Skip to content

Hablingbo-Gute-Syd Traditional Geocache

Hidden : 08/13/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Denna cache ingår i serien ”Gute-Syd”. Förteckning över vilka socknar som ingår i denna serie finner du i beskivningen Gute-Syd GC1F08W

För att finna skattgömman ”Gute-Syd” måste du besöka samtliga sockengömmor som ingår i denna serie. Ca 30 st. På loggremsan finns en ”hint” som du bör anteckna och spara. När du funnit alla sockengömmorna skall du addera samman alla ”hintarna”. Summan kommer att bli koordinaten till ”Gute-Syd”, där du kommer att finna en del av koordinaten till slutcachen Gutaland GC1F088

Medtag skrivredskap!!!

Hablingbo kyrka är en av Gotlands större kyrkor. Det gotiska koret och långhuset från 1300-talets mitt har byggts intill ett litet romansk torn. Från den romanska anläggningen har dessutom en 1100-tals portal bevarats, nu placerat på långhusets norra sida. Denna portal är något av det märkligaste vårt land äger från romansk tid. Alteruppsats 1643, predikstol 1600-tal, bänkinredning 1891.

Eng:
This cache is part of the series ”Gute-Syd”. You can find the list of which parish that is part of this series in the description “Gute-Syd GC1F08W”.
To be able to find the cache “Gute – Syd” you need to find all parish-caches which are part of this series – abt. 30. On top of the log you will find a “hint”, which you must write down and save. When you have found all the parish-caches you must add all the “hints”. The total is the coordinates to the cache “Gute-Syd”, where you will find a part of the coordinates to the “end-cache” Gutaland GC1F088.


Richly decorated portals, take special note of the Romanesque portal on the north side of the nave. Reredos 1643, pulpit 17th c, pews 1891.

Please, bring a pen with you !!

Additional Hints (Decrypt)

CRG-eöe_Zheteöan / CRG-ghor_Vil

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)