku ve zdi.
D=3 (d=79)
2. Slovo oznacuje jakýkoliv oblouk (Iatinsky arcus) spocívající na svislých podporách (sloupu, pilíri). D=5 (d=89)
3. Oznacení pro architektonizovaný otvor ve streše, sloužící k vetrání pudy. D=0 (d=99)

E. co je to atika?

1. Mnohdy klenutá místnustka pro umístení dela ve hmote zdiva bašt, masivních hradeb
a bateriových veží. Je prirozene opatrena vhodne smerovaným výstrelným otvorem (strílnou)
E=6 (e=48)
2. Zídka nad hlavní rímsou pohledove zakrývající strechu. Casto je clenena prolamováním
(nefunkcními okny, cimburím, vpadlinami), balustrádou, nástavci (sochami, vežickami, cucky).
E=9 (e=77)
3. Ozubená koruna poprsníku (parapetních zídek) hradebního ochozu.
Strídání zubu (stínek) a proluk umožnuje jak krytí obráncu, tak strelbu.
E=1 (e=59)

 

doporucuji zaparkovat na wpt PARK, protože tvrz se nachází v ostré zatácce a zastavení prímo u ní není možné

 

Additional Hints (Decrypt)

[mala pismena v zavorkach = hint k hintu :)] NFPVV
[hint] nfv zrge anq mrzv, fpubinan mn xnzrarz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

378 Logged Visits

Found it 356     Didn't find it 3     Write note 5     Archive 1     Unarchive 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 10     

View Logbook | View the Image Gallery of 21 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.