Skip to Content

<

Travertines of Hana / Hanácké travertiny

A cache by hreg Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/05/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[ENGLISH]

 

This earthcache leads you around interesting places of travertine occurrence in Hana region.

In Prerov and outskirts you can find interesting geological phenomenon - travertine heaps.

Travertines are carbonate sedimentary rocks, formed by deposition of calcite and rarely also aragonite from carbonated spring waters or rivulets saturated with calcium bicarbonate. Travertine sediments are usually fine to roughly porous rocks, white or grey, but often yellow to browny due to impurites of other non-carbonate minerals. Tucin and Kokory are typical localities of spring travertines in Czech Republic.

Travertines in Tucin were accumulated during pleistocene at mineral water spring. The heap has flatbed shape, deposits in shallow depresion. There are compact travertines in the center of quarry, formerly mined as a decorative stone. The decalcified soil terra fusca lies on the surface part of travertine. You can find examples of mollusk fauna of first half of interglacial, the most probably Holstein stage.

The travertine was quarried until 1978 in Tucin. What is not so known, are the attempts of coal mining. The coal was discovered incidentally when the water well was drilled in 1935. Fortunately, it was very poor quality. The mineral water spring (21°C warm) supply public swimming pool, which is located near by the ceased travertine quarry.

The second place is travertine heap next to the road from Kokory to Žeravice with quarry for this nice decorative stone. The mining works are stoped at present, but visit of the mining area is strictly under permission of owner ! The specimen of local travertine rock you can know in front of pub in center of Kokory village (at coordinates N 49° 29.794 E 17° 22.368).

There exists another important place created by travertine, roughly on the half way between both mentioned quarries. It is not disturbed by mining, its nature is completely different. What kind ? It is subject of one question below.

There are three tasks to do for log to be accepted:

 1. Take a picture of you, with GPS, next to the travertine blocks in Tucin quarry (stage 1). If you are alone, the picture of GPS next to the same place will be enough. Attache the photo to log.
 2. Measure the height of travertine block at the stage 2 (Kokory village) and send the data to my email.
 3. Send me an e-mail (via profile) with the answered questions:

  a. What is pleistocene and in which time you could meet it?
  b. Identify the similar type of soil as terra fusca is, which is produced by the weathering of limestone?
  c. What important object is located at third innominate travertine heap between Tucin and Kokory?

The logs which are not meeting the rules above, will be deleted! Send the answers via e-mail in my profile, don't write it to log!


[CZECH]

 

Tato earthcache vás provede zajímavými místy s výskytem travertinu v regionu Hané.

V blízkém okolí Prerova i ve meste samotném nalezneme nekolik lokalit zajímavého geologického fenoménu - travertinových kup.

Travertiny jsou karbonátové sedimenty, které vznikají chemickým nebo biologickým srážením kalcitu a vzácneji i aragonitu pri výverech uhlicitých vod nebo ve vodních tocích. Travertiny vznikající u výveru se nazývají pramenity, travertiny z vodních toku pak penovce. Travertiny jsou zpravidla jemne až hrube porézní horniny belošedé nebo šedobílé barvy, avšak casto jsou zbarveny žlute až žlutohnede v dusledku znecištení dalšími minerály. V Ceské republice jsou významnou lokalitou pramenitu stredomoravské obce Tucín a Kokory.

Pleistocénní travertiny v Tucíne vysrážené na prameni minerální vody mají tvar ploché kupy uložené v melké depresi. Ve stredu ložiska prevládají pevné travertiny težené puvodne jako dekoracní kámen. Na povrchu travertinu leží zcela odvápnelá puda typu terra fusca. V profilu lze nalézt ukázky mekkýší fauny první poloviny meziledové doby, z nejvetší pravdepodobností holsteinu.

V obci Tucín se travertin težil až do 80. let 20. století. Méne známá je skutecnost že se v obci málem krome již zmíneného travertinu težilo i uhlí. Nález byl ucinen náhodou pri hloubení studny na obecním pozemku v roce 1935. Naštestí pruzkumné vrty zjistily jen slabou vrstvu "smolného" uhlí. Minerální vodou o teplote 21°C bylo napájeno i koupalište, které se nachází v tesné blízkosti dnes již zaniklého travertinového lomu.

Druhým místem je travertinová kupa u silnice z Kokor na Žeravice s lomem na tento krásný dekorativní kámen. I když je težba v soucasnosti zastavena, lom je prístupný pouze s povolením majitele a jeho návštevu tedy nelze doporucit. Ukázku místního travertinu však mužete spatrit prímo v obci Kokory, v centru obce pred hostincem (na souradnicích N 49° 29.794 E 17° 22.368).

Existuje ješte další významné místo tvorené travertinem, nacházející se velmi zhruba v polovine cesty mezi obema výše zmínenými lomy. Není postiženo težbou, jeho charekter je totiž úplne odlišný. Jaký, to je predmetem jedné níže uvedené otázky.

Pro uznání logu musíte splnit tri úlohy:

 1. Vyfotografujte se s GPS u travertinových bloku, které leží v tucínském lomu (stage 1). Pokud jste geolovci samotári, tak postací stejný obrázek pouze s GPS. Fotku pripojte k logu.
 2. Zmerte výšku travertinového balvanu, který se nachází na stage 2 ve vesnici Kokory a pošlete mi výsledek e-mailem.
 3. Pošlete mi e-mailem odpovedi na následující otázky:
  a. Co to je pleistocén a kdy bylo možno se s ním setkat ?
  b. Zjistete jak se nazývá podobný typ pudy jako je terra fusca, vznikající rovnež zvetráváním vápence.
  c. Jaký významný objekt se v soucasnosti nachází na tretí nejmenované travertinové kupe mezi Tucínem a Kokorami ?
Logy, ktere nesplní výše uvedené podmínky, budou podle pravidel smazány! Odpovedi posílejete pres e-mail v profilu, nepište je do logu!

Zdroj: Zimák, J. (2005): Petrografie sedimentu. Katedra geologie PrF UP Olomouc.

OLGK

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

246 Logged Visits

Found it 243     Didn't find it 1     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 297 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.