Skip to Content

<

Verkstabanan I

A cache by pwgo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/23/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


"Verkstabanan" I


Bild från boken "Trollhättan" av Hilding Johansson, visar lok vid Drottninggatan

[SWE]
OBS! Finalburken är flyttad, uträkningen är justerad!

Innan Nohabs järnvägsspår (i folkmun kallad Verkstabanan) fanns, provkördes loken i begränsad omfattning på Nohabområdet. Man monterade sedan isär loken varpå delarna transporterades till stationen, där loken åter monterades ihop för vidare transport. För att lösa detta problem och andra behov byggdes 1893-94 Verkstabanan. Den gick mellan BJs (Bergslagernas Järnväg) station och Nohab. Sträckningen var från stationen, längs Drottninggatan precis där övre Drottninggatan går idag, vidare genom bergsskärningen ner mot Bergskanalen och över en svängbar bro till Nohab, som på den tiden låg väster om kanalen.

Banan hade normal spårvidd och användes för provkörning och transport av färdiga lok till stationen i Trollhättan. Dessutom transporterades anställda till och från Verkstan (Nohab) morgon, middag och kväll. Det fanns några stationer längs vägen.
För denna service betalade de anställda 1 krona i månaden, ett pris som behölls från starten 1894 fram till att sista turen gick den 10 januari 1942.

Leverans av de 500 loken till Ryssland skedde nästan uteslutande via båt från "Rysskajen". För det ändamålet gick också ett spår dit, detta hade förutom normal spårvidd också rysk spårvidd.

Kostnaden för anläggande av banans 2,8 km var 100.000 kronor, inklusive en extra länsman för "upprätthållande av god ordning bland byggarna" och "nödig religions- och sedlighetsvård".

Då staden i början av 30-talet hade behov att expandera österut, togs beslut att flytta Verkstabanan. Flytten genomfördes som ett nödhjälpsarbete och bekostades av staden. Den nya sträckningen, där spåren till stor del fortfarande ligger kvar, besiktades och togs i trafik den 10 januari 1933.Denna cache ligger längs Verkstabanans ursprungliga sträckning och är en två-stegs multicache, där du vid startpunkten befinner dig vid den svängbro som går över kanalen.
För att få fram koordinaterna till finalen, som är en micro-behållare behöver du göra följande: Hitta ett årtal på bron. Årtalet är = X

X * 430 + 6816 = ABCXYZ

Koordinaterna är: N58 16.ABC E012 17.XYZ

Ta med penna, det finns en i behållaren, men livslängden på den är osäker.

Cachen: Verkstabanan II ligger längs den sträckning banan fick efter 1933, här finns också räls kvar.

Se också följande relaterade cacher:
Rysskranen by PeterPoP, som finns vid Rysskajen, där loken till Ryssland lastades på båt.
Livvakterna by Lollo och Pappa, i bergsskärningen ner mot kanalen.
Slussporten by Beson, här passerade spåret och finns till viss del kvar.
Saab Museeum by Nosken, visar ett av loken som tillverkades på Nohab.
Nossebrobanan #1 - Trollhättan by PeterPoP, ungefär vid dåvarande BJs järnvägsstation


[ENG]
NOTE! The container is moved, the formula is changed!

Before the Nohab railroad track ( in popular speech called Verkstabanan) was built, the manufactured engines was test driven at the work shop, the engines was then disassembled and transported to the railway station, where they were put together again for further transportation. To solve this problem and other needs, the Verkstabanan was built 1893-94. It connected Nohab with the railway station for Bergslagernas Järnväg (BJ). It stretched from the railway station, along Drottninggatan, through a blasted mountain pass down to a pivot bridge over the channel to Nohab. Nohab was at the time located on the west side of the channel.

The track had normal width of track and was used for test driving and transport of manufactured engines to the railway station. In addition, employees were transported to and from work at Nohab, morning noon and evening. The fare was 1 Swedish krona per month from start 1894 and price was the same until the last day 10 January 1942.

Delivery of the 500 engines to Russia was mainly done by ship from "Rysskajen" For that purpose a track was built there, having normal and also Russian width of track.

The cost for building the track was 100.000 Swedish kronor and included one extra county sheriff to keep good order amongst the builders as well as catering for religious and moral levels.

In the early thirties, the town had need for expanding in east. For that reason, it was decided to move the track. The move was funded by the town as a distress work and the new route was completed 10 January 1933.

This two-stage multi cache is placed along the path for Verkstabanan prior the move 1933.
At the coordinates you will find the pivot bridge. To get the coordinates for the final, a micro container, you have to do the following:

Somewhere on the bridge you will find a year. The year is = X

X * 430 + 6816 = ABCXYZ

The coordinates are: N58 16.ABC E012 17.XYZ

Bring a pencil, there is one in the container but it might break.

Along the path for Verkstabanan after the move 1933 you can find the cache: Verkstabanan II

Also see following related caches:
Rysskranen by PeterPoP, at the Rysskajen, where engines for delivery to Russia was loaded to ship.
Livvakterna by Lollo och Pappa, in the blasted mountain pass down to the pivot bridge.
Slussporten by Beson, the track passed here and you will still see pieces of track in the area.
Saab Museeum by Nosken, shows one of the engines manufactured at Nohab.
Nossebrobanan #1 - Trollhättan by PeterPoP, in the railway station area.

Additional Hints (Decrypt)

Xensg/Cbjre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.