Skip to Content

<

Ye Olde Well

A cache by Regosan and Theleek Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/07/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Kallebäcks källa

Tillgången på rent dricksvatten i Göteborg var dålig redan vid stadens anläggande 1621.
Göteborgsleran var ingen bra grund för grävda brunnar och situationen blev inte bättre när befolkningen växte.
Innehållet i stadens hamnkanaler användes bl.a. till tvätt, garvning, avlopp och även som dricksvattentäkt.
Man hade tidigare kört vatten i tunnor från källan i Kallebäck och sålt till törstiga stadsbor, men i början av 1700-talet väcktes frågan om att leda vatten direkt från källan i träledningar.
Efter 70 år (sic!) av debatterande beslöts att ge skotten Andrew Blackwood i uppdrag att leda arbetet med att bygga en bassäng och att i genomborrade trästockar leda vattnet en halvmil till ett tappställe inom vallgraven.

Vattenbehovet steg efter hand och nästan 100 år senare öppnades en ny järnledning från den närbelägna Delsjön.
Flera bryggerier har varit inkopplade på det friska källvattnet. Pripps slutade att ta vatten härifrån 2002.
Idag lider källan av förhöjda bakteriehalter men tjänar ändå som ett vackert minne över de som en gång försåg göteborgarna med den livgivande drycken.

Cachen i en liten plastbox med loggbok och några bytesobjekt ligger i en ganska lätttillgänglig terräng med många fina backar.
OBS. cachen är inte gömd i eller på byggnaden (byggnadsminne)
Innehåll från början:
  • Loggbok i ziplock-bag
  • Penna, pennvässare
  • Batteriladdare
  • Nyckelring
  • Mynt.

[Eng.]
The Well of Kallebäck

The availability of clean drinking water in Gothenburg was poor when the city was founded in 1621.
The Clay Soil was not a good basis for dug wells. The situation was not improved when the population grew.
The filthy contents of the city's Harbour Channels was used for washing, tanning, sanitation and also drinking water.
Previously, water in barrels from the source in Kallebäck was sold to thirsty city dwellers, but in the beginning of the 1700s the issue was raised of leading water directly from the source in wooden pipes.
After 70 years (sic!) the Town council decided to give the scotsman Andrew Blackwood mandate to lead the work of building a basin and lead the fresh water (4.7km) in hollow wooden logs to downtown Gothenburg.
Due to a raised demand of fresh water a new pipe of iron from the nearby lake "Delsjön" was deployed almost 100 years later.
Several brewers has during the years being tapping into the fresh spring water by pipeline. The last one (Pripps) plugged out in 2002.
Nowdays, due to a raise of bacteriae level, the well only serves as a beautiful memory, reminding of those whom supplied Gothenburg with the fluid of life.

The cache in a small plastic tupperwarelike box containing loggbook and some swap items is hidden in fairly easy terrain (if You don´t mind some uphill walking).
The cache is not hidden in, or on, the building. (notable building)
Cache contents when placed:
  • Loggbook in ziplock bag
  • Pencil, pencil sharpener
  • Battery charger
  • Keyring
  • Coin.
Additional Hints (Decrypt)

Fjr: Gergeä
Rat. Guergerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.