Skip to Content

This cache has been archived.

3am: :angry: archiv :angry:

More
<

1. Stodska NANO cache

A cache by 3AM & Notoranne Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/09/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cache velmi male velikosti venovana mestu Stod.

Mesto Stod je položeno asi 25 km jihozápadne od Plzne v mírném údolí, kterým protéká reka Radbuza s prítokem Merklínky. S první historickou zmínkou o lokalite se setkáváme v roce 1235, kdy král Václav I. venoval ves zvanou Stod nedalekému klášteru premonstrátek v Chotešove. Osídlení v prostoru nynejšího mesta je však daleko starší vzhledem k archeologickým nálezum. Pro obec je velmi duležitý letopocet 1315, kdy nechal král Jan Lucemburský povýšit vesnici Stod na mestys. To svedcí o rychlém rozvoji obce, která ležela na duležité obchodní tepne mezi východem a západem. V roce 1363 za vlády Karla IV. dostává Stod další práva a výhody. Bylo právo dedicné, soudní, vedení mestské knihy a právo užívání mestské pecete, která se užívala až do roku 1850. V roce 1544 bylo obci udeleno právo zrídit sladovnu a pivovar. O šest let pozdeji udeluje císar Ferdinand I. mestecku právo výrocního trhu. Dalším významným datem pro Stod byl rok 1547, kdy byla zrízena ve Stode poštovní stanice. Katastrofou pro mestys byla tricetiletá válka. Podle podkladu z roku 1654, zustalo v obci jen 230 obyvatel. To melo za následek povolání rodin z Teplé a Bavorska k dosídlení kraje a tím i germanizaci tohoto území. V roce 1850 se stává Stod mestem. To zde již stálo 180 domu, ve kterých žilo neco pres 1500 obyvatel. Rozvoj mesta byl prerušen druhou svetovou válkou. Po osvobození je vetšina nemeckého obyvatelstva odsunuta do Nemecka. V dnešní dobe má mesto necelé 3.600 obyvatel.foto: http://mestoSTOD.cz edit 3AM

Od roku 1949 do roce 1960 sídlil ve meste okresní úrad, který spravoval území od Nýran až po Kolovec. V roce 1957-1959 si obcané mesta postavili svépomocí pekný sportovní areál s fotbalovým hrištem, bežeckou dráhou a sportovišti pro ostatní sporty. V areálu byla v minulých letech postavena pekná telocvicna a víceúcelového sportovište. V roce 1960 byl ve Stode zrízen ústav sociální péce, který se v posledních letech znacne rozrostl a jeho služby se znacne zkvalitnily. V soucasné dobe v tomto ústavu žije pres 200 klientu a jmenuje se Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod. Nová okresní nemocnice, která slouží obyvatelum ze širokého okolí dodnes, byla postavena v roce 1963. Do roku 1970 probíhala ve meste úspešne rozsáhlá bytová výstavba, která byla zastavena proto, že nebyly pripraveny pro další výstavbu inženýrské síte. Z tohoto duvodu se v posledních letech zamerilo úsilí samosprávných orgánu mesta na dobudování infrastruktury a zlepšení životních podmínek obcanu. Vetší cást mesta má v soucasnosti vybudovanou kanalizacní sít ukoncenou cistickou odpadních vod pro 4.000 obyvatel. Do mesta byla privedena pitná voda z nových zdroju z úpravny na Krutí hore. Tím je zajištena dostatecná kapacita jak pro stávající výstavbu, tak pro další rozvoj mesta. Mesto bylo plynofikováno, což prispelo k zlepšení cistoty jeho ovzduší. Velké prostredky byly vynaloženy na zajištení pracovních príležitostí pro obcany regionu. Po rekonstrukci a nové výstavbe cihelny byl rovnež rekonstruován zahranicním majitelem závod na výrobu nábytku. Orgány mesta pripravily pro další prumyslový rozvoj novou prumyslovou zónu o velikosti 11 ha, která se v soucasné dobe dynamicky rozvíjí. Do Stoda prišly v poslední dobe zahranicní investice v hodnote 1 miliardy 820 milionu korun. Velký duraz je kladen na rychlý postup bytové výstavby všech typu se zámerem rychle zmenit nepríznivý demografický vývoj obyvatelstva. Nezapomíná se ani na staré spoluobcany. V roce 1989 byla postaven dum s pecovatelskou službou s 22 byty a také byl dokoncen nový objekt se 46 byty. Stod se znacne mení i po stránce vzhledu. Stará nevyhovující zástavba mizí a pribývají nové obytné domy a nové ulice. Bylo rekonstruováno námestí CSA a opraveny historické domy na námestí Komenského. Z rozbité a nevzhledné Nádražní ulice vznikla nová peší zóna, která zklidnila stred mesta zatíženého dopravou. Zastupitelstvo mesta má pripravenou radu studií a projektu na zlepšení života ve meste. Zde dominuje výstavba nové školní budovy a plaveckého areálu. Od roku 2003 patrí naše mesto mezi 205 obcí s povereným úradem III.stupne pod jehož správu spadá 23 obcí s 21.000 obyvateli.

zdroj: http://mestoSTOD.cz - oficialni stranky

Dalsi informace muzete nalezt na rozcestniku nejen STODskych webu: http://STOD.cz a zajimavou mapu s institucemi na adrese: http://mapa.zeSTODa.net a take se muzete podivat na STODskou fotogalerii od autora DXmana.


Cache se nachazi na relativne frekventovanem miste, proto postupujte pri vyzvedavani opatrne a obezretne.

Tuto kes muzete ohodnotit na gc.cz


Additional Hints (Decrypt)

cnexbivfgr ceb anxhcav ibmvxl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.